نسخه چاپی
کد 6
نام واحد آبادان
نشانی آبادان، ایستگاه 12، فیه، روبروی بیمارستان طالقانی، صندوق پستی 666، کدپستی 6317836531
تلفن 06153360112-5
درجه بزرگ
تاریخ تأسیس 1364
استان 15
شهر آبادان
نشانی وب www.iauabadan.ac.ir
رایانامه abadanazaduni@gmail.com

رکوردی یافت نشد