صفحه 
 از 3703
کد 75
واحد اسلام آباد غرب
عنوان دوره شیوه های دعوت به نماز
استاد/استادان حاج آقا عزیزی
عوامل اجرایی نسرین عظیمی
طول دوره (ساعت) 8
از تاریخ 1393/7/28
تا تاریخ 1393/7/28
شماره مجوز نیرویی انسانی 6026
تاریخ ثبت 0000/00/00