نسخه چاپی
کد 46
نام واحد بناب
نشانی بناب، میدان امام علی(ع)، کدپستی: 5551785176، صندوق پستی: 134/55518
تلفن 04137738893-5
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1385
استان 2
شهر بناب
نشانی وب www.bonabiau.ac.ir
رایانامه info@bonabiau.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 11 از 11
 
کد
واحد
عنوان فارسی
عنوان انگلیسی
نوبت چاپ
ویراست
قیمت
نوع
تصویر جلد
تصویر پشت جلد
نویسندگان و مترجمین
سال نشر
بیشتر
1694 بناب فصل نامه علمی- پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی Research Scientific Journal of Jurisprudence and Bases of Islamic Law 5 1 2000 تألیف       1386
بیشتر
1695 بناب نشریه علمی- پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی Research Scientific Journal of Jurisprudence and Bases of Islamic Law 4 1 1500 تألیف       1389
بیشتر
1696 بناب فصل نامه علمی- پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی Research Scientific Journal of Jurisprudence and Bases of Islamic Law 7 1 2000 تألیف       1390
بیشتر
1697 بناب فصل نامه علمی- پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی Research Scientific Journal of Jurisprudence and Bases of Islamic Law 10 1 2000 تألیف       1391
بیشتر
1698 بناب خودروهای برقی و هیبریدی Electric and Hybrid Cars 1 1 11000 تألیف       1393
بیشتر
1699 بناب حاکمیت شرکتی و هیئت مدیره Corporate Governance 1 1 11500 تألیف       1392
بیشتر
1700 بناب حسابداری صنعتی 2 Cost Accounting 2 1 1 6900 تألیف       1391
بیشتر
1701 بناب روش تحقیق در علوم رفتاری با رویکرد پایان نامه نویسی Research Method in Behavioral sciences An Approach to Thesis-Writing 1 1 7000 تألیف       1391
بیشتر
1705 بناب رهیافتی بر مسائل فیزیک AGuide to Physics Problems 1 1 9000 تألیف       1391
بیشتر
1708 بناب استراتژی مدیریت تحول راهنمای عمل، تجارب شرکتها Change Management Strategies Action Gide, Expreriences of Companies 1 1 1390 تألیف       1390
بیشتر
1709 بناب عزت نفس سازمانی Organizations 1 1 4000 تألیف       1390