نسخه چاپی
صفحه 
 از 92
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 4553
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
4697 لنگرود ورزش و تندرستی دکتر حسن علیخانی سیده مریم پورعباس 32 1395/11/26 1395/11/26 1395/1731/1123/ک
بیشتر
4696 لنگرود تفسیر سوره مبارکه حجرات - ویژه کارکنان و هیأت علمی مجید صادق نژاد سیده مریم پورعباس 32 1395/4/6 1395/5/4 57/5462/د/95
بیشتر
4695 لنگرود تکریم ارباب رجوع دکتر محمدرضا آزاده دل سیده مریم پورعباس 8 1395/12/10 1395/12/10 1395/1731/33363/ک
بیشتر
4694 لنگرود ایده های کارآفرین و دانش بنیان و حمایت از آن دکتر مهسا حکیمی سیده مریم پورعباس 8 1395/12/3 1395/12/3 1395/1731/9929/ه
بیشتر
4693 لنگرود Router یا شبکه مسیریاب مهندس مهران پوروهاب سیده مریم پورعباس 16 1395/10/10 1395/10/10 1395/1731/1672/ه
بیشتر
4692 لنگرود انگیزش و یادگیری اثر بخش دکتر علیرضا عیوضی سیده مریم پورعباس 16 1395/6/2 1395/6/2 1395/1731/3210/ه
بیشتر
4691 لنگرود پوکی استخوان و فعالیت های بدنی دکتر سعید صباحی سیده مریم پورعباس 16 1395/5/24 1395/5/24 1395/1731/33300/ک
بیشتر
4690 لنگرود آشنایی با مهارت های فرزند پروری دکتر علیرضا عیوضی سیده مریم پورعباس 16 1395/5/20 1395/5/20 1395/1731/6030/ک
بیشتر
4689 صفادشت کرسی ترویجی-بررسی تطبیقی ادبیات مقاومت در آینه شعر منصوره احمدی-شبنم لاجوردی زاده- صغرا باباپور معاونت پژوهش 2 1398/9/24 1398/9/24  
بیشتر
4688 بابل ارتقاء فرهنگ کار و دانشگاه دکتری علی اصغر شجاعی کارکنان 16 1398/10/1 1398/10/1  
بیشتر
4687 بابل ترویج حقوق شهروندی با رویکرد امر به معروف ونهی از منکر دکتر نقی سنایی کارکنان 8 1398/9/19 1398/9/19  
بیشتر
4686 سبزوار تفسیر سوره مبارکه نور حسین بهروان علی شریعمتدار طهرانی 32 1396/3/6 1396/3/30 57/42536
بیشتر
4685 سبزوار تفسیر سوره حدید حسین بهروان علی شریعمتدار طهرانی 8 1394/4/12 1393/12/29 11/270
بیشتر
4684 سبزوار تفسیر سوره حمد با محوریت تفسیر امام خمینی ولی اله ملکوتی فر علی شریعمتدار طهرانی 32 1396/3/6 1396/3/30 57/3858
بیشتر
4683 سبزوار آشنایی با تفسیر سوره حجرات ولی اله ملکوتی فر علی شریعمتدار طهرانی 8 1395/3/18 1395/4/9 57/5462/33373
بیشتر
4682 سبزوار مدیریت خلاق قاسم قاسمی علی شریعمتدار طهرانی 16 1394/10/15 1394/10/30 94/0905
بیشتر
4681 سبزوار آشنایی با ارتقا هیات علمی   علی شریعمتدار طهرانی 8 1396/1/17 1396/1/18 146/7110/12826
بیشتر
4680 سبزوار حجاب و عفاف و راهکارهای گسترش آن در دانشگاه مهدی مهدیان فر علی شریعمتدار طهرانی 16 1394/11/10 1394/11/15 0905/94ک
بیشتر
4679 سبزوار معارف دهه ولایت ( غدیر )   جواد طبسی 8 1396/7/1 1396/7/2 57/22427
بیشتر
4678 سبزوار جریان شناسی سلفی گری براتی علی شریعمتدار طهرانی 8 1394/8/25 1394/8/25 30168
بیشتر
4676 سیرجان هیدرولیک پنومانیک   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/4    
بیشتر
4675 سیرجان ایمنی تعمیرات   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/4    
بیشتر
4674 سیرجان اشنایی باپمپ ها   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/4    
بیشتر
4673 سیرجان مبانی برق وابزاز دقیق   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/4    
بیشتر
4672 سیرجان کنترل گندله سازی   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/4    
بیشتر
4671 سیرجان نوار نقاله   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/3    
بیشتر
4670 سیرجان اشنایی بافرایند گندله سازی   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/3    
بیشتر
4669 سیرجان اشنایی باپمپ ها   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/3    
بیشتر
4668 سیرجان مبانی برق وابزاز دقیق   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/3    
بیشتر
4667 سیرجان کنترل گندله سازی   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/3    
بیشتر
4666 سیرجان نوار نقاله   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/1    
بیشتر
4665 سیرجان نوار نقاله   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/1    
بیشتر
4664 سیرجان پمپ ها   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/1    
بیشتر
4663 سیرجان نقشه خوانی مکانیک مقدماتی   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/1    
بیشتر
4662 سیرجان اشنایی بافرایند گندله سازی   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/30    
بیشتر
4661 سیرجان اشنایی بافرایند گندله سازی   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/30    
بیشتر
4660 سیرجان تجهیزات هیدرولیک   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/30    
بیشتر
4659 سیرجان پمپ ها   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/30    
بیشتر
4658 سیرجان نقشه خوانی مکانیک مقدماتی   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/30    
بیشتر
4657 سیرجان نوار نقاله   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/30    
بیشتر
4656 سیرجان ایمنی تعمیرات   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/29    
بیشتر
4655 سیرجان کوپلینگ   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/29    
بیشتر
4654 سیرجان ابزار دقیق   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/29    
بیشتر
4653 سیرجان اشنایی بافرایند گندله سازی   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/29    
بیشتر
4652 سیرجان پمپ ها   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/29    
بیشتر
4651 سیرجان اشنایی بافرایند گندله سازی   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/29    
بیشتر
4650 سیرجان تجهیزات هیدرولیک   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/29    
بیشتر
4649 سیرجان نظام اراستگی محیط کار   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/28    
بیشتر
4648 سیرجان اشنایی بافرایند گندله سازی   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/28    
بیشتر
4647 سیرجان اشنایی بافرایند گندله سازی   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/11/28