صفحه 
 از 3703
کد 67
واحد اسلام آباد غرب
عنوان دوره مقاله نویسی علمی به زبان فارسی
استاد/استادان دکتر گلمراد مرادی
عوامل اجرایی نسرین عظیمی
طول دوره (ساعت) 16
از تاریخ 1394/10/10
تا تاریخ 1394/10/10
شماره مجوز نیرویی انسانی 3103
تاریخ ثبت 0000/00/00