نسخه چاپی
کد 29
نام واحد مرودشت
نشانی کیلومتر 3 جاده مرودشت-تخت جمشید، صنذوق پستی 465
تلفن 07143311150-9
درجه جامع
تاریخ تأسیس 13
استان 19
شهر مرودشت
نشانی وب www.miau.ac.ir
رایانامه admin@miau.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 16 از 16
 
کد
واحد
عنوان فارسی
عنوان انگلیسی
تاریخ شروع برگزاری
تاریخ خاتمه برگزاری
نشانی وبگاه
بیشتر
149 مرودشت همایش منطقه ای هسته های پژوهشی اساتید زن   1386/1/1    
بیشتر
148 مرودشت همایش منطقه ای الگو های بهسازی منابع نیروی انسانی   1387/1/1    
بیشتر
147 مرودشت اولین همایش منطقه ای فیزیک        
بیشتر
146 مرودشت سومین کنفرانس ملی روانشناسی   1393/1/1    
بیشتر
145 مرودشت دومین کنفرانس ملی روانشناسی   1392/1/1    
بیشتر
144 مرودشت اولین کنفرانس ملی روانشناسی   1391/1/1    
بیشتر
143 مرودشت همایش مدلسازی هیدرولیکی و کاربرد مدل ها در مهندسی آب   1386/1/1    
بیشتر
142 مرودشت سومین کنفرانس ملی قرآنی ذکر   1393/1/1    
بیشتر
141 مرودشت دومین کنفرانس منطقه ای قرآنی ذکر   1393/1/1    
بیشتر
140 مرودشت اولین کنفرانس منطقه ای قرآنی ذکر   1391/1/1    
بیشتر
139 مرودشت اولین کنفرانس ملی مدریت بحران اب   1388/1/1    
بیشتر
138 مرودشت اولین همایش ملی رویکرد ها،چالش ها و راهبرد های برنامه درسی تربیت شهروندی   1389/1/1    
بیشتر
137 مرودشت اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک   1390/1/1    
بیشتر
136 مرودشت اولین کنفرانس ملی کامپیوتر   1393/1/1    
بیشتر
135 مرودشت اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و مشاوره   1394/1/1    
بیشتر
134 مرودشت اولین کنفرانس بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار   1390/1/1