نسخه چاپی
کد 39
نام واحد کرمانشاه
نشانی کرمانشاه، میدان فردوسی، انتهای شهرک متخصصین، کدپستی 97551-67198
تلفن 08337243181-6
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1367
استان 24
شهر کرمانشاه
نشانی وب www.iauksh.ac.ir
رایانامه info@iauksh.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 12 از 12
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
3626 کرمانشاه تهیه BP و امکان سنجی طرح های دانش بنیان و سرمایه گذاری دکتر علیرضا مرادی محسن رضایی- الهام رضایی 16 1396/11/23 1396/11/24 1396/364/33349/13101/1
بیشتر
3625 کرمانشاه طراحی مدل کسب و کار دکتر محمد نادر محمدی محسن رضایی- الهام رضایی 4 1396/11/18 1396/11/18 1396/364/99967/13089/1
بیشتر
3309 کرمانشاه الزامات عمومی ساختمان دکتر وزیری سید جلال حسین پور 20 1395/4/19 1395/4/23 1395/364/930623/5055/ک
بیشتر
3195 کرمانشاه سازه های بتنی مهندس به آیین سید جلال حسین پور - امیر برزگرنژاد- مهندس شریفی 16 1394/12/29 1394/12/29 10/4/7098
بیشتر
3194 کرمانشاه نکات اجرایی در سازه های فولادی دکتر سیاری سید جلال حسین پور - امیر برزگرنژاد- مهندس شریفی 16 1395/2/25 1395/2/28 10/4/7098
بیشتر
2942 کرمانشاه مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه خانم مهندس طاهری سید جلال حسین پور-امیر برزگرنژاد-مهندس مهدی شریفی 16 1395/2/23 1395/2/25 10/1/2721
بیشتر
2941 کرمانشاه نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری مهندس افشاری سید جلال حسین پور-امیر برزگرنژاد-مهندس مهدی شریفی 16 1395/2/19 1395/2/22 10/1/2721
بیشتر
2940 کرمانشاه دوره اجرایی سازه های بتنی مهندس به آیین سید جلال حسین پور-امیر برزگرنژاد-مهندس مهدی شریفی 16 1394/12/29 1395/3/1 10/1/2721
بیشتر
2939 کرمانشاه دوره اجرای سازه های فولادی دکتر سیاری سید جلال حسین پور-امیر برزگرنژاد-مهندس مهدی شریفی 16 1395/2/24 1395/2/27 10/1/2721
بیشتر
2938 کرمانشاه دوره نکات اجرایی سازه ها ی فولادی- سازه های بتن مسلح دکتر محسن عقابی سید جلال حسین پور-امیر برزگرنژاد-مهندس مهدی شریفی 16 1394/11/21 1394/11/25 10/1/2721
بیشتر
2937 کرمانشاه آشنایی با شرح وظایف پیمانکار -مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی دکتر صمیمی سید جلال حسین پور-امیر برزگرنژاد-مهندس مهدی شریفی 16 1394/10/29 1394/11/2 10/1/2721
بیشتر
2936 کرمانشاه تاسیسات گرمایی دکتر ویسی سید جلال حسین پور-امیر برزگرنژاد-مهندس مهدی شریفی 16 1394/10/21 1394/10/24 10/1/2721