نسخه چاپی
کد 7
نام واحد اهواز
نشانی اهواز، بزرگراه گلستان، فلکه فرهنگ شهر، کدپستی: 61349-37333
تلفن 06133348420-4 - 06133348336-9
درجه  
تاریخ تأسیس 13
استان 15
شهر اهواز
نشانی وب www.iauahvaz.ac.ir
رایانامه ahvaz@iau6.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 32 از 32
 
کد
واحد
عنوان فارسی
عنوان انگلیسی
تاریخ شروع برگزاری
تاریخ خاتمه برگزاری
نشانی وبگاه
بیشتر
1239 اهواز سیستم های مکانیکی(سومین برگزاری)        
بیشتر
1238 اهواز آبزیان        
بیشتر
1237 اهواز سنتر آلی و شیمی دارویی        
بیشتر
1236 اهواز تئوری اطلاعات و محاسبات کوانتومی        
بیشتر
1235 اهواز سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی(دومین برگزاری)        
بیشتر
1234 اهواز جغرافیا مخاطرات محیطی و توسعه پایدار        
بیشتر
1233 اهواز مباحث نوین در روانشاسی سلامت        
بیشتر
1232 اهواز شبیه سازی سیستم های مکانیکی        
بیشتر
1231 اهواز محیط زیست و آلاینده ها        
بیشتر
1230 اهواز آب و فاضلآب با رویکرد فناوری های روز        
بیشتر
1229 اهواز تالاب های ایران(دومین برگزاری)        
بیشتر
1228 اهواز بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی        
بیشتر
1227 اهواز توسعه منابع آب        
بیشتر
1226 اهواز انرژی 1404        
بیشتر
1225 اهواز یافته های نو در روانشناسی        
بیشتر
1224 اهواز عرفان بر پایه متون اصیل عرفانی        
بیشتر
1223 اهواز تالاب های ایران        
بیشتر
1222 اهواز بهداشت خانواده        
بیشتر
1221 اهواز اگرو فیزیولوژی گیاهان زراعی        
بیشتر
1220 اهواز عرفان از منظر عرفای معاصر        
بیشتر
1219 اهواز بزه دیدگان        
بیشتر
1218 اهواز انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیز        
بیشتر
1216 اهواز رب قرن عملکرد واحد        
بیشتر
1215 اهواز شیوه های نوین آموزش و مراقبت از بیمار        
بیشتر
1214 اهواز روانشناسی ورزش        
بیشتر
1213 اهواز نهضت تولید علم-جنبش نرم افزاری        
بیشتر
1212 اهواز کنترل وزن و زندگی امروزه        
بیشتر
1209 اهواز بهداشت محیط        
بیشتر
1208 اهواز مسائل کیفری و جرم شناسی عشایر و گروههای فرهنگی و قومی        
بیشتر
1205 اهواز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و خیام        
بیشتر
1204 اهواز بررسی علل روند رو به افزایش آلودگی منابع آب در استان        
بیشتر
1203 اهواز تکثیر و پرورش میگو در استان خوزستان