نسخه چاپی
کد 57
نام واحد ملکان
نشانی ملکان، کیلومتر 2 کمربندی ملکان - تبریز. مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی 661
تلفن 6-04137842790
درجه متوسط
تاریخ تأسیس 1380
استان 2
شهر ملکان
نشانی وب www.malekaniau.ac.ir
رایانامه info@malekaniau.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 2 از 2
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
1236 ملکان كارگاه آشنایی با نرم افزار spss اسماعیل داداشی باشگاه پژوهشگران جوان 8 1393/12/17 1393/12/17 0
بیشتر
63 ملکان کارگاه روش شناسی تحقیق دکتر یوسف بیگ زاده سیاوش میرزائی - علی خدادادی 32 1389/5/2 1389/5/5 3101/1319/89 ه