نسخه چاپی
کد 20
نام واحد همدان
نشانی همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار امام خمینی(ره)، بلوار پروفسور موسیوند، کدپستی 15743-65181
تلفن 08134481000-20
درجه جامع
تاریخ تأسیس 66
استان 30
شهر همدان
نشانی وب www.iauh.ac.ir
رایانامه iauh@iauh.ac.ir
صفحه 
 از 2
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 62
 
کد
واحد
عنوان فارسی
عنوان انگلیسی
نوبت چاپ
ویراست
قیمت
نوع
تصویر جلد
تصویر پشت جلد
نویسندگان و مترجمین
سال نشر
بیشتر
754 همدان زرتشت z 1 1 0 تألیف       1389
بیشتر
759 همدان ارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمین z 1 1 0 تألیف       1390
بیشتر
760 همدان ارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمین z 2 1 0 تألیف       1390
بیشتر
761 همدان شبکه های سنسور بیسیم z 1 1 5000 تألیف       1390
بیشتر
762 همدان معانی z 1 1 0 تألیف       1390
بیشتر
763 همدان اساطیر ایران z 1 1 0 تألیف       1390
بیشتر
764 همدان آن سوی موفقیت z 1 1 6000 تألیف       1390
بیشتر
765 همدان الخوالصری z 1 1 6000 تألیف       1390
بیشتر
770 همدان نظام بین المللی در تئوری و عمل z 1 1 14800 تألیف       1391
بیشتر
771 همدان زبان تخصصی برای دانشجویان رشته محیط زیست z 1 1 0 تألیف       1391
بیشتر
777 همدان راهی به دریا z 1 1 10000 تألیف       1392
بیشتر
782 همدان مبانی رفتاری رسها از دیدگاه مهندسی ژئوتکنیک z 2 2 22000 تألیف       1392
بیشتر
783 همدان تحقیقات صحرایی و بهسازی خاکها z 1 1 25000 تألیف       1392
بیشتر
786 همدان پرستاری بیماریهای خون z 1 1 15000 تألیف       1393
بیشتر
788 همدان هژمونی در سیاست و روابط بین الملل از نظریه تا عمل z 1 1 0 تألیف       1393
بیشتر
789 همدان کاربرد مدلها و روشهای برنامه ریزی شهری و منطقه ای در تعیین شعاع عملکردی کلان شهرها کلان شهر همدان z 1 1 30000 تألیف       1393
بیشتر
790 همدان بازی سازی game maker z 1 1 12500 تألیف       1394
بیشتر
3157 همدان تحقیقات صحرایی و بهسازی خاک z 1 1 1 تألیف     دکتر امیر گودرزی 1391
بیشتر
3158 همدان محیط کاری نوین z 1 1 120000 تألیف     رضا تقوایی 1392
بیشتر
3159 همدان آشنایی با گرافیک کامپیوتری z 1 1 120000 تألیف     منصور اسماعیل پور 1392
بیشتر
3160 همدان مبانی الکترومغناطیس z 1 1 120000 تألیف     وحید فیاض 1392
بیشتر
3161 همدان مبانی بررسی سیستم های قدرت z 1 1 14000 تألیف     فرهاد سمایی 1393
بیشتر
3162 همدان مبانی یادگیری تقویتی z 1 1 13000 تألیف     منصور اسماعیل پور 1393
بیشتر
3163 همدان پرستاری در بحران فوریت ها و حوادث z 1 1 14000 تألیف     ناهید کمی کبیر-طیبه حسن طهرانی 1393
بیشتر
3164 همدان بررسی تطبیقی قوانین و مقررات شهر و شهرسازی ایران در دوران معاصر z 1 1 15000 تألیف     محمد رحمانی-امیر رحمانی-عبدا..مسلسل 1393
بیشتر
3165 همدان بررسی تطبیقی قوانین و مقررات شهر و شهرسازی ایران در دوران معاصر z 1 1 15000 تألیف     محمد رحمانی-امیر رحمانی-عبدا..مسلسل 1393
بیشتر
3166 همدان بیو شیمی جلد اول ساختار z 1 1 15000 تألیف     مهرداد کسایی 1392
بیشتر
3167 همدان بیو شیمی جلد دوم متابولیسم z 1 1 18000 تألیف     مهرداد کسایی 1392
بیشتر
3168 همدان شناسایی پایش و مدیریت آلودگی درا 2 z 1 1 13000 تألیف     مهدی ریاحی خرم 1392
بیشتر
3169 همدان شناسایی پایش و مدیریت آلودگی درا 1 z 1 1 15000 تألیف     مهدی ریاحی خرم 1392
بیشتر
3170 همدان انگل شناسی برای پرستاران z 1 1 1 تألیف     حسین وزینی -مجید پیرستانی 1393
بیشتر
3171 همدان زبان تخصصی برای دانشجویان محیط زیست 2 z 1 1 11 تألیف     لطف الله کریمی 1393
بیشتر
3172 همدان درآمدی بر نظریه های روابط بین الملل در قرن بیست و یک z 1 1 1 ترجمه     علیرضا رضایی-قاسم ترابی 1393
بیشتر
3173 همدان مباحث پیشرفته در یادگیری تقویتی z 1 1 1 تألیف     منصور اسماعیل پور 1393
بیشتر
3174 همدان تجریه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی و نقاشی z 1 1 1 تألیف     حسین اردلانی 1394
بیشتر
3175 همدان تعمیر و نهگداری کامپوتر های شخصی با رویکرد کاربریدی z 1 1 1 تألیف     منصور اسماعیل پور-ابوالفضل علی زاده 1394
بیشتر
3176 همدان مبانی زلزله z 1 1 1 تألیف     هاشم طباطبایی ریسی-اصغر تیموریان مطلق 1394
بیشتر
3177 همدان عناصر بنیادی در معماری زورخانه z 1 1 1 تألیف     فرهاد کاروان 1394
بیشتر
3178 همدان اسطوره و شتایشگری z 1 1 1 تألیف     رضا صادقی شهپر-سمیه نوش آبادی 1394
بیشتر
3179 همدان گرانمیلاد پیله ورac ماشین های الکتریکی z 1 1 1 تألیف     علی رضا جهانگیری 1394
بیشتر
3180 همدان میکروب شناسی و ویزگی های فیزیکو شیمیایی آب آشامیدنی z 1 1 1 تألیف     رضا حبیبی پور- رقیه قلی زاده دوران محله 1394
بیشتر
3181 همدان پاتوژن های فاظلاب z 1 1 1 ترجمه     رضا حبیبی پور 1394
بیشتر
3182 همدان آشنایی با مصالح ساختمانی در کارگاه z 1 1 1 تألیف     فرهاد کاروان 1394
بیشتر
3183 همدان مبانی داده کاوی با رویکرد عملی z 1 1 1 تألیف     منصور اسماعیل پور 1394
بیشتر
3184 همدان مبانی روشهای مغناطیسی در ژیو فیزیک principlesofthemagnaticmethodsingeophisics 1 1 1 ترجمه     مجتبی بابای-علی امجدی 1394
بیشتر
3185 همدان فرهنگ شاعران برگزیده از آغاز تا پایان قرن سیزدهم z 1 1 1 تألیف     فرهنگ رزاقی تویسرکانی 1395
بیشتر
3186 همدان مبانی دزیمتری در پزشکی هسته ای z 1 1 1 ترجمه     مهدی الیاسی یگانه -فرهاد محمدی جعفری 1395
بیشتر
3187 همدان مغناطیس 1 برای دانشجویان رشته برق z 1 1 1 تألیف     کامران اسدیان-پگاه خاکی-امین نجفی 1395
بیشتر
3188 همدان مبانی اندیشه سیاسی و شیوه حکومتی حسن صباح z 1 1 1 تألیف     عزیز کمالیان 1395
بیشتر
3189 همدان کتابخانه های تخصصی مراکز مدیریت دانش z 1 1 1 ترجمه     صدیقه محمد اسماعیل-بهروز بیات-عطاردی 1395