نسخه چاپی
کد 43
نام واحد ایلخچی
نشانی خیابان امام خمینی(ره)
تلفن 04133416064-7
درجه کوچک
تاریخ تأسیس 1382
استان 2
شهر ایلخچی
نشانی وب www.iauil.ac.ir
رایانامه info@iauil.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 2 از 2
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
1896 ایلخچی روش برقراري ارتباط موفق صبا چاپاري باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دفتر ارتباط با صنعت 8 1394/2/14    
بیشتر
1895 ایلخچی آموزش تحليل آماري با نرم افزار SPSS عليرضا احمدزاده باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دفتر ارتباط با صنعت 16 1394/6/17 1394/6/18