نسخه چاپی
کد 57
نام واحد ملکان
نشانی ملکان، کیلومتر 2 کمربندی ملکان - تبریز. مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی 661
تلفن 6-04137842790
درجه متوسط
تاریخ تأسیس 1380
استان 2
شهر ملکان
نشانی وب www.malekaniau.ac.ir
رایانامه info@malekaniau.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 3 از 3
 
کد
واحد
عنوان فارسی
عنوان انگلیسی
تاریخ شروع برگزاری
تاریخ خاتمه برگزاری
نشانی وبگاه
بیشتر
80 ملکان سومین همایش تربیت بدنی و مباحث نوین the third regional confrence on sport Scienceand modernargument 1394/11/9 1394/11/9 win-5gi78v2b87b.malekaniau.ac.ir
بیشتر
79 ملکان دومین همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی   1392/9/1 1392/9/1 win-5gi78v2b87b.malekaniau.ac.ir
بیشتر
78 ملکان اولین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی   1388/10/10 1388/10/10 win-5gi78v2b87b.malekaniau.ac.ir