نسخه چاپی
کد 33
نام واحد خمینی شهر
نشانی اصفهان، خمینی شهر، منظریه، بلوار دانشجو، صندوق پستی ۱۱۹ - ۸۴۱۷۵ کد پستی ۸۴۱۸۱۴۸۴۹۹
تلفن 14-03133660011
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1367
استان 1
شهر خمینی شهر
نشانی وب www.iaukhsh.ac.ir
رایانامه info@iaukhsh.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 41 از 41
 
کد
واحد
عنوان فارسی
عنوان انگلیسی
تاریخ شروع برگزاری
تاریخ خاتمه برگزاری
نشانی وبگاه
بیشتر
1673 خمینی شهر هشتمين همايش ملي مهندسي مكانيك 8th National Conference of Mechanical Engineering-NCME2016 1394/12/5 1394/12/6 congress.iaukhsh.ac.ir
بیشتر
1672 خمینی شهر همايش ملي انرژي National Conference of Energy 1394/9/25 1394/12/29 congress.iaukhsh.ac.ir
بیشتر
581 خمینی شهر همايش بررسي مسائل رواني و اجتماعي نوجوانان وجوانان منطقه Regional Conference on Social Problems of Adolescents and Youth Zone 1379/8/11 1379/8/11  
بیشتر
580 خمینی شهر همايش منطقه اي بررسي موانع و راهكارهاي روانشناختي ، اجتماعي ، اقتصادي ايجاد اشتغال مولد Regional Conference on Problems and Solutions of psychological, social, economic and productive employment 1381/3/8 1381/3/8  
بیشتر
578 خمینی شهر همايش ملي پژوهش در باب ترجماني متون مقدس - فيض السلام National Conference on Faiz Al-Eslam 1383/8/23 1383/8/23  
بیشتر
577 خمینی شهر همايش منطقه اي ارتباط با صنعت و دانشگاه Regional Conference on Industrial Relations and University 1380/11/1 1380/11/1  
بیشتر
576 خمینی شهر همايش منطقه اي برنامه چهارم توسعه ،چالش ها و ارزشها Conference on Regional Development Plan, Challenges and Values 1383/12/15 1383/12/15  
بیشتر
575 خمینی شهر همايش ملي آفتاب معرفت پيامبر اعظم و معرفت ديني National Conference Prophet sun of knowledge and religious knowledge 1385/12/9 1385/12/9  
بیشتر
574 خمینی شهر شكوفائي منابع انساني در توسعه صنعت و ساخت و ساز كشور همايش بين المللي The First International Conference on The Human Resources Flourishing In Country's Structural Development 1387/3/8 1387/3/8 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
573 خمینی شهر تاثير افزايش در آمدهاي نفتي كشور بر افزايش فرصت هاي شغلي و كاهش نرخ بيكاري The effect of the increase in oil revenues increased job opportunities and reduce unemployment 1387/7/20 1387/7/20 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
572 خمینی شهر همايش ملي مهندسي مكانيك 1st National Conference of Mechanical Engineering-NCME2008 1387/8/30 1387/8/30 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
571 خمینی شهر اولين همايش منطقه اي روانشناسي تبليغات در جامعه ايران 1st Regional Conference of Psychology Advertise 1387/9/15 1387/9/15 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
570 خمینی شهر همايش منطقه اي نقش زنان در اصلاح الگوي مصرف Regional Conference on Women in modifying consumption patterns 1388/9/30 1388/9/30 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
568 خمینی شهر دومين همايش ملي مهندسي مكانيك 2nd National Conference of Mechanical Engineering-NCME2009 1388/9/26 1388/9/26 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
567 خمینی شهر همايش منطقه اي مهندسي برق 1st Regional Electrical Engineering Conference 1388/11/29 1388/11/29 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
565 خمینی شهر همايش ملي اقتصاد 1st National Economics Conference 1388/12/6 1388/12/6 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
563 خمینی شهر اولين همايش منطقه اي عمران 1st Regional Civil Engineering Conference -1CCE2010 1388/12/12 1388/12/12 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
562 خمینی شهر دومين همايش روانشناسي تبليغات در جامعه ايران 2nd Regional Conference of Psychology Advertise 1388/12/17 1388/12/17 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
561 خمینی شهر سومين همايش ملي مهندسي مكانيك 3rd National Conference of Mechanical Engineering-NCME2010 1389/8/20 1389/8/20 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
560 خمینی شهر اولين همايش ملي مشاوره و راهنمائي The First National Conference on Conseling and Guidance 1389/9/15 1389/9/15 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
559 خمینی شهر دومين همايش ملي اقتصاد 2nd National Economics Conference 1389/12/18 1389/12/18 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
558 خمینی شهر اولين همايش ملي مهندسي برق National Conference of Electrical Engineering-REEC2010 1389/9/18 1389/9/18 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
557 خمینی شهر همايش ملي مهندسي عمران National Civil Engineering Conference -CCE2011 1389/11/25 1389/11/25 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
556 خمینی شهر همايش منطقه اي صنعت توريسم Regional Conference on Tourism Industry 1389/12/16 1389/12/16 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
555 خمینی شهر همايش سراسري علمي كاربردي مدد كاري اجتماعي ايران National Social Work Conference 1389/11/27 1389/11/27 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
554 خمینی شهر چهارمين همايش ملي مهندسي مكانيك 4th National Conference of Mechanical Engineering-NCME2011 1390/9/3 1390/9/3 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
553 خمینی شهر دومين همايش ملي مشاوره و راهنمائي 2nd Nationa Conference on Conseling and Guidance 1390/12/17 1390/12/17 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
552 خمینی شهر سومين كنفرانس ملي مهندسي عمران 3rd National Conference on Civil Engineering -3NCCE2012 1390/12/4 1390/12/4 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
551 خمینی شهر دومين كنفرانس ملي مهندسي برق 2nd National Conference of Electrical Engineering-NEEC2011 1390/9/24 1390/9/24 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
550 خمینی شهر دومين كنفرانس سراسري علمي كاربردي مددكاري اجتماعي 2nd National Social Work Conference 1391/3/4 1391/3/4 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
549 خمینی شهر سومين همايش ملي اقتصاد 3rd National Economics Conference 1390/12/18 1390/12/18 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
548 خمینی شهر اولين كنفرانس پژوهش هاي نوين در مهندسي International Conference of Recent Advances in Engineering-ICRAE2013 1391/12/15 1391/12/15 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
547 خمینی شهر اولين همايش ملي پژوهش در مهدويت Mahdaviat National Congress 1391/12/1 1391/12/1 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
546 خمینی شهر اولين همايش ملي كارآفريني 1st National Entrepreneurship Conference 1391/8/24 1391/8/24 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
545 خمینی شهر چهارمين همايش ملي اقتصاد 4th National Economics Conference 1391/9/30 1391/9/30 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
544 خمینی شهر سومين همايش ملي مشاوره 3rd Conference on Conseling and Guidance 1391/12/9 1391/12/9 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
542 خمینی شهر همايش ملي اقتصاد مقاومتي National Resistance Economy Conference 1392/12/5 1392/12/5 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
541 خمینی شهر دومين كنفرانس پژوهش هاي نوين در مهندسي 2nd International Congress of Recent Advances in Engineering-ICRAE2014 1392/12/7 1392/12/8 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
540 خمینی شهر دومين همايش ملي گفتمان مهدويت 2nd National Congress of Mahdaviat 1393/2/22 1393/2/22 iaukhsh.ac.ir
بیشتر
539 خمینی شهر هفتمين همايش ملي مهندسي مكانيك 7th National Conference of Mechanical Engineering-NCME2015 1393/12/20 1393/12/20 http://congress.iaukhsh.ac.ir
بیشتر
538 خمینی شهر چهارمين همايش ملي روانشناسي ، مشاوره و مددكاري اجتماعي 4th National Conference of Psychology, Consultation and social work 1394/2/22 1394/2/22 http://congress.iaukhsh.ac.ir