صفحه 
 از 3703
کد 69
واحد اسلام آباد غرب
عنوان دوره آنچه کاربران باید بدانند
استاد/استادان داریوش کاووسی
عوامل اجرایی نسرین عظیمی
طول دوره (ساعت) 8
از تاریخ 1393/5/19
تا تاریخ 1393/5/19
شماره مجوز نیرویی انسانی 1623
تاریخ ثبت 0000/00/00