نسخه چاپی
کد 13
نام واحد تهران مرکزی
نشانی تهران، بلوار ارتش ، سوهانک ، خیابان شهید سوهانی مجتمع دانشگاهی ولایت
تلفن 23902162
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1361
استان 10
شهر تهران
نشانی وب www.iauctb.ac.ir
رایانامه info@iauctb.ac.ir
صفحه 
 از 4
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 151
 
کد
واحد
عنوان فارسی
عنوان انگلیسی
نوبت چاپ
ویراست
قیمت
نوع
تصویر جلد
تصویر پشت جلد
نویسندگان و مترجمین
سال نشر
بیشتر
429 تهران مرکزی کلیدواژه های سبک شناسی - 1 1 120000 تألیف     دکتر اشرف شیبانی اقدم 1393
بیشتر
430 تهران مرکزی مقاله نویسی با LATEX Prepearing Articles with LATEX 1 1 100000 تألیف     محمدایزدی خواه،فرشید خجسته،فرهاد حسین زاده لطفی 1394
بیشتر
431 تهران مرکزی مقدمه ای بر جبر جابجایی Introduction to Commutative 1 1 800000 ترجمه     ایان مک دونالد ، مایکل آتیا / شعبانعلی صفری ثابت،محمود کرمی 1393
بیشتر
432 تهران مرکزی اقتصاد خرد - 5 1 190000 تألیف     عباسعلی ابونوری 1393
بیشتر
433 تهران مرکزی اقتصاد خرد میانه جلد دوم - 1 1 170000 تألیف     عباسعلی ابونوری 1393
بیشتر
434 تهران مرکزی اقتصاد خرد میانه جلد اول - 1 1 24000 تألیف     عباسعلی ابونوری 1393
بیشتر
435 تهران مرکزی اقتصاد خرد جلددوم - 3 1 26000 تألیف     عباسعلی ابونوری 1393
بیشتر
436 تهران مرکزی حسابداری مالیاتی و قانون مالیاتهای مستقیم - 1 1 120000 تألیف     آیت علیزاده 1393
بیشتر
438 تهران مرکزی آموزش روان شناسی ورزشی برای مربیان و ورزشکاران - 2 1 120000 ترجمه     ورن سی فلت/ فرشاد تجاری 1393
بیشتر
439 تهران مرکزی آنالوطیقای طراحی Design Analytica 1 1 152000 تألیف     محمود رضایی 1393
بیشتر
440 تهران مرکزی تجزیه و شناسایی پلیمرها(روشهای کلاسیک و دستگاهی) Analysis & Characterization of Polymers 1 1 60000 تألیف     همایون احمد پناهی 1393
بیشتر
441 تهران مرکزی مهارتهای کاربردی مدیریت ورزشی (1) Applied Sport Management Skills 1 1 120000 ترجمه     رابرت ان. لوسیر، دیوید سی. کیمبال / فریده اشرف گنجویی،لیلا صباغیان راد،طاهره ازمشا 1393
بیشتر
442 تهران مرکزی مقدماتی بر روش های طراحی[معماری] - 2 1 100000 ترجمه     کاری یورماکا،الیور شرر،درت کوهلمن / کاوه بذر افکن 1394
بیشتر
443 تهران مرکزی اسرار عرفانی دعا - 2 1 150000 تألیف     عبدالرضا مظاهری 1394
بیشتر
444 تهران مرکزی مبانی نظریه اعداد و کاربردهای آن - 1 1 900000 ترجمه     ریچارد ا.مولین/ شعبانعلی صفری ثابت ، ندا سادات میرزاده 1392
بیشتر
445 تهران مرکزی فرآیندهای تصادفی - 1 1 50000 تألیف     سید محمود میرخان 1391
بیشتر
446 تهران مرکزی روشهای تحقیق در مدیریت ورزشی Research Methods in Sport Management 1 1 140000 ترجمه     مینگ لی، برندا پیتز و جروم کوارترمن/ فرشاد تجاری 1393
بیشتر
447 تهران مرکزی فلسفه تاریخ Philosophy of History 1 1 120000 تألیف     فیاض زاهد 1393
بیشتر
448 تهران مرکزی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی صد ساله اخیر ایران(2) Social and Political Developmen in the ... 1 1 0 تألیف     علیرضا امینی، جواد معین الدینی،حبیب اله ابوالحسن شیرازی 1393
بیشتر
449 تهران مرکزی مهندسی شیمی ( تجهیزات و محاسبات) - 1 1 36000 تألیف     مریم اوتادی،فاطمه ذبیحی و مازیار شریف زاده 1391
بیشتر
450 تهران مرکزی سینتیک شیمیایی و دینامیک جلد دوم و سوم Chemical Kinetic and Dynamics 1 1 27500 ترجمه     جفری. آی. استینفلد،جوزف.اس.فرانسیسکو و ویلیام .ال.هیس/ کریم زارع ، کاوش مجلسی 1385
بیشتر
451 تهران مرکزی آشنایی با علم عروض و قافیه - 1 1 7000 تألیف     حسین بهزادی اندوهجردی 1384
بیشتر
452 تهران مرکزی مقدمه ای بر رویدادهای طبیعی بحران زا - 1 1 70000 تألیف     محمدرضا اصغری مقدم 1392
بیشتر
455 تهران مرکزی نگاهی به معضلات ژئواستراتژیکی انرژی و امنیت انرژی در جهان - 1 1 40000 تألیف     مهرداد صمیمی 1391
بیشتر
456 تهران مرکزی جغرافیای طبیعی و برنامه ریزی روستایی - 1 1 40000 تألیف     محمدرضا اصغری مقدم 1391
بیشتر
457 تهران مرکزی آزمودن افراد در شغل - 1 1 68000 ترجمه     مایک اسمیت ،پام اسمیت/ غلامرضا محمودی 1391
بیشتر
458 تهران مرکزی دولت الکترونیک (مفاهیم، نظریه ها و کاربردها) - 1 1 60000 ترجمه     آکه گرونلند/سینا نعمتی زاده ،حسین صفرزاده و علیرضا عقیقی 1391
بیشتر
459 تهران مرکزی مدیریت توزیع ناب کالا و خدمات (مفاهیم، نظریه ها و کاربردها) - 1 1 50000 ترجمه     کرک دی زیلسترا/حسین صفرزاده ، سینا نعمتی زاده و صالح منصوری 1391
بیشتر
460 تهران مرکزی مکاتب و تئوریهای مالی و حسابداری - 2 1 180000 تألیف     فریدون رهنمای رودپشتی 1393
بیشتر
461 تهران مرکزی کارآفرینی - 1 1 45000 تألیف     علیرضا سلوکدار 1389
بیشتر
462 تهران مرکزی بنیان ها و دگرگونی های آموزش و پرورش - 1 1 100000 تألیف     فرشته کردستانی ، یلدا دلگشایی 1391
بیشتر
463 تهران مرکزی روش تحقیق - 1 1 30000 تألیف     نصیری سوادکوهی 1389
بیشتر
464 تهران مرکزی مربی گری تغییر - 1 1 35000 تألیف     سیروس پناهی 1388
بیشتر
465 تهران مرکزی برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی ایران - 1 1 40000 تألیف     حسین آسایش، محمدرضا اصغری مقدم 1388
بیشتر
466 تهران مرکزی تحولات برنامه ریزی شهری در جهان و ایران - 1 1 45000 تألیف     واراز مرادی مسیحی،مهرشاد خلج 1389
بیشتر
467 تهران مرکزی مدلها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری - 1 1 150000 تألیف     یوسفعلی زیاری 1394
بیشتر
468 تهران مرکزی مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی و فارسی - 1 1 55000 تألیف     علیرضا داوطلب وظیفه لیلی 1389
بیشتر
469 تهران مرکزی زبان تخصصی برای دانشجویان شیمی کاربردی - 1 1 25000 تألیف     عبدالله برادران ، راهبه امیری 1390
بیشتر
470 تهران مرکزی زبان تخصصی برای دانشجویان شیمی محض - 1 1 25000 تألیف     عبدالله برادران ، راهبه امیری 1390
بیشتر
480 تهران مرکزی تاریخ مفصل صفویه (ج1) - 1 1 81000 تألیف     عباسقلی غفوری فرد 1392
بیشتر
481 تهران مرکزی تاریخ مفصل صفویه (ج2) - 1 1 81000 تألیف     عباسقلی غفوری فرد 1392
بیشتر
482 تهران مرکزی تاریخ مفصل صفویه (ج3) - 1 1 51000 تألیف     عباسقلی غفوری فرد 1392
بیشتر
483 تهران مرکزی تاریخ مفصل صفویه (ج4) - 1 1 66000 تألیف     عباسقلی غفوری فرد 1392
بیشتر
484 تهران مرکزی تاریخ مفصل صفویه (ج5) - 1 1 105000 تألیف     عباسقلی غفوری فرد 1392
بیشتر
485 تهران مرکزی تاریخ مفصل صفویه (ج6) - 1 1 54000 تألیف     عباسقلی غفوری فرد 1392
بیشتر
486 تهران مرکزی تاریخ مفصل صفویه (ج7) - 1 1 57000 تألیف     عباسقلی غفوری فرد 1392
بیشتر
487 تهران مرکزی تاریخ مفصل صفویه (ج8) - 1 1 60000 تألیف     عباسقلی غفوری فرد 1392
بیشتر
488 تهران مرکزی تاریخ مفصل صفویه (ج9) - 1 1 60000 تألیف     عباسقلی غفوری فرد 1392
بیشتر
489 تهران مرکزی حسابداری صنعتی (3) - 1 1 30000 تألیف     علی نعمتی،رسول نعیم پور 1390
بیشتر
490 تهران مرکزی ریاضی عمومی (1) (1) General Mathematics 2 1 220000 تألیف     شعبانعلی صفری ثابت،بیت اله رضا پور 1393