نسخه چاپی
صفحه 
 از 74
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 3678
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
3817 بم سلامت پایدار، توسعه پایدار خانم منصوری محمد هادی طبسی نژاد 16 1396/9/1 1396/9/15 ک/1396/345/33409/12993
بیشتر
3816 بم روش های برقراری ارتباط موفق آقای رضایی محمد هادی طبسی نژاد 16 1396/8/1 1396/8/15 ک/1396/345/1110/12991
بیشتر
3815 بم رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار حاج آقا مظاهری محمد هادی طبسی نژاد 24 1396/5/1 1396/5/15 ک/1396/345/4316/12989
بیشتر
3814 بم حفظ ایمنی و بهداشت در کارگاه ها و محیط کار آقای طاهری محمد هادی طبسی نژاد 16 1396/4/1 1396/4/15 ک/1396/345/6014/12984
بیشتر
3813 بم اخلاق حرفه ای ، علمی، فرهنگی و اسلامی حاج آقا صنعتی محمد هادی طبسی نژاد 16 1396/3/1 1396/3/15 /ک/1396/345/77750/12981
بیشتر
3812 بم مهارت های زندگی حاج آقا صنعتی محمد هادی طبسی نژاد 16 1396/11/1 1396/11/15 ک/1396/345/1128/12998
بیشتر
3811 بم آشنایی با فرق ادیان سنتی و جدید( نوظهور) محمد حسن معینی فر محمد هادی طبسی نژاد 32 1396/2/1 1396/2/15 1396/345/5018/12980/1
بیشتر
3810 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی فرمولاسیون مواد آرایشی و بهداشتی     8      
بیشتر
3809 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی مایندفولنس علی اصغر حسین زاده   8     55739/57/ص/96
بیشتر
3808 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی ماساژ محمد حسن شهسواری   8     55730/57/ص/96
بیشتر
3807 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی پروپوزال نویسی علی خانه کشی   6     49902/57/ص/96
بیشتر
3806 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی پروپوزال نویسی علی خانه کشی   6      
بیشتر
3805 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی سیستم ورق تاشده و اوریگامی     8     49898/57/ص/96
بیشتر
3804 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی بررسی اندیشه معماری معاصر ایران دکتر مصطفی حسین زاده   8     49900/57/ص/96
بیشتر
3803 مرکز تحقیقاتی مدیریت و نوآوری واحد آیت الله آملی آموزش نسخه خوانی دکتر مهدی رجب نیا   8     59273/57/ص/96
بیشتر
3802 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد دوره دوم آموزش تخصصي نرم افزار تخصصي مايك (MIKE) در مهندسي رودخانه محسن مغربي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 16 1394/12/29 1394/12/29  
بیشتر
3801 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي كاربرد شبكه عصبي-هوش مصنوعي در مدل‌سازي و شبيه‌سازي محيط‌زيست محمد ذوقي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 16 1394/12/29 1394/12/29  
بیشتر
3800 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي كاربرد نرم افزار Design Expert در طراحي آزمايش و بهينه‌سازي محمد ذوقي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 16 1394/12/29 1394/12/29  
بیشتر
3799 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه تخصصي مدل‌سازي جريان رسوب و پهنه‌بندي سيلاب با نرم افزار HEC RAS محسن مغربي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 16 1394/12/29 1394/12/29  
بیشتر
3798 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي OPEN FOAM محمد فرشته پور سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 8 1394/12/29 1394/12/29  
بیشتر
3797 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد دوره آموزشي كاربردي هك جئو راس HEC GEORAS در مهندسي رودخانه براي دانشجويان غير ايراني محسن مغربي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 16 1394/12/29 1394/12/29  
بیشتر
3796 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي بررسي اثرات تغيير اقليم تحت سناريو‌هاي اقليمي با مدل LARS-WG مهسا پاكدين سيد هاشم قدمي 8 1395/9/10 1395/9/10  
بیشتر
3795 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي كابردهاي نرم افزار CIVIL 3D در مهندسي منابع آب محسن مغربي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 16 1395/8/1 1395/8/2  
بیشتر
3794 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد همايش يكروزه مديريت بحران آب و تنش آبي در بخش كشاورزي محسن مغربي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 8 1394/12/29 1394/12/29  
بیشتر
3793 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد همايش يكروزه مديريت بحران آب و تنش آبي در بخش كشاورزي محمد پسرك لي سيدهاشم قدمي، ريحانه عظيمي 8 1395/12/30 1395/12/30  
بیشتر
3792 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي معرفي گونه‌هاي مختلف گياهي مقاوم به خشكي و روش‌هاي كشت و تكثير آنها محمد پسرك لي سيدهاشم قدمي، ريحانه عظيمي 12 1396/4/10 1396/4/10  
بیشتر
3791 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي بررسي زمينه‌هاي اشتغال بخش كشاورزي و منابع طبيعي در محيط‌هاي خشك با محوريت اقتصاد مقاومتي محمد پسرك لي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 12 1396/4/6 1396/4/6  
بیشتر
3790 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي ارزش‌آفريني و توليد ثروت از منابع آب و خاك در حوزه كشف‌رود با رعايت الزامات و در سايه اقتصاد مقاومتي محمد پسرك لي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 12 1396/4/5 1396/4/5  
بیشتر
3789 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي ارزش آفريني از منابع آبي و خاكي محمد پسرك لي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 8 1396/4/9 1396/4/9  
بیشتر
3788 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد دوره ششم آموزش جئواستوديو شاهرخ شاهنده سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 16 1397/2/17 1397/2/18  
بیشتر
3787 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد دوره پنجم آموزش جئواستوديو شاهرخ شاهنده سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 16 1396/8/1 1396/8/2  
بیشتر
3786 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد دوره چهارم آموزش جئواستوديو شاهرخ شاهنده سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 16 1396/5/11 1396/5/12  
بیشتر
3785 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد دوره سوم آموزش جئواستوديو شاهرخ شاهنده سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 16 1396/3/14 1396/3/15  
بیشتر
3784 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد دوره دوم آموزش جئواستوديو شاهرخ شاهنده سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 16 1396/2/11 1396/2/12  
بیشتر
3783 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي كاربرد مدل‌هاي نوين در مهندسي محيط زيست مهسا پاكدين سيد هاشم قدمي 8 1395/9/17 1395/9/17  
بیشتر
3782 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي احياء پوشش گياهي در مناطق آلوده به فلزات سنگين ريحانه عظيمي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 8 1395/9/16 1395/9/16  
بیشتر
3781 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي آشنايي و كاربرد مدل Raizal در برآورد شاخص‌هاي فرسايش آبي و بادي غزاله رادمنش سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 4 1395/9/16 1395/9/16  
بیشتر
3780 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي آشنايي با روش‌شناسي ارزيابي اثرات زيست‌محيطي EIA محمدرضا منصوري دانشور سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 8 1395/9/11 1395/9/11  
بیشتر
3779 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي ترسيب كربن در اكوسيستم‌هاي كشاورزي بر اساس مدل Roth-C احسان افشار سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 8 1395/9/13 1395/9/13  
بیشتر
3778 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي ImelERO علي باقرزاده چهارجويي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 8 1395/9/12 1395/9/12  
بیشتر
3777 بجنورد مواد ارگوژنیک در ورزش(مکمل‌ها و دوپینگ) مصطفی تیموری خروی حوزه معاونت پژوهش و فناوری 8 1396/9/6 1396/9/6  
بیشتر
3776 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد دوره آموزش تخصصي FLOW 3D محسن مغربي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 16 1395/4/19 1395/4/20  
بیشتر
3775 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد دوره آموزش تخصصي نرم افزار تخصصي مايك (MIKE) در مهندسي رودخانه محسن مغربي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 16 1395/2/12 1395/2/13  
بیشتر
3774 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد دوره آموزش تخصصي نرم افزار جئو استوديو (Geo Studio) محسن مغربي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 16 1395/3/1 1395/3/11  
بیشتر
3773 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي آشنايي با روشهاي و مهارتهاي نوين مديريت توليد گياهان در شرايط تنشهاي شوري و خشكي محمد پسرك لي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 16 1394/2/1 1394/2/2  
بیشتر
3772 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي آشنايي با روشهاي مقاومسازي گياهان به تنشهاي شوري و خشكي و معرفي گياهان شوريزي و خشكيزي محمد پسرك لي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 8 1394/5/12 1394/5/12  
بیشتر
3771 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد كارگاه آموزشي تنشهاي شوري و خشكي در كشاورزي محمد پسرك لي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 8 1394/5/18 1394/5/18  
بیشتر
3770 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد گیاه پالایی مناطق آلوده به فلزات سنگین در منابع طبیعی و محیط زیست ريحانه عظيمي سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 8 1395/9/14 1395/9/14  
بیشتر
3769 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد دروه علمی کاربردی تلقیح مصنوعی گاو احسان صالحي فر سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 100 1395/11/2 1396/2/1  
بیشتر
3768 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد سخنرانی علمی حسابداری ردپای آب، روشی نوین در ارزیابی پایداری منابع آب سيدمحمدرضا علوي مقدم سيدهاشم قدمي، مهسا پاكدين 4 1395/9/15 1395/9/15