صفحه 
 از 3703
کد 2943
واحد اسلام آباد غرب
عنوان دوره آشنایی باروشهای تشحیص پیشگیری و درمان اعتیاد
استاد/استادان عیسی اکبری
عوامل اجرایی سارا بیگزاده
طول دوره (ساعت) 40
از تاریخ 1395/2/12
تا تاریخ 1395/2/26
شماره مجوز نیرویی انسانی 1803
تاریخ ثبت 0000/00/00