صفحه 
 از 3493
کد 3623
واحد زاهدان
عنوان دوره نحوه استفاده و کاربرد لغتنامه زبان انگلیسی
استاد/استادان خانم عالیه میرزایی
عوامل اجرایی دکتر مهدی ترخان، خانم سیده نسیم موسوی،
طول دوره (ساعت) 8
از تاریخ 1396/12/12
تا تاریخ 1396/12/13
شماره مجوز نیرویی انسانی 9/6038
تاریخ ثبت 0000/00/00