نسخه چاپی
کد 24
نام واحد بوشهر
نشانی بوشهر، عالی شهر، بلوار نیایش، کدپستی: 7519619555
تلفن 07733683719
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1364
استان 9
شهر بوشهر
نشانی وب www.iaubushehr.ac.ir
رایانامه yousof.gheisari@yahoo.com
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 4 از 4
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
2964 بوشهر کارگاه نیروگاه دکتر گرگین پور عباس شریعتی نیا 5      
بیشتر
2963 بوشهر کارگاه نیروگاه بصری عباس شریعتی نیا 25      
بیشتر
2962 بوشهر کارگاه نیروگاه دکتر جلیلی عباس شریعتی نیا 25      
بیشتر
2961 بوشهر کارگاه نیروگاه دکتر کریمی عباس شریعتی نیا 25