نسخه چاپی
کد 13
نام واحد تهران مرکزی
نشانی تهران، بلوار ارتش ، سوهانک ، خیابان شهید سوهانی مجتمع دانشگاهی ولایت
تلفن 23902162
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1361
استان 10
شهر تهران
نشانی وب www.iauctb.ac.ir
رایانامه info@iauctb.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 8 از 8
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
4144 تهران مرکزی کارگاه آموزشی کشت سلول دکتر سهیلا زمانلوئی پژوهشکده بافت 8 1396/12/10 1396/12/10 77799
بیشتر
803 تهران مرکزی دومین کارگاه آموزشی ویژه مدیران پژوهشی دانشکده ها     4 1386/8/27 1386/8/27  
بیشتر
800 تهران مرکزی چهارمین کارگاه آموزشی ویژه مدیران پژوهشی دانشکده ها     4 1388/8/2 1388/8/2  
بیشتر
796 تهران مرکزی برگزاری کارگاه آموزشی روش شناسی تحقیق با شناسه 3101   دکتر نسیم مجیدی قهرودی 72 1389/6/28 1389/6/30 3101
بیشتر
421 تهران مرکزی کارگاه آموزشی رتبه بندی های بین المللی استان تهران دکتر واعظ خانم دکتر فرزانه عقبایی مسئول برگزاری کارگاه 8 1394/5/28 1394/5/28  
بیشتر
355 تهران مرکزی سخنرانی زیباشناسی تکاملی دکتر هادی صمدی انجمن علمی دانشجویی گروه نمایش 4 1393/12/18 1393/12/18  
بیشتر
354 تهران مرکزی سخنرانی تئاتر ترنس مدرن دکتر حمیدرضا اردلان اعضای انجمن علمی و دانشجویی گروه پژوهش و هنر 4 1393/12/5 1393/12/5  
بیشتر
353 تهران مرکزی کارگاه آموزشی سامانه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی   خانم دکتر فرزانه عقبایی مسئول برگزاری کارگاه 8 1393/9/5 1393/9/5