نسخه چاپی
کد 56
نام واحد مرند
نشانی مرند، میدان دانشگاه
تلفن 0414224065 , 04142263555
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1364
استان 2
شهر مرند
نشانی وب www.marandiau.ac.ir
رایانامه info@marandiau.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 13 از 13
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
3056 مرند استاندارد سازي وايمني كار در آزمايشگاهها سرکار خانم عطالو فرجی 16 1394/8/5 1394/8/10 94/1313/6019ک
بیشتر
3055 مرند آموزش ارائه مقالات علمي به زبان انگليسي دکتر احمدی رجبی 8 1394/10/12 1394/10/14 94/1313/1323ه
بیشتر
3054 مرند مدل سازي معادله ساختاري با كاربرد Amos-Graphics مهندس حمدی رجبی 16 1394/4/4 1394/4/6 94/1313/7103ه
بیشتر
3052 مرند آموزش ايجاد weblog مهندس سرباز رجبی 8 1394/11/5 1394/11/6 94/1313/1627
بیشتر
3051 مرند آشنايي با آيين نامه هاي آموزشي وپژوهشي دکتر احمدی رجبی 8 1394/10/8 1394/10/10 94/1313/1127ه
بیشتر
3050 مرند آشنايي با مرجع گذاري واستفاده از نرم افزارهاي Endnote مهندس ظروفی رجبی 16 1394/10/26 1394/10/28 94/1313/9045ه
بیشتر
3049 مرند كاربرد نرم افزاري آماري Lisrel دکتر کوهی رجبی 16 1394/10/22 1394/10/23 94/1313/7144
بیشتر
3048 مرند آشنائي با نرم افزار spss پيشرفته دکتر کوهی رجبی 16 1394/4/5 1394/4/10 94/1313/3109ه
بیشتر
3047 مرند آشنايي با قانون كار وتامين اجتماعي مهندس نادری رجبی 24 1394/4/15 1394/4/17 94/1313/1141ک
بیشتر
3046 مرند آموزش ايجاد وبلاگ نويسي مهندس سرباز رجبی 8 1394/12/21 1394/12/22 94/1313/1627ک
بیشتر
3045 مرند آشنايي با مشكلات وشيوه هاي بر خورد با آن دکتر قهرمانی رجبی 16 1394/3/1 1394/3/4 94/1313/1811ک
بیشتر
3044 مرند آشنايي با افيست اطلاعات در سيستم هاي كامپيوتري مهندس سرباز رجبی 8 1394/2/20 1394/2/21 94/1313/6009ک
بیشتر
3043 مرند راهكارهاي صرفه جويي انرژي مصرفي در سازمان دکتر تاری رجبی 8 1394/2/14 1394/2/18 94/1313/6070ک