نسخه چاپی
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 36 از 36
 
کد
عنوان
فایل
مرکز / مدیریت
اداره
تاریخ
بیشتر
39 بخشنامه نمایشگاه هفته پژوهش 1397 namayesgah97.pdf     2018/11/14
بیشتر
38 کاربرگ شماره 2 - فرصت مطالعاتی خارجی Karbag2 - Forsat Motaleati Khareji.docx     2016/12/19
بیشتر
37 کاربرگ شماره 1 - فرصت مطالعاتی داخلی Karbag1 - Forsat Motaleati Dakheli.docx     2016/12/19
بیشتر
36 کاربرگ شماره 3 - معرفی دانشجو برای بهره مندی از اعتبار هسته پژوهشی Karbag3 - Haste Pajooheshi.docx     2016/12/19
بیشتر
35 راجا - راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر - ویژه دانشگاه ها 1395 - 1395.pdf     2016/12/11
بیشتر
34 معرفی دانشجویان مستعد برتر به بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری 96-95 950325-70-22351.pdf     2016/12/4
بیشتر
33 آیین نامه اجرایی ماده 144 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - معافیت مالیاتی طرح های برون دانشگاهی Aeen Name 144.pdf     2016/7/20
بیشتر
32 ارائه گزارش سه ماهه ارتباط با صنعت و جامعه 950401-70-23930.pdf     2016/7/4
بیشتر
31 آیین نامه اجرایی کمیته‌های استانی توسعه فناوری 950401 - 70 - 23932.pdf     2016/7/4
بیشتر
30 ارائه گزارش سه ماه عملکرد ارتباط با صنعت 82517 - 941030.pdf     2016/7/3
بیشتر
29 مجوز صلاحیت انجام فعالیت های پژوهشی 940126-3547.pdf     2016/6/25
بیشتر
28 آیین نامه تشکیل هسته های دانشجویی پژوهش محور Hastehaye Daneshjooee Pajoohesh Mehvar.pdf     2016/6/21
بیشتر
26 راهنمای اعطای اعتبار فرصت مطالعاتی به مشمولان جوایز تحصیلی سال 95-94 Forsat_e_Motaleati 94-95.pdf     2016/4/9
بیشتر
25 راجا - راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر - ویژه دانشگاه ها 1394 RAJA - For University -1394.pdf     2016/12/11
بیشتر
24 استفاده از امکانات پژوهشگاه ژنتیک N!109279811.pdf     2016/1/24
بیشتر
23 مراحل تشکیل شرکت های تعاونی marahel tashkil sherkathaye taavoni(1).pdf     2015/10/18
بیشتر
22 مزایای بخش تعاون در نظام جمهوری اسلامی ایران Mazayaye Bakhshe Taavoni.pdf     2015/10/18
بیشتر
21 ارسال آمار و اطلاعات مرتبط با اداره کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 940624-70-41798.pdf     2015/9/19
بیشتر
20 نمونه قرارداد داخلی برای طرح های برون دانشگاهی Gharardade Dakheli - Jadid.doc 5 28 2015/11/18
بیشتر
19 آیین نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعدادهای برتر و فارغ التحصیلانممتاز برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر در دانشگاه آزاد اسلامی 940326-70-19171.pdf     2015/9/14
بیشتر
18 نمونه قرارداد فن یاری مربوط به بنیاد ملی نخبگان Gharardad fanyari.docx     2015/9/9
بیشتر
17 نمونه قرارداد آموزشیاری مربوط به بنیاد ملی نخبگان Gharardad amoozeshyari.docx 983   2018/7/3
بیشتر
16 نمونه قرارداد پژوهشیاری مربوط به بنیاد ملی نخبگان Gharardad ‍pajoheshyari.docx 983   2018/7/3
بیشتر
15 ابلاغ سهمیه بنیاد ملی نخبگان برای معافیت سربازی نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی 940203-70-5585.pdf     2015/9/8
بیشتر
14 برنامه دیدار مسئولان واحدهای دانشگاهی با مدیران کل حوزه معاونت پژوهش و فناوری barnameh.pdf 25 5 2015/9/6
بیشتر
13 آیین نامه جدید طرح های برون دانشگاهی 19-05-1394 31304 - 940519.pdf   25 1394/5/19
بیشتر
12 درخواست گزارش بخشنامه راه کارهای اجرایی پیوند دانشگاه آزاد اسلامی با جامعه، صنعت و دولت 83579 - 930909.pdf   25 1393/9/9
بیشتر
11 راه کارهای اجرایی پیوند دانشگاه آزاد اسلامی با جامعه، صنعت و دولت 56274 - 930603.pdf   25 1393/6/3
بیشتر
10 معرفی دانشجویان مستعد برتر به بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری Bonyade melli Nokhbegan 94-95.pdf   25 1394/5/19
بیشتر
9 تورهای صنعتی Tourhaye Sanaati.pdf     1394/5/17
بیشتر
8 عملیاتی شدن تفاهم نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت Tafahom name Vezarate Sanaat, Maadan va tejarat.pdf     1394/5/17
بیشتر
7 نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی Moafiyate Bimeh.pdf     1393/5/22
بیشتر
6 اطلاعات طرح‌های برون‌دانشگاهی سال ۱۳۹۳ brondaneshgahi1393.docx     1394/3/16
بیشتر
5 اعطای جایزه تجاری‌سازی فناوری به مؤسسات آموزشی و پژوهشی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان moavanat-fanavari-aaennameh.pdf      
بیشتر
4 ارسال فهرست دانشجویانی که بنیاد ملی نخبگان آن‌ها را تشویق کرده است و ارسال فهرست دانشجویانی که پژوهشیار یا آموزشیار هستند برای بهره‌مندی از حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان bonyadmellinokhbegan1394-01.docx     1394/1/25
بیشتر
2 گزارش فعالیت‌های مربوط به تفاهم‌نامه همکاری با شرکت صنایع آموزشی و واگذاری فضای کاری برای استقرار هسته‌های علمی sanayehamozeshi-1393-12-17.docx 0   1393/12/23