نسخه چاپی
کد 37
نام واحد ارسنجان
نشانی ارسنجان، بلوار دانشگاه، کدپستی: 7376153161، صندوق پستی: 168-73761
تلفن 07143523908-12
درجه  
تاریخ تأسیس 13
استان 19
شهر ارسنجان
نشانی وب www.iaua.ac.ir
رایانامه info@iaua.ac.ir

رکوردی یافت نشد