نسخه چاپی
صفحه 
 از 19
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 907
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
1 علی آبادکتول روح اله سمیعی استادیار       معاون پژوهش و فناوری,  
بیشتر
2 سازمان‌مرکزی بیژن رنجبر استاد 47533703     معاون پژوهش و فناوری,  
بیشتر
3 سازمان‌مرکزی داوود ثمری دانشیار       مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت,  
بیشتر
4 علی آبادکتول علیرضا اسفندیاری مقدم دانشیار 01734226405     رئیس واحد,  
بیشتر
5 کرج علیرضا هژبری استاد 02634182711     مدیر ارتباط باصنعت,  
بیشتر
8 شهرکرد سعید کبیریان مربی 03833361065 772/4/11   4  
بیشتر
9 تبریز جعفر ابوالحسنی دانشیار 33396344 - 041 1396/11/1      
بیشتر
10 سازمان‌مرکزی سید حاتم مهدوی نور استادیار 02147353508     مدیر پژوهش‌های کاربردی و امور قرادادهای برون دانشگاهی,
بیشتر
11 سازمان‌مرکزی عبداله محمدی دانشیار ۰۲۱۴۷۳۵۳۵۰۵     معاون مدیرکل فناوری و ارتباط با صنعت,  
بیشتر
12 سازمان‌مرکزی حمید مجیدی   ۰۲۱۴۷۳۵۳۵۰۷     8  
بیشتر
13 سازمان‌مرکزی علیرضا عسکری گشت رودخانی   ۰۲۱۴۷۳۵۳۵۰۹     رئیس اداره توسعه فناوری و حمایت از مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان,  
بیشتر
14 سازمان‌مرکزی حمید ابوطالبی   ۰۲۱۴۷۳۵۳۲۰۹     10  
بیشتر
15 سازمان‌مرکزی امیر صحافی استادیار ۰۲۱۴۷۳۵۴۵۳۶     11  
بیشتر
16 یادگار امام خمینی (ره) شهرری رامین محمد علی طهرانی دانشیار ۰۲۱۵۵۲۲۹۲۵۹        
بیشتر
18 تهران غرب طهمورث شیری استادیار   1394/1/1      
بیشتر
19 تهران غرب پروین داداندیش استادیار 22642112 1393/1/30 151/7/18  
بیشتر
20 تهران غرب مهدی میردامادی دانشیار 22614608 1393/3/3 772/10/9  
بیشتر
21 تهران غرب سروش فتحی استادیار 22614615 1394/1/1      
بیشتر
22 خمین قدیر سهرابی مربی 08646337801 1383/11/15    
بیشتر
23 هشترود غفور علیپور مربی 04152621105 1391/1/16   رییس اداره پژوهش,
بیشتر
25 سوسنگرد عارف سیاحی         18  
بیشتر
27 تهران شمال امیر عبداله مهرداد شریف استادیار 021-77317742 1393/3/10      
بیشتر
28 نیشابور جعفر سعیدی استادیار 051-42621935 1392/3/15   رياست واحد,
بیشتر
29 287 جلال شایق استادیار   771/12/11   21  
بیشتر
30 خلخال حجت اله درخشان مربی 04532454906 1394/4/20    
بیشتر
31 اصفهان (خوراسگان) محمد علی ضیاء استادیار 35354060-031 1376/12/1      
بیشتر
32 تیران محسن بیگی هرچگانی استادیار 03142220239 1395/10/1   معاون آموزشی و دانشجویی,
بیشتر
33 دهاقان منصور حقیقتیان دانشیار 03153337313 1372/9/23   معاون پژوهشی واحد,  
بیشتر
34 میمه سید محمد مرتضوی استادیار 03145422828 1393/12/4 774/9/13 معاون پژوهش و فناوری,  
بیشتر
35 میمه مریم محمودی مربی 03145422828 1394/6/1   مدیر پژوهش,  
بیشتر
37 دهاقان محمد علی چیت ساز مربی 03153337310 1393/9/9   معاون اموزشی واحد,  
بیشتر
39 نطنز حسن ضیافت مربی 031-54229851 1392/3/25   معاونت پژوهشی,
بیشتر
40 دهاقان دکتراحمدرضا يلمه ها استاد 03153332210     رییس واحدد,  
بیشتر
41 دهاقان علي خدابخشي مربی 03153337313     معاون اداری ومالی واحد,  
بیشتر
42 دهاقان اسماعيل باقري مربی 03153334051     معاون دانشجویی واحد,  
بیشتر
43 تیران غلامحسین رجب زاده مربی 03142220238 1394/10/1   معاون اداری و مالی,  
بیشتر
44 تیران حسین پایدار استاد 03142229721 1394/2/1   معاون پژوهش و فناوری,
بیشتر
45 تیران کامران امینی استادیار 031422220114 1392/2/28   ریاست واحد,
بیشتر
46 شهر مجلسی سید محمد رضا لقمانیان استادیار 03152472360 1398/2/16   معاون پژوهشی,  
بیشتر
47 شهر مجلسی محمد گلناری عباسی استادیار 52472220 1395/3/25   سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی,  
بیشتر
48 گمیشان محمد علی نودهی مربی 01734468137 1393/10/1   مسئول امور پژوهشی,
بیشتر
49 گمیشان سیاوش مرشدی استادیار 01734468137 1391/11/1 1393/9/30 مسئول امور پژوهشی,
بیشتر
50 آزادشهر علی اکبر الهی پور مربی 01735734602 1392/4/6    
بیشتر
53 خلخال محمد علی پور مربی 04532451220-داخلی 285      
بیشتر
54 تهران علوم دارویی سيد جلال الدين حسيني غنچه استادیار 22004355 1395/8/1    
بیشتر
55 تهران پزشکی (علوم پزشکی) دكتر سيدمحمود طباطبائي استاد 22004780 1392/12/18   رياست واحد,  
بیشتر
57 تهران پزشکی (علوم پزشکی) دكتر حسن افتخاراردبيلي استاد 22601934 1393/2/15   معاون پژوهش و فناوري واحد,  
بیشتر
58 صفادشت عبداله قاسمی پیربلوطی استاد 021-65435516     ریاست واحد,  
بیشتر
59 صفادشت حشمت الله پارسیان استادیار       معاونت آموزشی,  
بیشتر
60 صفادشت مریم مصلحی شاد استادیار       معاونت پژوهش و فناوری,