نسخه چاپی
کد 42
نام واحد اسکو
نشانی اسکو، میدان شهید فهمیده، صندوق پستی:1161-53518
تلفن 04133227461-5
درجه کوچک
تاریخ تأسیس 1383
استان 2
شهر اسکو
نشانی وب www.iauosku.ac.ir
رایانامه omidi.oskoui@gmail.com

رکوردی یافت نشد