نسخه چاپی
کد 42
نام واحد اسکو
نشانی اسکو، میدان شهید فهمیده، صندوق پستی:1161-53518
تلفن 04133227461-5
درجه کوچک
تاریخ تأسیس 1383
استان 2
شهر اسکو
نشانی وب www.iauosku.ac.ir
رایانامه omidi.oskoui@gmail.com
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 13 از 13
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
2898 اسکو X Persian دکتر مجید اقبالی مهدی سالمی 8 1394/9/17 1394/9/17 7148
بیشتر
2897 اسکو روش تحقیق و پروپوزال نویسی دکتر حمید میرزائی مهدی سالمی 24 1394/10/18 1394/10/25 7149
بیشتر
1697 اسکو جایگاه و نقش جامعه دانشگاهی در شرکت ها و موسسات دانش بنیان دکتر محمد حسین سرخابی مهدی سالمی 8 1393/12/20 1393/12/20 7141
بیشتر
1684 اسکو رهبری سازمانی دکتر ملکی مهدی سالمی 24 1394/3/4 1394/3/6 2275
بیشتر
1682 اسکو تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی دکتر مهدی قاسمی کاکرودی مهدی سالمی 16 1392/11/26 1392/11/27 5023
بیشتر
1680 اسکو بهره وری نیروی انسانی دکتر ملکی مهدی سالمی 8 1392/11/15 1392/11/16 8313
بیشتر
1679 اسکو اصلاح فرایند و روش های انجام کار و توسعه فناوری اداری رامین سامان آذری مهدی سالمی 16 1392/8/11 1392/8/13 4320
بیشتر
1678 اسکو اصول و فنون مذاکره دکتر پناه علی مهدی سالمی 12 1391/6/23 1391/6/26 1148
بیشتر
1677 اسکو آموزش تدوین برنامه درسی دکتر ملکی مهدی سالمی 8 1391/6/30 1391/6/30 1133
بیشتر
1676 اسکو چگونه از متن علمی اطلاعات استخراج کنیم ؟ پایتختی اسکوئی مهدی سالمی 8 1391/12/22 1391/12/22 3106
بیشتر
1675 اسکو : مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی ناصر مدیرشهلا مهدی سالمی 16 1390/12/13 1390/12/14 3104
بیشتر
1672 اسکو آشنائی با اطلاعات و امنیت درکامپیوتر محمد حسین نژاد قویفکر زهرا سركاري اسكوئي 8 1390/1/21 1390/1/22 6009
بیشتر
1655 اسکو آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﻧﻘﺶ ارزﯾﺎب در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ مهندس فروغی زهرا سرکاری اسکویی 24 1390/3/28 1390/3/29 9020