نسخه چاپی
کد 49
نام واحد خامنه
نشانی خامنه، خیابان شيخ محمد خیابانی، کدپستی: 45795-53841
تلفن 04142464150-1
درجه کوچک
تاریخ تأسیس 1383
استان 2
شهر خامنه
نشانی وب www.khamenehiau.ac.ir
رایانامه iaukhameneh.83@gmail.com
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 38 از 38
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
1306 خامنه بهره وري نيروي انساني   يونس نظافتي خامنه 8 1389/2/22 1389/2/23 89/1323/8113ك
بیشتر
1299 خامنه آشنايي با اينترانت كيوان اصغري يونس نظافتي خامنه 8 1389/1/16 1389/1/17 89/1323/1149ك
بیشتر
1291 خامنه روشهاي نظم دهي به محيط كار   يونس نظافتي خامنه 8 1388/5/14 1388/5/15  
بیشتر
1280 خامنه آشنايي با word   نرگس ثروتي 40 1387/5/19 1387/5/30  
بیشتر
1279 خامنه آشنايي با power point   نرگس ثروتي 16 1387/5/12 1387/5/15  
بیشتر
1276 خامنه مباني تكريم ارباب رجوع   نرگس ثروتي 8 1387/2/28 1386/12/29  
بیشتر
1273 خامنه مديريت زمان   نرگس ثروتي 16 1388/5/26 1388/5/29  
بیشتر
1271 خامنه روشهاي برقراري ارتباط تلفني   نرگس ثروتي گرگري 4 1387/3/30 1387/3/30  
بیشتر
1266 خامنه آشنايي با قانون كار و تأمين اجتماعي   نرگس ثروتي گرگري 25 1388/2/29 1388/3/8  
بیشتر
1263 خامنه روشهاي برقراري ارتباط موفق   نرگس ثروتي گرگري 16 1387/6/16 1387/6/21  
بیشتر
1259 خامنه اصول و فنون مذاكره   نرگس ثروتي گرگري 12 1387/3/4 1387/3/7  
بیشتر
1255 خامنه مديريت خلاق   يونس نظافتي خامنه 24 1389/5/9 1389/5/14 89/1323/1149ك
بیشتر
1204 خامنه آشنايي مقدماتي با نرم افزارout look مهدي اسدي بهمن خاتمي سيس 16 1390/12/13 1390/12/25 90/1323/1625ه
بیشتر
1203 خامنه كاركنان دايره امتحانات وحيد طوفان بهمن خاتمي سيس   1390/10/11 1390/10/22 90/1323/1145ك
بیشتر
1202 خامنه كاربرد اصول و مفاهيم مشاوره در ايجاد رابطه انساني مطلوب با دانشجويان مهدي نريماني بهمن خاتمي سيس   1390/9/1 1390/9/20 90/1323/1845ك
بیشتر
1200 خامنه اخلاق مديريت اميد علي حسين زاده بهمن خاتمي سيس 16 1390/5/26 1390/6/2 89/1323/8117م
بیشتر
1199 خامنه مديريت مؤثر جلسات اميد علي حسين زاده بهمن خاتمي سيس 12 1390/5/22 1390/5/27 89/1323/8117م
بیشتر
1197 خامنه آمادگي1-TOFEL مينا سلماسيه بهمن خاتمي سيس 30 1390/5/15 1390/5/30 90/1323/3141ه
بیشتر
1195 خامنه شيوه هاي توليد و چاپ مقالات علمي در مجلات ISI مرتضي رحمانپور بهمن خاتمي سيس 16 1390/5/22 1390/5/24 90/1323/3139ه
بیشتر
1191 خامنه نحوه ارائه يك سمينار خوب مهدي اسدي بهمن خاتمي سيس 8 1390/5/10 1390/5/10 90/1323/3130ه
بیشتر
1170 خامنه آموزش اطفاء حريق فريبا ارغواني بهمن خاتمبي سيس 8 1390/5/10 1390/5/12 90/1323/1125ك
بیشتر
1168 خامنه نماز و احكام حسن طهمورثي بهمن خاتمي سيس 32 1390/5/10 1390/5/25 90/1323/1136ك
بیشتر
1165 خامنه بهداشت عمومي فريبا ارغواني بهمن خاتمي سيس 24 1390/3/10 1390/3/16 90/1323/1125ك
بیشتر
1163 خامنه آموزش فنون اداري ابوالفضل فريدوني بهمن خاتمي سيس 16 1390/3/1 1390/3/5 90/1323/1103ك
بیشتر
1156 خامنه اصول تغذيه اكبر معين بهمن خاتمي سيس   1391/9/1 1391/9/15 91/1323/4308ك
بیشتر
1154 خامنه ارزشها و ويژگيهاي دفاع مقدس علي فرجي بهمن خاتمي سيس   1391/8/1 1391/8/15 91/1323/60007ك
بیشتر
1153 خامنه آيين نگارش و مكاتبات اداري اصغر هادي پور بهمن خاتمي سيس   1391/7/1 1391/7/15 91/1323/1113ك
بیشتر
1151 خامنه تربيت ديني اكبر عباسزاده بهمن خاتمي سيس   1391/5/1 1391/5/10 91/1323/6002ك
بیشتر
1149 خامنه بحث مهدويت اكبر عباسزاده بهمن خاتمي سيس   1391/3/1 1391/3/15 91/1323/4310ك
بیشتر
1148 خامنه ورزش و تندرستي اكبر معين بهمن خاتمي سيس   1391/2/1 1391/2/15 91/1323/1123ك
بیشتر
1146 خامنه استرس،مقابله و پيشگيري از آن اميد علي حسين زاده بهمن خاتمي سيس   1391/1/15 1391/1/31 91/1323/1808ك
بیشتر
1143 خامنه گرامر و مكالمه زبان انگليسي مينا سلماسيه بهمن خاتمي سيس   1391/8/1 1391/8/15 91/1323/1126ه
بیشتر
1142 خامنه بهينه سازي روابط استاد و دانشجو اميد علي حسين زاده بهمن خاتمي سيس   1391/2/15 1391/12/30 91/1323/1826ه
بیشتر
1132 خامنه قرائت و مفاهيم قرآن كريم روح اله پاك مهر بهمن خاتمي سيس   1391/5/1 1391/5/15 91/1323/4208ه
بیشتر
1130 خامنه اصول و فلسفه تعليم و تربيت روح اله پاك مهر بهمن خاتمي سيس   1391/5/16 1391/7/21 91/1323/3208ه
بیشتر
1127 خامنه ارزشيابي واندازه گيري پيشرفت تحصيلي مهدي عظيمي بهمن خاتمي سيس   1391/7/1 1391/7/10 91/1323/3206ه
بیشتر
1119 خامنه نشانه شناسي اختلالات رواني اميد علي حسين زاده بهمن خاتمي سيس   1391/9/1 1391/9/15 91/1323/1136ه
بیشتر
1118 خامنه شرايط علمي و اجرايي شركت در كنفرانس ها و كنگره ها مرتضي رحمانپور بهمن خاتمي سيس   1391/2/1 1391/2/15 91/1323/1101ه