نسخه چاپی
کد 44
نام واحد اهر
نشانی اهر، کیلومتر 2 جاده اهر-تبریز، کدپستی: 5451116714
تلفن 04144235583-4 - 04144239781-2
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1371
استان 2
شهر اهر
نشانی وب www.iau.ahar.ac.ir
رایانامه info@iau-ahar.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 13 از 13
 
کد
واحد
عنوان فارسی
عنوان انگلیسی
نوبت چاپ
ویراست
قیمت
نوع
تصویر جلد
تصویر پشت جلد
نویسندگان و مترجمین
سال نشر
بیشتر
711 اهر آموزش ریاضی ویژه معلمان ریاضی آموزش ریاضی ویژه معلمان ریاضی 1 1 0 تألیف     مقصود جهانی 1385
بیشتر
712 اهر ریاضیات کاربردی ریاضیات کاربردی 1 1 0 تألیف     مقصود جهانی 1386
بیشتر
713 اهر جمعیت و تنظیم خانواده جمعیت و تنظیم خانواده 1 1 0 تألیف     دکتر اسمعیل حکیمی 1386
بیشتر
714 اهر سبیکه المعانی و للمصادر والمبانی... سبیکه المعانی و للمصادر والمبانی... 1 1 0 تصحیح     دکتر اسمعیل حکیمی 1385
بیشتر
715 اهر تئـوری پل های معلــق تئـوری پل های معلــق 1 1 0 ترجمه     دکتر مجید برقیان و مهندس غلامرضازمانی اهری 1386
بیشتر
716 اهر مقدمه بر تحلیل فضایی مقدمه بر تحلیل فضایی 1 1 0 ترجمه     دکتر یداله فرید 1386
بیشتر
717 اهر جغرافیای چرخه آب جغرافیای چرخه آب 1 1 0 ترجمه     دکتر ابراهیم شفیعی 1385
بیشتر
718 اهر کاربردهای لوگو برای مدار فرمان در مصارف مختلف صنعتی و عمومی کاربردهای لوگو برای مدار فرمان در مصارف مختلف صنعتی و عمومی 1 1 0 ترجمه     مجید قندچی و فرشاد رضوان 1385
بیشتر
719 اهر شهرهای جهـــان شهرهای جهـــان 1 1 0 ترجمه     دکتر یداله فرید 1384
بیشتر
720 اهر شناخت شناسی و مبانی جفرافیای انسانی شناخت شناسی و مبانی جفرافیای انسانی 1 1 0 تألیف     دکتر یداله فرید 1379
بیشتر
721 اهر اصول ومبانی معماری وشهرسازی اصول ومبانی معماری وشهرسازی 1 1 0 تألیف     محمد جدیری عباسی 1389
بیشتر
722 اهر شیمی آب وتصفیه آب های صنعتی شیمی آب وتصفیه آب های صنعتی 1 1 0 تألیف     دکتر صمد موتمنی طباطبایی 1389
بیشتر
723 اهر کارآفرینی و برنامه ریزی کسب وکار کارآفرینی و برنامه ریزی کسب وکار 1 1 0 تألیف     حامد همتی 1390