نسخه چاپی
کد 38
نام واحد استهبان
نشانی استهبان، میدان دانشجو، بلوار امام رضا(ع)، کدپستی: 64756-74518، صندوق پستی: 111
تلفن 07153225001-4
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1364
استان 19
شهر استهبان
نشانی وب www.iauest.ac.ir
رایانامه info@iauest.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 15 از 15
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
3029 استهبان تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها مهندس فرامرزی مسئول دفتر ارتباط با صنعت با همکاری شرکت گسترش تولید علم 16 1395/4/19 1395/4/22  
بیشتر
3028 استهبان تاسیسات بهداشتی مهندس خشنودی مسئول دفتر ارتباط با صنعت با همکاری شرکت گسترش تولید علم 16 1395/4/12 1395/4/15  
بیشتر
3027 استهبان دوره سیستم های مقاوم فلزی و بتنی مهندس حکمت آرا مسئول دفتر ارتباط با صنعت با همکاری شرکت گسترش تولید علم 24 1395/4/2 1395/4/4  
بیشتر
3026 استهبان مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان دکتر بیاتی مسئول دفتر ارتباط با صنعت با همکاری شرکت گسترش تولید علم 16 1395/3/29 1395/4/1  
بیشتر
3025 استهبان روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی مهندس هوشمند سروستانی مهندس اعتمادی مهندس پارسا مسئول دفتر ارتباط با صنعت با همکاری شرکت گسترش تولید علم 16 1395/3/26 1395/3/28  
بیشتر
3024 استهبان بکارگیری استانداردها ،مقررات ملی ، راهنمای طراحی در معماری مهنس جمشیدی مسئول دفتر ارتباط با صنعت با همکاری شرکت گسترش تولید علم 16 1395/3/22 1395/3/25  
بیشتر
3023 استهبان مصالح و فناوری نوین ساخت مهندس زارع مسئول دفتر ارتباط با صنعت با همکاری شرکت گسترش تولید علم 16 1395/3/19 1395/3/21  
بیشتر
3022 استهبان بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی مهندس فخرایی نژاد مسئول دفتر ارتباط با صنعت با همکاری شرکت گسترش تولید علم 16 1394/12/29 1394/12/29  
بیشتر
3021 استهبان روش های ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی مهندس عراقی ،مهندس رضوان، مهندس اعتمادی مسئول دفتر ارتباط با صنعت با همکاری شرکت گسترش تولید علم 24 1395/2/22 1395/2/24  
بیشتر
3020 استهبان نظارت بر اجرای ساختمان های صنعتی مهندس بهرامعلی مسئول دفتر ارتباط با صنعت با همکاری شرکت گسترش تولید علم 16 1395/2/11 1395/2/14  
بیشتر
3019 استهبان تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی 1 مهندس زارع مسئول دفتر ارتباط با صنعت با همکاری شرکت گسترش تولید علم 16 1395/2/8 1395/2/10  
بیشتر
3018 استهبان مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان دکتر آرش توتونچی مسئول دفتر ارتباط با صنعت با همکاری شرکت گسترش تولید علم 16 1395/1/28 1395/2/6  
بیشتر
3017 استهبان روش های تعمیر و مرمت سازه ها دکتر هادیانفرد مسئول دفتر ارتباط با صنعت با همکاری شرکت گسترش تولید علم 16 1395/1/25 1395/1/27  
بیشتر
3016 استهبان اجرای ساختمان های بتنی مهندس فخرایی مسئول دفتر ارتباط با صنعت با همکاری شرکت گسترش تولید علم 24 1395/1/27 1395/2/2  
بیشتر
3015 استهبان معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان مهندس مشکسار مسئول دفتر ارتباط با صنعت با همکاری شرکت گسترش تولید علم 16 1395/1/18 1395/1/20