صفحه 
 از 3703
کد 70
واحد اسلام آباد غرب
عنوان دوره آئین نامه جدید ارتقاء هیت علمی
استاد/استادان دکتر سعید قزوینه
عوامل اجرایی نسرین عظیمی
طول دوره (ساعت) 8
از تاریخ 1393/2/6
تا تاریخ 1393/2/6
شماره مجوز نیرویی انسانی 7110
تاریخ ثبت 0000/00/00