صفحه 
 از 3703
کد 2945
واحد اسلام آباد غرب
عنوان دوره آشنایی با نرم افزار lattex
استاد/استادان جعفر باقری
عوامل اجرایی سارا بیگزاده
طول دوره (ساعت) 8
از تاریخ 1395/3/5
تا تاریخ 1395/3/5
شماره مجوز نیرویی انسانی 7121
تاریخ ثبت 0000/00/00