صفحه 
 از 3678
کد 3817
واحد بم
عنوان دوره سلامت پایدار، توسعه پایدار
استاد/استادان خانم منصوری
عوامل اجرایی محمد هادی طبسی نژاد
طول دوره (ساعت) 16
از تاریخ 1396/9/1
تا تاریخ 1396/9/15
شماره مجوز نیرویی انسانی ک/1396/345/33409/12993
تاریخ ثبت 0000/00/00