نسخه چاپی
کد 48
نام واحد جلفا
نشانی جلفا، منطقه آزاد ارس، بلوار رسالت، خیابان تیمسار فلاحی، روبروی پادگان ارتش جلفا، کد پستی: 33574-54417
تلفن 04142025588 - 04142026135
درجه  
تاریخ تأسیس 1385
استان 2
شهر جلفا
نشانی وب www.iauj.ac.ir
رایانامه pazad@iauj.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 4 از 4
 
کد
واحد
عنوان فارسی
عنوان انگلیسی
نوبت چاپ
ویراست
قیمت
نوع
تصویر جلد
تصویر پشت جلد
نویسندگان و مترجمین
سال نشر
بیشتر
3605 جلفا مدیریت رفتار سازمانی organizational behavior management 1 1 95000 تألیف     غلامرضا رحیمی- قادر وظیفه دمیرچی 1391
بیشتر
3606 جلفا مدیریت منابع انسانی پیشرفته advanced human resource management 1 1 85000 تألیف     غلامرضا رحیمی- قادر وظیفه دمیرچی- میر حسین سیدی 1391
بیشتر
3607 جلفا روش تحقیق research methodology 1 1 70000 تألیف     غلامرضا رحیمی- قادر وظیفه دمیرچی- میر حسین سیدی 1391
بیشتر
3608 جلفا مدیریت استراتژیک strategic management 1 1 65000 تألیف     غلامرضا رحیمی- قادر وظیفه دمیرچی- فرهاد نژاد ایرانی 1390