صفحه 
 از 3785
کد 407
واحد بیرجند
عنوان دوره راههاي جلوگيري از رفتار پر خطر
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت) 8
از تاریخ 1393/8/15
تا تاریخ 1393/12/2
شماره مجوز نیرویی انسانی 7006/02/09/93/ک
تاریخ ثبت 0000/00/00