نسخه چاپی
کد 20
نام واحد همدان
نشانی همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار امام خمینی(ره)، بلوار پروفسور موسیوند، کدپستی 15743-65181
تلفن 08134481000-20
درجه جامع
تاریخ تأسیس 66
استان 30
شهر همدان
نشانی وب www.iauh.ac.ir
رایانامه iauh@iauh.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 26 از 26
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
588 همدان آشنایی با آیین نامه های پژوهشی دکتر منصور اسماعیل پور     1393/6/26 1393/6/26 93/0526/1127
بیشتر
587 همدان آشنایی با IELTS 3 دکتر علی غلامی مهرداد     1393/11/4 1393/11/4 91/0171/7063
بیشتر
586 همدان آشنایی با IELTS 2 دکتر علی غلامی مهرداد     1393/7/19 1393/7/19 93/0171/7062
بیشتر
585 همدان آشنایی با IELTS 1 دکتر علی غلامی مهرداد     1393/6/2 1393/6/2 93/0171/7061
بیشتر
584 همدان کارگاه روش شناسی تحقیق(رشته های علوم پایه) دکترطاهرلطفی     1393/6/4 1393/6/4 93/0171/3103
بیشتر
583 همدان کارگاه روش شناسی تحقیق(رشته های فنی – مهندسی) دکتر امیررضا گودرزی     1393/6/10 1393/6/10 93/0171/3103
بیشتر
582 همدان ایمنی در کارگاهها وآزمایشگاهها دکتر حسین وزینی     1392/4/15 1392/4/15 92/0526/6019
بیشتر
581 همدان مدیریت عملیاتی برنامه و بودجه مهندس بدیعی     1392/6/27 1392/6/27 89/188355
بیشتر
580 همدان آشنایی اینترنت مهندس سعید ملکی     1392/6/27 1392/6/27 92/0526/1605
بیشتر
579 همدان آشنایی با مشکلات روانشناختی دانشجویان دکتر جلیل اصلانی     1392/4/11 1392/4/11 92/0526/1827
بیشتر
578 همدان آشنایی با نظام رتبه بندی دکتر فرشیددانش     1392/4/10 1392/4/10 92/0526/7111
بیشتر
577 همدان نحوه چاپ مقالات ISI دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم     1392/4/12 1392/4/12 92/0526/3139-isi
بیشتر
576 همدان مقاله نویسی به زبان فارسی دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم     1392/4/12 1392/4/12 92/0526/3103
بیشتر
575 همدان مقاله نویسی به شیوه نوین دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم     1391/12/1 1391/12/1 91/0526/1066
بیشتر
574 همدان ورزش درمانی ابراهیم زرین کلام     1391/12/2 1391/12/2 91/0526/7004
بیشتر
573 همدان تعلیم وتربیت 3 دکتر جلیل اصلانی     1391/3/11 1391/3/11 91/0526/7004
بیشتر
572 همدان تعلیم وتربیت 1 دکتر ابراهیمی     1391/10/18 1391/10/18 91/0526/3208-1
بیشتر
571 همدان آیین نامه های پژوهشی دکتر اصغر تیموریان     1391/10/18 1391/10/18 89/323004
بیشتر
570 همدان تعلیم و تربیت 2 دکترمنیژه کرباسی     1391/8/2 1391/8/2 91/0526/3208-2
بیشتر
569 همدان نحوه چاپ مقالات ISI دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم     1391/4/19 1391/4/19 91/0526/3208-2
بیشتر
568 همدان بهینه سازی روابط استاد ودانشجو دکتر ابراهیمی     1391/4/17 1391/4/17 91/0526/1826
بیشتر
567 همدان اصول وفنون ترجمه عباس مهرپویا     1390/10/29 1390/10/29 05/0171/3111
بیشتر
566 همدان تعلیم وتربیت 1 دکتر ابراهیمی     1390/10/15 1390/10/15 05/0171/3208-1
بیشتر
565 همدان تعلیم وتربیت 3 دکتر جلیل اصلانی     1390/9/10 1390/9/10 05/0171/3208-3
بیشتر
564 همدان تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی فاز سوم دکتر فامیل روحانی     1390/5/6 1390/5/6  
بیشتر
563 همدان تعلیم و تربیت 2 دکترمنیژه کرباسی     1390/5/4 1390/5/4 05/0171/3208