نسخه چاپی
کد 16
نام واحد زابل
نشانی زابل، کیلومتر 4 جاده زابل - بنجار، بعداز پمپ بنزین کدپستی 9861619395
تلفن 05432662788 , 05432662776
درجه متوسط
تاریخ تأسیس 0
استان 18
شهر زابل
نشانی وب www.iauzabol.ac.ir
رایانامه www.uni@iauzabol.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 7 از 7
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
1014 زابل آشنایی با ایین نامه جدید انتظامی اعضای هیات علمی   هیات علمی 8 1394/4/13 1394/4/16 7139/1412/94ک
بیشتر
1013 زابل آموزش مدیران گروه   هیات علمی 8 1394/2/27 1393/12/29 2603/1412/94ک
بیشتر
1012 زابل انتظامات   کارکنان 24 1394/6/10 1394/6/16 1109/1412/94ک
بیشتر
1011 زابل باغبانی و طراحی فضا ی سبز   کارکنان 46 1394/3/6 1394/4/6 1120/1412/94ک
بیشتر
1010 زابل بیماریهای شایع زنان   کارکنان 30 1394/3/9 1394/3/12 1705/1412/94ک
بیشتر
1009 زابل آیین نگارش و مکاتبات اداری   کارکنان 24 1394/2/23 1394/3/6 1113/1412/94ک
بیشتر
1008 زابل آموزش کارشناسان گروهها   کاکنان 16 1394/1/22 1394/1/26 638/1412/94گ