نسخه چاپی
صفحه 
 از 76
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 3785
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
3925 بردسیر جنگ نرم / اهداف و راهبردها سرهنگ غضنفری کارکنان / اساتید 8 1397/7/18 1397/7/23 1/226/07/5029/97
بیشتر
3924 بردسیر بصیرت دینی سیاسی دکتر بابایی کارکنان / اساتید 8 1397/7/15 1397/7/23 1/226/07/6057/97
بیشتر
3923 بردسیر سبک زندگی ایرانی اسلامی وحیدی مطلق کارکنان / اساتید 8 1397/8/10 1397/8/29 97/33383/07/226/1
بیشتر
3922 سروستان کارگاه طراحی بیوانفورماتیکی واکسن نگار هوشمند   6 1397/9/29 1397/9/29  
بیشتر
3921 سروستان آشنایی با فناوری نانو آزیتا جوکار   2 1397/9/13 1397/9/13  
بیشتر
3920 صفادشت کارگاه طرح مدل کسب و کار دکتر شهلا سهرابی معاونت پژوهش و فناوری 4 1397/9/23 1397/9/23  
بیشتر
3919 قوچان کارگاه تخصصی تدوین استاندارد محصولات تراریخته اساتید واحد- اساتید اداره استاندارد خراسان شمالی- دانشجویان مقطع دکتری علوم و صنایع غذایی 8 1397/2/19 1397/2/19  
بیشتر
3918 قوچان کارگاه تخصصی تدوین استاندارد محصولات تراریخته اساتید واحد          
بیشتر
3917 بابل کارگاه آموزشی فضای مجازی و امنیت خانواده دکتر علی اصغر عباسی اسفجیر اعضای هیأت علمی واحد 8 1397/9/10 1397/9/10 مجوز از منطقه
بیشتر
3916 دشتستان (برازجان) نشست تخصصی عدالت ترمیمی الگویی نو در امور کیفری دکتر شعبانزاده   3 1397/9/24    
بیشتر
3915 دشتستان (برازجان) کارگاه آشنایی با بیماری ایدز     3 1397/9/20    
بیشتر
3914 دشتستان (برازجان) آشنایی با اصول و فنون مذاکره     3 1397/9/6    
بیشتر
3913 دشتستان (برازجان) همایش بازدارندگی و افکار عمومی دکتر نیکوکار   3 1397/9/5    
بیشتر
3912 دشتستان (برازجان) کارگاه آسیب شناسی فرهنگی دینی دکتر گرگین پور   3 1397/8/28    
بیشتر
3911 دشتستان (برازجان) کارگاه آشنایی با علم رباتیک     3 1397/9/24    
بیشتر
3910 دشتستان (برازجان) کارگاه آموزشی نانو تکنولوژی مهندس صحراییان   4 1397/9/27    
بیشتر
3909 دشتستان (برازجان) همایش تغذیه در طب سنتی دکتر شولی   3 1397/9/26    
بیشتر
3908 دشتستان (برازجان) کارگاه مقاله نویسی نوید دریاسفر   4 1397/9/26    
بیشتر
3907 بجنورد سخنرانی آموزش GIS در مهندسی آقای دکتر احسانی حوزه معاونت علمی 2 1397/9/28 1397/9/28  
بیشتر
3906 بجنورد سخنرانی ثبت اختراع و پتنت آقای مهندس احمدی حوزه معاونت علمی 2 1397/9/28 1397/9/28  
بیشتر
3905 بجنورد سخنرانی ارتقای پژوهشی اعضای هیات علمی دکتر ملیحه اختری حوزه معاونت علمی 2 1397/9/28 1397/9/28  
بیشتر
3904 بجنورد سخنرانی گرافیک محیطی در شهر دکتر پریسا روشنی حوزه معاونت علمی 2 1397/9/26 1397/9/26  
بیشتر
3903 بجنورد سخنرانی آزادی اندیشه و ارتداد حجت الاسلام رضا نوری حوزه معاونت علمی 2 1397/9/26 1397/9/26  
بیشتر
3902 بجنورد کارگاه روش‌های تشخیصی سرطان پستان (ویژه خانم‌ها) خانم مهسا ریحانی حوزه معاونت علمی 3 1397/9/25 1397/9/25  
بیشتر
3901 بجنورد سخنرانی حذف نیترات از آب آشامیدنی به روش‌های نوین خانم دکتر ملیحه صمدی کاظمی حوزه معاونت علمی 2 1397/9/25 1397/9/25  
بیشتر
3900 بجنورد کارگاه چشم انداز و کارافرینی مهندسی پزشکی دکتر رضا حسینی انجمن علمی برق و مهندسی پزشکی 3 1397/9/19 1397/9/19  
بیشتر
3899 بجنورد سخنرانی مسمومیت با مشروبات الکلی دکتر امیری- سینا صلاتی انجمن علمی پرستاری و مامایی 2 1397/9/25 1397/9/25  
بیشتر
3898 بجنورد کارگاه تفسیر ترسیم نقاشی دکتر محسن محمدی انجمن علمی روانشناسی 8 1397/9/2 1397/9/2  
بیشتر
3897 قائنات نقشه برداري مرادي رضايي 48 1397/9/19 1397/10/2 7801
بیشتر
3896 بندر دیلم دوره آموزش PLC صداقت          
بیشتر
3895 خلخال کارگاه آموزشی تفسیر آزمایشات کاربردی در مامایی پریا امیری سالار معصومی 14 1397/9/18 1397/9/20 0
بیشتر
3894 خلخال درمان شناختی - رفتاری سید بابک رضوی سالار معصومی 8 1397/9/16 1397/9/16 0
بیشتر
3893 خارک آشنایی با فرایند ایزو در دانشگاه       1395/2/11   ک/1395/321/8151/3158
بیشتر
3892 خارک کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی در سوانح       1395/6/20   ک/1395/321/1132/3162
بیشتر
3891 خارک آشنایی با نرم افزار Excel اکسل در واحد       1395/10/11   ک/1395/321/1604/3169
بیشتر
3890 خارک خدمات       1395/3/15   ک/1395/321/1117/3533
بیشتر
3889 خارک مدیریت استراتژیک       1395/5/25   ک/1395/321/2703/3900
بیشتر
3888 خارک آشنایی با آیین نامه جدید ارتقاء اعضاء هیأت علمی       1395/12/7   ک/1396/174/7110/13052
بیشتر
3887 خارک آشنایی با آیین نامه انتظامی اعضای هیأت علمی       1396/8/15   ا/1396/174/7139/13053
بیشتر
3886 خارک آشنایی با بخشنامه های دانشگاه آزاد       1396/6/10   ک/1396/174/55604/13056
بیشتر
3885 خارک آشنایی با جنگ نرم       1396/11/4   ک/1396/174/11100/13059
بیشتر
3884 خارک آشنایی با خدمات اداری در سازمان       1396/6/5   ک/1396/174/11100/13064
بیشتر
3883 مرکز تحقیقاتی مدلسازی و بهینه سازی واحد تهران جنوب کارگاه آموزشی نرم افزارGAMS            
بیشتر
3882 مرکز تحقیقاتی مدلسازی و بهینه سازی واحد تهران جنوب کارگاه آموزشی نرم افزار تحلیل غیر خطی PERFORM ( دوره دوم)            
بیشتر
3881 مرکز تحقیقاتی مدلسازی و بهینه سازی واحد تهران جنوب کارگاه آموزشی نرم افزار تحلیل غیر خطی PERFORM            
بیشتر
3880 مرکز تحقیقاتی مدلسازی و بهینه سازی واحد تهران جنوب کارگاه آموزشی نرم افزار MATLAB ( دوره دوم)            
بیشتر
3879 مرکز تحقیقاتی مدلسازی و بهینه سازی واحد تهران جنوب دوره دوم کارگاه آشنایی با نرم افزارهای محاسبات ساختمانی            
بیشتر
3878 مرکز تحقیقاتی مدلسازی و بهینه سازی واحد تهران جنوب دوره دوم کارگاه آشنایی با نرم افزار ABAQUS            
بیشتر
3877 مرکز تحقیقاتی مدلسازی و بهینه سازی واحد تهران جنوب کارگاه آشنایی با نرم افزارهای محاسبات ساختمانی            
بیشتر
3876 مرکز تحقیقاتی مدلسازی و بهینه سازی واحد تهران جنوب کارگاه آشنایی با نرم افزار ABAQUS