نسخه چاپی
صفحه 
 از 92
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 4580
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
4724 اهرم کارگاه آموزشی نرم افزار آباکوس دکتر رامین هاشمی دکتر سهیلا لشگری 4 1398/9/30 1398/9/30  
بیشتر
4723 لنگرود اقدام پژوهی دکتر محمد جهانی مقدم سیده مریم پورعباس 16 1398/11/21 1398/11/21 98/1731/3212
بیشتر
4722 لنگرود عفاف و حجاب خانم آزمون سیده مریم پورعباس 8 1398/7/19 1398/7/19 98/1731/9025
بیشتر
4721 لنگرود آشنایی با تفسیر سوره شورا حاج آقا جواد موسی پور سیده مریم پورعباس 32 1398/2/21 1397/12/29 98/1731/3360
بیشتر
4720 لنگرود امر به معروف و نهی از منکر علینقی رمضان نیا سیده مریم پورعباس 8 1398/9/13 1398/9/13 98/1731/1836
بیشتر
4719 لنگرود سلامت زنان سیده مهتاب موسوی و دکتر شاهد سماط سیده مریم پورعباس 32 1398/9/2 1398/11/19 98/33400/76/31/1/ک
بیشتر
4718 لنگرود آشنایی با تفسیر سوره حشر حاج آقا جواد موسی پور سیده مریم پورعباس 32 1398/2/31 1398/2/31 98/33660/76/31
بیشتر
4717 لنگرود مدیریت تکنولوژی دکتر مریم دانشمندمهر سیده مریم پورعباس 8 1397/11/30 1397/11/30 5556/17/31/م
بیشتر
4716 لنگرود تهیه و امکان سنجی طرح های دانش بنیان و سرمایه گذاری دکتر مجید سلیمانی سیده مریم پورعباس 16 1395/7/2 1395/7/20 1395/1731/33339/ه
بیشتر
4715 شاهین شهر نشست فرهنگی اقتصادی با موضوع اولویت های فرهنگی در دانشگاه توسط امام جمعه شاهین شهر 11 تیر 99 کارمندان و اساتید معاونت فرهنگی، دانشجویی و معاون علمی واحد 4 1399/4/11 1399/4/11  
بیشتر
4714 شاهین شهر نشست تخصصی فرهنگی و اقتصادی با موضوع دانشگاه تراز انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب توسط حجه الاسلام نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی 19 تیرماه 99 کارمندان و اساتید معاونت فرهنگی، دانشجویی و معاون علمی واحد 4 1399/4/19 1399/4/19  
بیشتر
4713 شاهین شهر نشست فرهنگی اقتصادی با موضوع جهش تولید، رسالت دانشگاه و مجلس انقلابی کارمندان و اساتید معاونت فرهنگی، دانشجویی و معاون علمی واحد 4 1398/12/29 1399/5/2  
بیشتر
4712 شاهین شهر برگزاری نشست فرهنگی- اقتصادی با موضوع جهش تولید، فرصت ها و تهدیدها با حضور دکتر حیدری عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان کارمندان و اساتید معاونت فرهنگی، دانشجویی و معاون علمی واحد 4 1399/5/23 1399/5/23  
بیشتر
4711 لنگرود امور مشمولین و معافعیت های تحصیلی سروان مهدی پیش بین سیده مریم پورعباس 16 1397/8/29 1397/8/29 97/4309/76/31/ک
بیشتر
4710 لنگرود حسابداری و قراردادهای بلند مدت حسابداری دکتر هادی متضرع سیده مریم پورعباس 16 1397/8/6 1397/8/6 97/11250/76/31/ک
بیشتر
4709 لنگرود تفسیر سوره مبارکه نور حاج آقا مجید صادق نژاد سیده مریم پورعباس 32 1397/3/6 1397/3/30 19/58/ص/97/ک
بیشتر
4708 لنگرود آئین و نگارش و مکاتبات اداری عطءاله پورحاجی سیده مریم پورعباس 16 1397/12/22 1397/12/22 97/1113/76/31/ک
بیشتر
4707 لنگرود آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی آقای علیزاده سیده مریم پورعباس 8 1397/10/10 1397/10/10 97/1731/99920/ک
بیشتر
4706 لنگرود آشنایی با نرم افزار اصالت سنجی پایان نامه ها دکتر راهب غلامی سیده مریم پورعباس 16 1397/10/9 1397/10/9 97/11290/76/31/ه
بیشتر
4705 لنگرود آشنایی با بخشنامه های دانشگاه آزاد دکتر محمد مدرس نیا سیده مریم پورعباس 16 1397/12/13 1397/12/13 97/55604/76/31/ک
بیشتر
4704 لنگرود مهارت های هفت گانه ICDL مهندس مهران پوروهاب سیده مریم پورعباس 56 1397/12/6 1397/12/25 97/33367/76/31/ک
بیشتر
4703 لنگرود آشنایی با بیمه تامین اجتماعی و قانون کار دکتر هادی متضرع سیده مریم پورعباس 24 1396/11/16 1396/11/16 96/1731/55526
بیشتر
4702 لنگرود اصول تغذیه و دیدگاه اسلام نسبت به آن سیده مهتاب موسوی سیده مریم پورعباس 16 1396/12/15 1396/12/15 96/1731/4308/ک
بیشتر
4701 لنگرود آشنایی با آئین نامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی حسینعلی شوکتی سیده مریم پورعباس 16 1396/10/13 1396/10/13 96/1731/99949
بیشتر
4700 لنگرود معارفه دهه ولایت علینفی رمضان نیا سیده مریم پورعباس 8 1396/6/3 1396/6/3 11/1707/د/96
بیشتر
4699 لنگرود تفسیر سوره حمد حاج آقا مجید صادق نژاد سیده مریم پورعباس 32 1396/3/13 1396/3/30 58/3858/د/96
بیشتر
4698 لنگرود آشنایی با تکنیک های ارتقائ سطح سلامت کارکنان در دانشگاه سیده مهتاب موسوی سیده مریم پورعباس 16 1395/11/15 1395/11/15 1395/1731/33370/ک
بیشتر
4697 لنگرود ورزش و تندرستی دکتر حسن علیخانی سیده مریم پورعباس 32 1395/11/26 1395/11/26 1395/1731/1123/ک
بیشتر
4696 لنگرود تفسیر سوره مبارکه حجرات - ویژه کارکنان و هیأت علمی حاج آقا مجید صادق نژاد سیده مریم پورعباس 32 1395/4/6 1395/5/4 57/5462/د/95
بیشتر
4695 لنگرود تکریم ارباب رجوع دکتر محمدرضا آزاده دل سیده مریم پورعباس 8 1395/12/10 1395/12/10 1395/1731/33363/ک
بیشتر
4694 لنگرود ایده های کارآفرین و دانش بنیان و حمایت از آن دکتر مهسا حکیمی سیده مریم پورعباس 8 1395/12/3 1395/12/3 1395/1731/9929/ه
بیشتر
4693 لنگرود Router یا شبکه مسیریاب مهندس مهران پوروهاب سیده مریم پورعباس 16 1395/10/15 1395/11/13 1395/1731/1672/ه
بیشتر
4692 لنگرود انگیزش و یادگیری اثر بخش دکتر علیرضا عیوضی سیده مریم پورعباس 16 1395/6/2 1395/6/2 1395/1731/3210/ه
بیشتر
4691 لنگرود پوکی استخوان و فعالیت های بدنی دکتر سعید صباحی سیده مریم پورعباس 16 1395/5/24 1395/5/24 1395/1731/33300/ک
بیشتر
4690 لنگرود آشنایی با مهارت های فرزند پروری دکتر علیرضا عیوضی سیده مریم پورعباس 16 1395/5/20 1395/5/20 1395/1731/6030/ک
بیشتر
4689 صفادشت کرسی ترویجی-بررسی تطبیقی ادبیات مقاومت در آینه شعر منصوره احمدی-شبنم لاجوردی زاده- صغرا باباپور معاونت پژوهش 2 1398/9/24 1398/9/24  
بیشتر
4688 بابل ارتقاء فرهنگ کار و دانشگاه دکتری علی اصغر شجاعی کارکنان 16 1398/10/1 1398/10/1  
بیشتر
4687 بابل ترویج حقوق شهروندی با رویکرد امر به معروف ونهی از منکر دکتر نقی سنایی کارکنان 8 1398/9/19 1398/9/19  
بیشتر
4686 سبزوار تفسیر سوره مبارکه نور حسین بهروان علی شریعمتدار طهرانی 32 1396/3/6 1396/3/30 57/42536
بیشتر
4685 سبزوار تفسیر سوره حدید حسین بهروان علی شریعمتدار طهرانی 8 1394/4/12 1393/12/29 11/270
بیشتر
4684 سبزوار تفسیر سوره حمد با محوریت تفسیر امام خمینی ولی اله ملکوتی فر علی شریعمتدار طهرانی 32 1396/3/6 1396/3/30 57/3858
بیشتر
4683 سبزوار آشنایی با تفسیر سوره حجرات ولی اله ملکوتی فر علی شریعمتدار طهرانی 8 1395/3/18 1395/4/9 57/5462/33373
بیشتر
4682 سبزوار مدیریت خلاق قاسم قاسمی علی شریعمتدار طهرانی 16 1394/10/15 1394/10/30 94/0905
بیشتر
4681 سبزوار آشنایی با ارتقا هیات علمی   علی شریعمتدار طهرانی 8 1396/1/17 1396/1/18 146/7110/12826
بیشتر
4680 سبزوار حجاب و عفاف و راهکارهای گسترش آن در دانشگاه مهدی مهدیان فر علی شریعمتدار طهرانی 16 1394/11/10 1394/11/15 0905/94ک
بیشتر
4679 سبزوار معارف دهه ولایت ( غدیر )   جواد طبسی 8 1396/7/1 1396/7/2 57/22427
بیشتر
4678 سبزوار جریان شناسی سلفی گری براتی علی شریعمتدار طهرانی 8 1394/8/25 1394/8/25 30168
بیشتر
4676 سیرجان هیدرولیک پنومانیک   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/4    
بیشتر
4675 سیرجان ایمنی تعمیرات   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/4    
بیشتر
4674 سیرجان اشنایی باپمپ ها   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/12/4