نسخه چاپی
کد 12
نام واحد ماهشهر
نشانی ماهشهر، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان دانشگاه، کدپستی 77439-63519
تلفن 06152338576
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1368
استان 15
شهر ماهشهر
نشانی وب www.mhriau.ac.ir
رایانامه mahshahr.iau@gmail.com
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 15 از 15
 
کد
واحد
عنوان فارسی
عنوان انگلیسی
تاریخ شروع برگزاری
تاریخ خاتمه برگزاری
نشانی وبگاه
بیشتر
1288 ماهشهر اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی   1391/9/9 1391/9/9 WWW.NCWWT.IR
بیشتر
1283 ماهشهر اولین همایش ملی نانو تکنولوژی در صنایع نفت وپتروشیمی   1391/9/8 1391/9/8 www.mahshahriau.ac.ir
بیشتر
1282 ماهشهر دومین همایش ملی HSE پیوند دانشگاه، صنعت وبخش خصوص   1391/7/27 1391/7/27 WWW.MbHSE.COM
بیشتر
1281 ماهشهر اولین همایش ملی HSE پیوند دانشگاه، صنعت وبخش خصوصی   1390/7/28 1390/7/28 WWW.MbHSE.COM
بیشتر
1279 ماهشهر اولین همایش منطقه ای نانو تکنولوژی در صنایع نفت وپتروشیمی   1390/2/28 1390/2/29 www.mahshariau.ac.ir
بیشتر
1278 ماهشهر دومین همایش ملی محاسبات نرم وفناوری اطلاعات   1390/12/18 1390/12/18 www.ncscit.com
بیشتر
1277 ماهشهر همایش منطقه ای نانو تکنولوژی در صنایع نفت وپتروشیمی   1389/10/23 1389/10/23  
بیشتر
1276 ماهشهر همایش منطقه ای HSE پیوند دانشگاه ،صنعت وبخش خصوصی   1389/9/25 1389/9/25  
بیشتر
1275 ماهشهر دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی   1389/8/20 1389/8/20  
بیشتر
1274 ماهشهر اولین همایش ملی محاسبات نرم وفناوری اطلاعات   1389/12/12 1389/12/13 www.ncscit.com
بیشتر
1273 ماهشهر اولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی   1388/8/21 1388/8/21  
بیشتر
1272 ماهشهر همایش ملی تحقیقات نوین در زمینه مهندسی شیمی   1387/2/19 1387/2/19 www.mahshahriau.ac.ir
بیشتر
1271 ماهشهر اولین همایش منطقه ای محاسبات نرم و فناوری اطلاعات   1388/8/20 1388/8/20  
بیشتر
321 ماهشهر اولین همایش ملی مهندسی برق در صنعت نفت، گاز وپتروشیمی   1394/9/26 1394/9/26 WWW.EECO2015.COM
بیشتر
320 ماهشهر چهارمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی، مهندسی شیمی ونفت   1394/8/14 1394/8/14 www.rccep2015.com