کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
1 علی آبادکتول روح اله سمیعی استادیار       معاون پژوهش و فناوری,  
2 سازمان‌مرکزی بیژن رنجبر استاد 47533703     معاون پژوهش و فناوری,  
3 سازمان‌مرکزی داوود ثمری دانشیار       مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت,  
4 علی آبادکتول علیرضا اسفندیاری مقدم دانشیار 01734226405     رئیس واحد,  
5 کرج علیرضا هژبری استاد 02634182711     مدیر ارتباط باصنعت,  
8 شهرکرد سعید کبیریان مربی 03833361065 772/4/11   4  
9 تبریز جعفر ابوالحسنی دانشیار 33396344 - 041 1396/11/1      
10 سازمان‌مرکزی سید حاتم مهدوی نور استادیار 02147353508     مدیر پژوهش‌های کاربردی و امور قرادادهای برون دانشگاهی,
11 سازمان‌مرکزی عبداله محمدی دانشیار ۰۲۱۴۷۳۵۳۵۰۵     معاون مدیرکل فناوری و ارتباط با صنعت,  
12 سازمان‌مرکزی حمید مجیدی   ۰۲۱۴۷۳۵۳۵۰۷     8  
13 سازمان‌مرکزی علیرضا عسکری گشت رودخانی   ۰۲۱۴۷۳۵۳۵۰۹     رئیس اداره توسعه فناوری و حمایت از مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان,  
14 سازمان‌مرکزی حمید ابوطالبی   ۰۲۱۴۷۳۵۳۲۰۹     10  
15 سازمان‌مرکزی امیر صحافی استادیار ۰۲۱۴۷۳۵۴۵۳۶     11  
16 یادگار امام خمینی (ره) شهرری رامین محمد علی طهرانی دانشیار ۰۲۱۵۵۲۲۹۲۵۹        
18 تهران غرب طهمورث شیری استادیار   1394/1/1      
19 تهران غرب پروین داداندیش استادیار 22642112 1393/1/30 151/7/18  
20 تهران غرب مهدی میردامادی دانشیار 22614608 1393/3/3 772/10/9  
21 تهران غرب سروش فتحی استادیار 22614615 1394/1/1      
22 خمین قدیر سهرابی مربی 08646337801 1383/11/15    
23 هشترود غفور علیپور مربی 04152621105 1391/1/16   رییس اداره پژوهش,
25 سوسنگرد عارف سیاحی         18  
27 تهران شمال امیر عبداله مهرداد شریف استادیار 021-77317742 1393/3/10      
28 نیشابور جعفر سعیدی استادیار 051-42621935 1392/3/15   رياست واحد,
29 287 جلال شایق استادیار   771/12/11   21  
30 خلخال حجت اله درخشان مربی 04532454906 1394/4/20    
31 اصفهان (خوراسگان) محمد علی ضیاء استادیار 35354060-031 1376/12/1      
32 تیران محسن بیگی هرچگانی استادیار 03142220239 1395/10/1   معاون آموزشی و دانشجویی,
33 دهاقان منصور حقیقتیان دانشیار 03153337313 1372/9/23   معاون پژوهشی واحد,  
34 میمه سید محمد مرتضوی استادیار 03145422828 1393/12/4 774/9/13 معاون پژوهش و فناوری,  
35 میمه مریم محمودی مربی 03145422828 1394/6/1   مدیر پژوهش,  
37 دهاقان محمد علی چیت ساز مربی 03153337310 1393/9/9   معاون اموزشی واحد,  
39 نطنز حسن ضیافت مربی 031-54229851 1392/3/25   معاونت پژوهشی,
40 دهاقان دکتراحمدرضا يلمه ها استاد 03153332210     رییس واحدد,  
41 دهاقان علي خدابخشي مربی 03153337313     معاون اداری ومالی واحد,  
42 دهاقان اسماعيل باقري مربی 03153334051     معاون دانشجویی واحد,  
43 تیران غلامحسین رجب زاده مربی 03142220238 1394/10/1   معاون اداری و مالی,  
44 تیران حسین پایدار استاد 03142229721 1394/2/1   معاون پژوهش و فناوری,
45 تیران کامران امینی استادیار 031422220114 1392/2/28   ریاست واحد,
46 شهر مجلسی سید محمد رضا لقمانیان استادیار 03152472360 1398/2/16   معاون پژوهشی,  
47 شهر مجلسی محمد گلناری عباسی استادیار 52472220 1395/3/25   سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی,  
48 گمیشان محمد علی نودهی مربی 01734468137 1393/10/1   مسئول امور پژوهشی,
49 گمیشان سیاوش مرشدی استادیار 01734468137 1391/11/1 1393/9/30 مسئول امور پژوهشی,
50 آزادشهر علی اکبر الهی پور مربی 01735734602 1392/4/6    
53 خلخال محمد علی پور مربی 04532451220-داخلی 285      
54 تهران علوم دارویی سيد جلال الدين حسيني غنچه استادیار 22004355 1395/8/1    
55 تهران پزشکی (علوم پزشکی) دكتر سيدمحمود طباطبائي استاد 22004780 1392/12/18   رياست واحد,  
57 تهران پزشکی (علوم پزشکی) دكتر حسن افتخاراردبيلي استاد 22601934 1393/2/15   معاون پژوهش و فناوري واحد,  
58 صفادشت عبداله قاسمی پیربلوطی استاد 021-65435516     ریاست واحد,  
59 صفادشت حشمت الله پارسیان استادیار       معاونت آموزشی,  
60 صفادشت مریم مصلحی شاد استادیار       معاونت پژوهش و فناوری,  
61 صفادشت زین العابدین رضایی مربی          
63 تهران غرب دیاکو عزیزی استادیار 22609091 1393/7/1    
64 شهر قدس حميد مظفري استادیار          
67 شهید عراقی _ طالقان مقداد عسگری   026-44845008 1394/1/1 773/10/11  
68 شهید عراقی _ طالقان شهروز شهراسبی   026-44845002 1394/1/1 1395/1/1    
69 ملکان موسی ارشد استادیار 04137872680 1391/6/28 774/3/10 رییس واحد,
71 اردکان امیر ادبی اردکانی مربی 03532274447 1394/9/12   سرپرست واحد, آقای دکتر امیر ادبی اردکانی
72 اردکان حمید رضا کمالی اردکانی مربی 32274438        
74 سمنان محمدکریم سهرابی دانشیار 02333654030     معاون پژوهش و فناوری,  
75 پردیس فرح حبیب استاد 76281630 1392/10/30    
76 خامنه حسين جديري استادیار 041-42464141 1394/6/25      
77 شهر قدس حسين حسن پور درويشي استادیار          
78 شهر قدس محمد رضا حصارکی استادیار          
79 شهر قدس سید روح اله ابراهیمی استادیار          
80 شهر قدس محمد اسماعيلي ادبي مربی          
81 پردیس بیژن خسرونژاد مربی 76281670 1393/6/10 1395/6/9  
83 قره ضیاالدین حمیده آرام استادیار 04436721180 1390/7/1    
84 قره ضیاالدین رضا عبداله زاده مربی 04436727199 1390/3/1    
85 فسا محسن رضایی مربی 53335225 1394/7/16 152/2/6 مدیر پژوهش و فن اوری,  
86 پردیس سیدامیرحسین گرکانی استادیار 76282700 1393/7/15 1395/7/14  
87 پردیس فائزه هاشمی بهرمانی مربی 76281010 1393/2/21    
88 ورامین (پیشوا) کریم موسوی         مدیر ارتباط با صنعت و جامعه,  
91 تهران شرق نسیم خانلو استادیار 33594337 1395/10/7   معاون پژوهش و فناوری,  
92 تهران شرق محمد جدیدیان   33594950-215 1393/2/6   مسئول دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت,  
93 دهلران رحیم انصاری پور استادیار          
94 دهلران فریدون شیرزادی مربی          
95 کنگاور رضا توشمالانی استادیار 08348132542 1396/6/15      
96 کنگاور بهزاد سوکی مربی 08348132549 1396/6/30      
97 قم محمد سالار کسرایی دانشیار          
98 کنگاور پیمان تباری استادیار 08348132547 1396/6/30      
99 گرمی ميرمحمد سيدهاشمي مربی 32639733 1394/6/1 152/4/26 رئيس واحد,  
100 کنگاور نورالدین رضوی زاده مربی 08348132546 1396/11/9      
101 بجنورد محسن مرادی دانشیار 05832296979     رئیس واحد, دکتر محسن مرادی  
103 بجنورد حامد خراسانی طرقی استادیار 05832296947   -622/10/10 معاون علمی, دکتر حامد خراسانی طرقی  
104 الیگودرز خلیل غفاری استادیار 06643334631 1394/4/3 1395/4/2  
105 الیگودرز اردشیر بنیادی مربی 06643331192 1393/11/1    
106 الیگودرز مهدی قیصری گودرزی استادیار 06643334334 1393/3/20 1394/3/20    
107 الیگودرز احمد عزیزی مربی 06643344731 1393/2/3 151/9/2  
108 الیگودرز شهروز یوسف زاده مربی 06643320191 1393/5/9 1394/5/9  
111 بجنورد مریم السادات محمودی استادیار 05832296946 1396/6/1 -622/10/10 معاون دانشجویی و فرهنگی, دکتر مربم السادت محمودی  
112 بجنورد احمد متقی راد استادیار 05832296950 1393/10/5      
113 سقز شهباز محسنی استادیار       رییس واحد,  
114 سقز فتاح مرادی استادیار       معاون پژوهش و فناوری,  
115 سقز احمد خاکساران مربی       معاون اداری و مالی,  
116 سقز محمد سالار ترخانی استادیار       معاون آموزشی و دانشجویی,  
117 فریمان سيد محمد هاشمي استادیار 05134631012-4 1393/7/1      
118 میانه رضا وجدی حکم آباد استادیار 04152240085 1392/2/20      
119 ممقان آرش اسلامی مربی       رئیس واحد,
120 سلماس داریوش مولائی استادیار 35225500 1397/3/28      
121 سلماس میرحسن موسوی اصل استادیار 35238586 1397/7/1      
123 دورود سید حسین قربانی مربی 066 -43235007      
124 شاهرود مجید سلامی استادیار 023-32394279 1379/1/15   معاون آموزشی,
125 دورود محمد علی زاهدی   066-43245006 1393/11/14    
126 دورود علی محمد آسترکی استادیار 066-43244460 1393/5/21    
127 دورود علیرضا فاطمی مربی 066-43245008 1392/7/9    
128 دورود محمود رئوف مربی 066-43245008 1393/7/26 152/2/17  
129 دورود محمد رضا هاشمی مربی 066-43246006      
130 دورود حسین حاجیان   066-43246007      
131 دورود احسان حیدری مربی 066-43246009      
132 دورود مسعود جابر   066-43245009      
133 دورود علی کردی   066-43241114      
134 دورود محمد جواد کریمی   066-43246008      
135 دورود فریبا لیریایی   066-43232626      
136 دورود سید حسین موسوی   066-43244460      
137 دورود خداداد پورمحمد   066-43244465      
138 دورود بهرام صفائی سالاروند   066-43235007      
139 ورزقان بهنام عزیزی استادیار 041-44553691     رئیس واحد,  
140 ورزقان رحیم علیجان پور مربی 041-44553691     معاون آموزشی و دانشجویی,  
141 ورزقان روح اله اسکندری   041-44553691     معاون اداری مالی,  
143 اقلید مجاهد امیری مربی 44552181 1393/11/20   مجاهد امیری, رییس واحد  
144 نی‌ریز فرج اله نگهداری استادیار 07153828178 1394/7/26      
145 نی‌ریز محمدحسین بیات مربی 07153828164 1393/5/12 773/12/3    
146 نی‌ریز حمیدرضا قره چاهی مربی 07153828150 1390/6/20 1395/3/20    
147 نی‌ریز محمد شعبانی استادیار 07153828160 1388/12/27      
148 رودان حسن داوری استادیار 07642886650 1393/8/11   رئیس واحد,
149 رودان مهدی پرورش مربی 07642887386 1391/10/26   معاون اداری و مالی,
150 تهران غرب مهرداد نیک نامی استادیار 22614608 1394/3/20 -622/10/10  
151 رودان مجیب صالحی بالاشهری مربی 07642887385 1392/4/23   معاون آموزشی دانشجوئی و فرهنگی,
158 رودان محمد سالاری رودانی   07642881110 1386/1/21   کارشناس کتابداری,
177 رودان سید مجید هاشمی   07642881545 1393/8/1   کارشناس خدمات ماشینی,
180 رودان زهرا افسر   07642891252 1389/7/1   کارشناس پژوهش,
182 تهران شرق احمد سیف دانشیار 33594950-160 1393/12/16   ریاست واحد,
183 تهران شرق سعید غلامی استادیار 33594950-152 1395/6/1   مدیر پژوهش,  
184 تهران شرق قباد بهزادی پور استادیار 33594950 1394/3/2   مدیر مرکز رشد,  
185 تهران غرب پدرام بینا   22640491 1394/1/1    
186 تهران غرب امیر امینی استادیار 22614608 1394/1/1    
188 تهران غرب حمید اژدری مربی 22614601 1394/1/1      
190 تهران غرب مستوره عزت زاده مربی 22642449 1394/1/1      
192 خارک حامد قائدی استادیار 07733822224- 1397/4/23   رییس واحد,  
193 خارک غلامرضا دلبر مربی 07733822224 1398/7/1   رییس اداره پژوهش,  
195 خارک مصیب بهیان نزاد مربی 07733822224 داخلی 801 1397/4/1   معاون اداری مالی,  
196 تهران مرکزی سید محمود رضا آقا میری استاد       سرپرست واحد تهران مرکزی,
197 تهران مرکزی علی نیازی استاد 66937000 1395/11/20   معاون پژوهش و فناوری,
198 تهران مرکزی ... ... استادیار   1394/9/1   معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان,  
200 تهران مرکزی محمدرضا تجلیل تبریزی مربی       معاون عمرانی,  
202 تهران مرکزی بهمن نقدی مربی       معاون اداری و مالی,  
203 تهران مرکزی عباس گوهری استادیار       معاون دانشجویی و فرهنگی,  
204 تهران مرکزی محمدرضا تنهایی اهری دانشیار 22481754     مدیر کل امور پژوهشی,  
206 تهران مرکزی اصغر شفیعی   66439679     مدیر کل امور مالی و ذیحساب,  
211 بیرجند حسين بهشتي نژاد مربی 056-32449412 1394/1/30 1394/12/29    
213 بیرجند مجيدرضا ناصح استادیار   1394/1/26 1395/1/26    
215 صوفیان هادی دهقان مربی          
216 زابل محمد مجوزی استادیار 05432662784 1393/5/14      
217 سنندج علی آقا محمدی دانشیار 08733288677 1399/3/1   معاون پژوهش و فناوری,  
218 نورآبادممسنی اسماعیل شمس الدینی استادیار 07142532954        
219 بوکان انور ضیائی مربی 04446285400 1392/3/22   رئیس واحد,  
220 بوکان یونس رسول دشت مربی 04446285400 1393/11/11   رئیس اداره پژوهش,
221 امیدیه اسدالله جوع عطابیرمی استادیار 52625440 1394/3/24   ریاست واحد,
222 سازمان‌مرکزی ساسان حکیمی مربی 44353508 1381/8/9   کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه,
223 امیدیه فریدون خضعلی استادیار 06152631035 1393/7/5   معاون پژوهش و فناوری,
224 امیدیه آمنه درویشی   06152631035 1393/10/27   رئیس اداره ارتباط با صنعت,
229 قزوین سلیمان اسمعیل زاده ها استادیار 02833670053     مدير اداره ارتباط با صنعت,  
230 قزوین فربد فخر آبادی استادیار 02833675784     معاون پژوهش و فناوري,  
231 قزوین مرتضي موسي خاني استاد 02833665278     رياست واحد,
232 اهر محمداسمعیل اکبری استادیار        
233 بناب مهدی عباسقلی پورقدیم استادیار 04137731851 1393/6/10   معاون پژوهش و فناوری واحد, دکتر مهدی عباسقلی پور
234 اهر نادر اسدی آیدینلو استادیار        
235 آباده محمد رستم پور استادیار       رییس واحد,  
236 امیدیه بهزاد خفایی مربی 06152626572 1394/3/5   معاون اداری و مالی,
237 امیدیه ناصر اخلاقی مربی 06152625664 1391/8/1   معاون آموزشی,
238 امیدیه صدیف اله شیروان مربی 06152623434 1392/4/9   معاون دانشجویی,
239 تفت محمد رضا جواهری تفتی استادیار        
240 تفت هادی عزیزی استادیار 03532628001      
241 تفت عباس نوری مربی        
242 تفت علیرضا نظری مربی 03532628001      
251 رودسر و املش دکتر اسماعیل کاظم پور استادیار   1392/12/29    
255 رودسر و املش فرشاد ثامنی مربی   1393/12/29    
256 رودسر و املش محمد جوزبرکند مربی   1392/12/29      
258 رودسر و املش فرهاد عابدینی مربی   1393/12/29    
261 اراک سجاد باقری استادیار 08633412255 1398/7/15   رئيس دفتر توسعه فناوري و ارتباط با صنعت,
262 گناباد علی افشاری   05157258471 1374/1/16   مسئول دفتر ارتباط با صنعت واحد,
263 مراغه محمد رضا وليلو استادیار 04137454501 1393/9/9   رئيس واحد,
264 مراغه بابک پورقهرمانی استادیار 04137456191     معاون پژوهش و فنآوري,
265 مراغه رحيم ملاجاني مربی 04137454550 1372/2/8   مدير پژوهش,  
266 مراغه سيد جواد نصيري   04137454519 1370/3/28      
267 بروجرد داريوش جاويد مربی 06642518015 1396/7/19   رييس واحد,  
269 بروجرد اردشير دانش استادیار 06642518013     معاون دانشجويي و فرهنگي,  
270 بروجرد محمدرضا معظمي گودرزي استادیار 06642518023 1395/7/27   سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوري,
271 بروجرد محمدرضا جابرانصاري مربی 06642518009 1395/4/15   سرپرست حوزه معاونت آموزشي,
272 بروجرد خليل نبي زاده آذر مربی   1396/3/13   سرپرست حوزه معاونت سماء,
273 بروجرد داود گاپله   06642518024 1394/3/11   مدير عمراني واحد,
275 بروجرد حسين قرباني استادیار   1397/2/12 -622/10/10 سرپرست حوزه معاونت علوم پزشكي,  
276 نکا محمد حاجی زاد استادیار 34775447     معاون آموزشی و پژوهشی, دکتر محمد حاجی زاد  
277 گرمی سعيد لازمي مربی 32639733     معاون اداري و مالي,  
279 گلپایگان علیرضا بنی طبای کوپایی مربی 03157387708 1382/12/1    
280 گلپایگان حمیدرضا خدایی استادیار 03157387708 1382/6/1    
281 پارس آباد مغان داریوش نادری   04532722003     کارشناس ارتباط با صنعت,
283 بوئین زهرا سعید کاظمی محسن آبادی استادیار 02834220838 1392/1/27 -468/7/23 معاون پژوهش و فناوری,
284 تربت جام علی اصغر داودی استادیار 05152510222        
285 تربت جام جعفر رحیمی نسب استادیار 05152510553 1392/7/1   مدیر پژوهشی,
286 تربت جام سیدهاشم حسینی استادیار 05152510553 1393/12/11   معاون پژوهش و فناوری,
287 شبستر حبیب اقدم شهریار دانشیار 04142423046 1397/4/7   ریاست دانشگاه, آقای دکتر حبیب اقدم شهریار
288 شبستر رضا حسینقلی زاده استادیار 04142423016 1395/4/1   معاون پژوهش و فناوری واحد, دکتر رضا حسینقلی زاده
290 تربت جام محسن دائمي مقدم حسيني   05152510122 1369/7/14   مسئول گزينش,
291 تربت جام سيد مجتبي لايق خويدكي   05152510520 1386/4/4   مسئول روابط عمومي,
292 تربت جام حميد شهابي استادیار 05152510553 1391/12/22   مدير امورآموزشي,
293 تربت جام حامد حق طلب استادیار 05152510214 1388/7/7   معاون اداری ومالی,
294 تربت جام مجيد حسن زاده مربی 05152510083 1393/4/20 773/1/31 معاون دانشجویی و فرهنگی,
295 تربت جام محمد عبادعسگري   05152510518     مدير امور دانشجويي,
296 تربت جام جان محمد ابراهيمي   05152510222 1370/6/2   مسئول بايگاني آموزش,
297 تربت جام غلام حسن حق بين طبس   05152510222 1390/7/1   مسئول كارگزيني هيات علمي,
298 تربت جام فريدون صدري مربی 05152510222 1381/6/15   مدير امورآموزشي,
300 تربت جام مهدي عظيمي   05152510081 1393/2/1   رئيس حراست,
301 تربت جام حسين جامي   05152510222 1372/6/20   مسئول دبيرخانه,
302 تربت جام ليلا قائمي   05152510222     مسئول كارگزيني كاركنان,
303 تربت جام غلامرضا دراني   05152510222     مسئول فارغ التحصيلان,
304 تربت جام محمدرضا شريعتي     1394/3/31   مدير امور مالي,
305 تربت جام هاشم كدكني مربی 05152510551 1382/11/23   رئيس دفتر فرهنگ اسلامي,
306 تربت جام آرش توكلي مربی 05152510523 1379/3/10   مدير كل امور فني و عمراني,  
307 تربت جام حسن محمدي سنگ نقره   05152510222 1377/7/26   مسئول كتابخانه,
308 تربت جام ميلاد سلطاني   05152510222     مسئول مركز رايانه,
309 تربت جام سيدمهدي سادات دربندي   051052510222     مسئول آزمايشگاهها,
310 تربت جام مهدي جنت آبادي   05152510222 1393/5/1   مسئول اطلاعات و آمار,
311 جیرفت جابر آقارحيمي مربی 03443262100-        
316 زابل نیما اتحادی مربی   1394/4/13      
317 زرند کاظم نعمت الله زاده ماهانی مربی 03433450855 1387/2/7      
318 زابل امین الله توسلی مربی 05432662780 1393/8/11      
319 زابل حمید اکاتی مربی 05432662789 1393/8/14      
320 زرند علی امیری استادیار 03433451112 1375/6/13      
321 تفرش رضا شفیع زاده         دکتر رضا شفیع زاده, ریاست واحد  
322 تفرش محسن داوودی منفرد         دکترمحسن داوودی منفرد, معاون پژوهشی  
323 سبزوار محمد رضا سعیدی اصل دانشیار 051-44646810 1395/11/10   ریاست واحد, دکتر محمد رضا سعیدی اصل
325 سبزوار باقر مهذبی مربی 051-44650117 1398/1/1   مدیر پژوهش و فناوری, مهندس باقر مهذبی
326 مسجدسلیمان علی یار حسینی دانشیار 06143267108     رئیس واحد,  
327 سبزوار ابوالقاسم اميراحمدي استادیار 051-44646810 1399/1/1   معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی, دکتر ابوالقاسم امیر احمدی
328 سبزوار علی کریمی مربی 051-44646810 1399/1/1   معاون دانشجویی, دکتر علی کریمی
329 سبزوار سعید نوروزیان مربی 051-41442317 1395/3/17   مدیر فناوری اطلاعات و آمار, سعید نوروزیان
331 اسلام آباد غرب علی مرادی استادیار 08345323528 1389/7/1   معاون پژوهش و آموزشی,
333 خرم آباد سیامک بهاروند استادیار 33120007 1396/8/17   رئیس واحد,
334 خرم آباد رضا میردریکوند استادیار 06633120026 1394/4/2   معاون پژوهش و فناوری,
335 خرم آباد محمد یاراحمدی مربی 06633120055 1396/11/1   معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی,
336 خرم آباد محمد زینی وند مربی 06633120355 1399/3/25   معاون اداری و مالی,  
337 خرم آباد علی دلفانی مربی 06633120038 1393/4/4   معاون دانشجویی و فرهنگی,
338 خرم آباد مهدی کرمی خرم آبادی مربی 06633120048 1393/2/1   معاون عمران,
339 خرم آباد محمد یاراحمدی مربی 06633120457 1393/7/1   مدیر پژوهش و فناوری,
340 خرم آباد مجتبی نظری استادیار 06633120047 1393/11/5   مدیر آموزش,
341 خرم آباد احمد حاتم وند   06633120037     مدیر دانشجویی,
342 اسلام آباد غرب عبدالعلی احمدی استادیار 0835323544     رئیس واحد,  
344 فیروزکوه علی اصغر رستمی استادیار          
345 فیروزکوه نقی شجاع دانشیار          
348 فیروزکوه رامین وران مربی          
349 داراب غلامحسین مسجدی مربی 07153523966 1392/1/27 1394/1/27  
350 داراب غلامعباس آریش مربی 07153527095 1391/12/9 150/4/26  
351 مسجدسلیمان علیرضا آقابیگی مربی 06143260091     معاون اداری و مالی,  
352 مسجدسلیمان حسین محمدپور مربی 06143266319 1395/12/4   معاون پژهش و فناوری,  
353 مسجدسلیمان محمد حسین محبی نورالدین وند استادیار 06143267103     معاون آموزشی,  
354 مسجدسلیمان غلامعباس تقیان مربی 06143267105     معاون دانشجویی,  
356 مسجدسلیمان مسعود ویسی زاده مربی 06143260095     مدیر پژوهش,  
357 مسجدسلیمان علیرضا جعفری تبار   06143266319     رئیس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه,  
358 مسجدسلیمان مراد قربانی بابا احمدی   06143266319     مسئول طرح و برنامه,  
359 جوین سید هاشم اخلاقی فیض آباد دانشیار       ریس مرکز,
360 خلخال سالار معصومی   045-32451220-2 1387/6/1   کارشناس, کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه  
362 بابل عسگری جناتیان   021-32415028 1393/11/20      
363 بوئین زهرا مهدی ملا مطلبی استادیار 02834220838 1393/5/1 -469/9/3 مدیر پژوهشی,
365 بابل رضا چنگیزی استادیار 011-32415026 1392/6/20 152/3/21 معاون پژوهش و فناوری,
366 بم حمید سرحدی استادیار       ریاست واحد, حمید سرحدی  
367 بابل حسن قاسم نژاد بصرا استادیار 01132415078 1388/6/18 1395/6/29  
368 بابل حسین باباتبار   01132415133 1385/6/15    
369 بابل مکرمه حمیدی   01132415137 1394/12/19   سرپرست اداره توسعه و فنآوری و ارتباط با صنعت,
370 قروه محسن جوهری استادیار 0873-5232995 1394/4/20   رئیس اداره پژوهش,
371 آشتیان علی ذات علی مربی 37224373        
372 قروه بهمن عسکری استادیار   1393/12/11   رئیس واحد,
373 نیشابور احمد زنده دل استادیار 05142621921 1395/11/1   معاون پژوهش و فناوري واحد,
374 نیشابور رضا رجبعلي زاده مربی 05142621931 1391/6/30   رئيس دفتر توسعه فناوري و ارتباط با صنعت واحد,
375 کهنوج عبداله یزدی استادیار 03443231931 1396/6/21    
376 کردکوی صفا صالحیان مربی 01734353263     کارشناس پژوهش,  
380 ارومیه دکتر قاسم سامعی استادیار          
381 مرکز زواره مصطفی صادقی مربی 54374411        
382 دهاقان محمد رضا خواجه دهاقانی مربی          
383 خمینی شهر سيدعلي افتخاري استادیار 031-33661500 1394/2/1   معاون پژوهش و فناوري,
384 خمینی شهر احمد كشاورزي استادیار 03133660011 1394/6/11   مدير مركز رشد و ارتباط با صنعت,
385 سروستان احسان طهماسبی مربی          
388 فسا مهدی مدندوست استادیار 53335225 1393/7/5 1395/7/5 معاون اموزش و تحصیلات تکمیلی,  
389 فسا نوشاد قاسمی استادیار 53335225 1393/6/19 1395/6/19 معاون پژوهش و فن اوری,  
390 ایلام شهریار عباسی دانشیار          
391 ایلام عادل نوروزی            
392 ایلام علی اصغر شریفی راد            
393 ایلام سید محمد رضا حسینی نیا            
394 فسا مهناز احمدی مربی 53335225 1389/5/20   کارشناس ارتباط با صنعت,  
395 فسا محسن فروغان گرانمایه مربی 53335225 1390/6/7   معاون دانشجویی,  
396 رباط کریم دکتراردشیر سنایی استادیار 56887905 1396/4/3      
397 تهران مرکزی علی اسماعیل زاده استادیار       رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری,
398 خمینی شهر دكتر مهران مجلسي   03133661600 1394/4/1   رئيس واحد,
399 تهران مرکزی مقصود پیری دانشیار       رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی,
400 تهران مرکزی جلیل مالکی استادیار       رئیس دانشکده حقوق,
407 فومن و شفت سید سجاد گشتی استادیار 01334720935 1394/6/8   ریاست واحد,
408 درگز محمدعلي فقيه نيا مربی 05146238028 1390/12/1      
409 فومن و شفت هادی عابدین پور مربی 01334733095 1393/6/21   معاون اداری و مالی,
410 فومن و شفت بژن حسنی مربی 01334733093 1397/2/2   معاون آموشی، دانشجویی و فرهنگی,
411 فومن و شفت میرعلیمحمد میرگذار لنگرودی مربی 01334732075 1395/11/12   ریاست اداره پژوهش,
413 حاجی آباد سمیه رحیمی نژاد   07635421332 1387/1/1   مدیر پژوهشی,  
414 بافق عباس فتاحی بافقی استادیار 03532437070 1397/11/14   رئیس,
423 قره ضیاالدین تقی محمدی مربی 04436721180 1390/7/1    
428 ملکان بابك آقایی مربی 04137842686 1389/4/1 774/4/8 معاونت آموزشی و دانشجویی,
430 رودبار مهدی فدایی استادیار 01334621006 1394/10/20   رئیس واحد,
431 رودبار مهران نعمتی مربی 01334620770 1393/9/2 1395/9/2 معاون اداری و مالی,
432 رودبار سید رفیع مظفری مربی 01334620044 1393/11/19   معاون آموزشی و دانشجویی فرهنگی,
433 رودبار سید امین تیموری مربی 01334620134 1394/2/27 774/12/8 رئیس اداره پژوهش و فناوری,
436 نکا حسین باقری         رییس واحد, دکتر حسین باقری  
437 نکا رحمت درزی         معاون دانشجویی و فرهنگی, دکتر رحمت درزی  
438 نکا ارشاد صادقی طوسی         معاون اداری و مالی, ارشاد صادقی طوسی  
439 ملکان فیروز احدی لیلان مربی 04137842681     معاون پژوهش و فناوری واحد,
440 تهران مرکزی مهدی تقوا استادیار       معاون دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی,  
441 ملکان سیف الدین غلامی مربی 04137842682     معاونت اداری مالی واحد,
450 لنگرود سیدنورالدین جعفری مربی 01342564116 1397/10/15   معاون علمی,
451 لنگرود جواد موسی پور مربی 01342544411 1393/7/27   رئیس دفتر فرهنگ اسلامی,
452 لنگرود محمد خوشحال رودپشتی مربی 01342544411 1397/6/1   رئیس باشگاه پژوهشگران جوان,
454 لنگرود معصومه غفاری اقدم میانجی   01342544411 1397/7/29   مسئول صندوق رفاه دانشجویی,
455 لنگرود علی نجفی   01342544411 1397/7/29   مدیر اداری,
456 شاهین شهر عبدالرسول مستاجران استادیار 45268500 1393/6/25    
457 لنگرود مجتبی فلاح حمیدآبادی   01342544411     مسئول حقوقی,
458 شاهین شهر منصور فراهینی مربی 45268500 1398/10/16      
459 لنگرود جواد رادمهر   01342544411 1395/6/1   مسئول روابط عمومی,
460 شاهین شهر مسعود نصری استادیار 45268500 1395/7/8    
461 لنگرود جواد رادمهر   01342544411 1396/6/1   مسئول دفتر ریاست,
464 لنگرود میلاد جهانی   01342551904 1390/1/27   مسئول حراست,
467 نجف آباد دكتر اميررضا نقش         رئیس واحد,  
468 نجف آباد دكترحميد منتظرالقائم         معاون پژوهش و فناوری,  
470 حاجی آباد محمد حیدری نارمندی مربی 07635425662 1388/12/29   رییس واحد,  
471 حاجی آباد محمد سرچمی مربی 07635421332 1389/12/29   معاون اداری مالی,  
472 حاجی آباد محمد علی کیانی فر مربی 07635425780 1392/1/1   معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی,  
473 حاجی آباد ایراندخت جعفرآبادی   07635421332 1387/1/1   مدیر مالی,  
474 حاجی آباد روح الله غلامپور   07635421460 1382/12/29   مدیر دانشجویی,  
475 حاجی آباد امیر حسن زاده   07635421782 1387/1/1   مدیر اداری,  
476 حاجی آباد مهوش میرزاده   07635425780 1385/12/29   مدیر آموزشی,  
477 لنجان امیرحسین پاک شیر استادیار 03152437973 1397/7/12   معاون آموزشی و پژوهشی,  
478 بین المللی خلیج فارس مهدی بصیرت استادیار 06153373081 1394/5/31    
479 جهرم بهنام بهروزنام استادیار 07154372020 1390/6/8   ریاست واحد,
480 جهرم ابوالقاسم مصلی نژاد         مدیر حراست,
481 جهرم وحید رفان   07154372018 1388/4/10   مدیریت اداری,
482 جهرم اطهر نجاتی   07154337108 1369/12/1   مدیریت مالی,
483 شهرکرد مظاهر نیکخواه استادیار 03833361010        
484 شهرکرد حسین سازگار استادیار 03833361060        
488 نیشابور سعید رضا عسگری استادیار 05142621916 1396/6/1   مدير مركز رشد,
489 جهرم عبدالحسین ابوطالبی دانشیار 07154372017 1394/5/1   معاونت آموزشی,
491 نیشابور علي معماري مربی 05142621916 1394/2/15   كارشناس فناوري مركز رشد,
495 جهرم کاوس ایازپور استادیار 07154372022 1391/4/20 1393/4/20 معاونت پژوهشی,
497 تویسرکان سجاد دهقان پور مربی 08134928400 1392/4/9 772/11/1    
499 تویسرکان جواد حسینی مربی 081-34920192 1385/5/1 1395/3/4  
500 تهران دندانپزشکی افشین حراجی استاد       ریاست واحد,
501 تهران دندانپزشکی آرش عزیزی دانشیار 02122580925     معاونت پژوهش و فناوری,
502 قروه عاطفه تیموری مربی   1394/4/14   معاون آموزشی و دانشجویی,
504 شاهین شهر سید محسن موسوی مربی 45268526 1398/3/19    
505 تهران دندانپزشکی غلامحسين رمضانی استاد       معاونت آموزشی,
506 جهرم محمدحسن صلح جو مربی 07154374125 1393/4/1   معاونت دانشجویی,
507 تهران دندانپزشکی حسین رفیعی   02122763388     معاونت فرهنگی,
508 تهران دندانپزشکی سید محمد عبدالهی کیوانی   02122549435     معاونت اداری مالی,
509 تویسرکان محمد سلیمانیان مربی +989362526262 1393/4/21 1395/4/21  
510 قروه بهرام میهمی مربی   1392/11/1   معاون اداری و مالی,
511 تهران دندانپزشکی امیرحسین جعفری   02122577755     مدیرت فناوری,
512 تهران دندانپزشکی لادن حافظی استادیار       مدیرت پژوهشی,
513 تهران دندانپزشکی زهره ذیعامی         سرپرست دانشجویی,
514 تهران دندانپزشکی بهنام خسرواني فرد دانشیار       سرپرست دوره های تخصصی,
515 تهران دندانپزشکی نیره امینی مربی       مدیریت آموزش,
516 بوئین زهرا مهدی خلج استادیار 34228662 028     رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان,  
517 تهران دندانپزشکی علی آقاجانزاده رودی   aliaghajanzade@yahoo.com     مدیریت اداری,
518 تهران دندانپزشکی فرها خسرویان عرب         مدیریت مالی,  
519 بهبهان بهزاد محمدی            
520 اسکو صدیقه امیدی اسکویی   04133227461-5 1393/4/15      
521 بهبهان رحمت الله خان محمدی            
522 بهبهان بهرام حکمت            
523 بهبهان حسین مهران نیا            
526 خداآفرین روزبه احمدپور مربی 04144662967 1388/10/7 1392/12/28 رئیس مرکز,
527 اسکو ناصر مسعودی استادیار 04133227461-5 1392/2/4      
528 بوئین زهرا رضا شعبان نژاد استادیار 34226118 028     رئیس واحد,  
529 بوئین زهرا علی پرهیز کاری مربی 34220833 028 1386/11/7   معاون آموزشی,  
530 بوئین زهرا میلاد شیخ الاسلامی مربی 34228662 028     کارشناس پژوهش/1,  
531 بوئین زهرا ابوالفضل صفیعی پور مربی 34226614 028     معاون اداری مالی,  
532 بوئین زهرا فاطمه فرقانی رامندی مربی 34228662 028     کارشناس پژوهش/2,  
533 بوئین زهرا کبری لطفی   34228662 028     کارشناس برنامه و بودجه,  
534 بوئین زهرا حجت الله مهرعلیان   34228662 028     کارشناس دفتر ارتباط با صنعت,  
535 بوئین زهرا سودابه عبدلی   02834220838     مسئول دفتر معاونت پژوهشی,  
536 بوئین زهرا مسیح بهنیا استادیار 34220832 028 1395/4/9   معاون دانشجویی,  
537 بوئین زهرا مهدی محمدخانی   34220836 028     رئیس امور اداری,  
538 بوئین زهرا سمانه بهرام نژاد   34228665 028     مدیر مالی,  
539 بوئین زهرا عنایت اصغری مربی 34228664 028     مدیر دانشجویی,  
540 ساری کیومرث نیازآذری استاد 01513175006     رئیس واحد, دکتر کیومرث نیازآذری، دکتری مدیریت آموزشی، استاد تمام، 09111512111  
541 ساری محمد فارسی استادیار 01133175111     معاون پژوهش و فن آوری, دکتر محمد فارسی، دکتری صنایع چوب، استادیار، 09112528098  
542 ساری عین الله مظلومی استادیار       معاون آموزشی, دکتر عین الله مظلومی، دکتری فلسفه کلام، استادیار، 09111569060  
543 ساری وحید فلاح استادیار       معاون دانشجویی, دکتر وحید فلاح، دکتری برنامه ریزی درسی، استادیار، 09111112305  
544 ساری یاسر رستمیان         معاون عمرانی, دکتر یاسر رستمیان، دکتری مکانیک، 09111537063  
545 ساری محمدرضا اقبال         معاون اداری مالی, محمدرضا اقبال، فوق لیسانس مدیریت بازرگانی، 09111144260  
546 ساری سید احمد میریان استادیار       معاون سما, دکتر احمد میریان، دکتری علوم قرآن و حدیث، استادیار، 09111520420  
547 ساری قهرمان محمودی استادیار       رئیس دانشکده پزشکی, دکتر قهرمان محمودی، دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، در شرف استادیاری، 09111545461  
548 ساری مجتبی اسفندیاری استادیار       رئیس دانشکده علوم انسانی, دکتر مجتبی اسفندیاری، دانشجوی دکتری علوم سیاسی، مربی، 09111539022  
549 ساری علیرضا غنودی مربی       رئیس دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه, علیرضا غنودی، فوق لیسانس کامپیوتر، مربی-مأمور، 09111510030  
550 ساری محمداسماعیل جوادی         رئیس دفتر فرهنگ اسلامی, محمداسماعیل جوادی، فوق لیسانس حوزوی، 01133033745  
551 ساری رامین عرب         مدیر حراست, رامین عرب، فوق لیسانس کشاورزی، 09111542185  
552 هشتگرد علیرضا رمضانی مربی 02644238313 1398/2/1   رئیس واحد پژوهش و فناوری,  
554 بهاباد محمدرضا خادمی بهابادی   03532471000        
555 دشتستان (برازجان) مسعود دهدشتی مربی 07734249425     681
556 دشتستان (برازجان) امید برازجانی مربی 07734249673     معاون آموزشی و پژهش و فناوری واحد, دکتر مهدی دهقایدی
558 دشتستان (برازجان) مهدی دهقایدی مربی 07734249221     معاون آموزشی و پژهش و فناوری واحد, دکتر مهدی دهقایدی  
559 شازند وحید نجفی مربی 08638229230 1394/2/28 1395/2/28  
560 قشم سراج الدین محبی استادیار 07635287001 1396/8/24   رئیس واحد,  
561 قشم مهدی سوادی استادیار 07635287001 1396/12/26   معاون پژوهش و فناوری,  
562 قشم فرزانه جعفری   07635263309 1387/11/1   کارشناس پژوهش, مسئول طرح ها و مقالات و کتاب و سخنرانی هاو کارآموزی  
563 قشم مرجان صابرعابدین   07635263309 1393/7/1   کارشناس پژوهش, مسئول پایان نامه ها  
564 قشم محمد قلی یزدانی   0763526433.9 1376/2/12   کارشناس دفتر طرح وبرنامه و بودجه, کارشناس آمار و اطلاعات-  
565 خاش اسماء لک مربی   1391/2/15    
566 قشم مهدی سوادی استادیار 07635287001     معاون آموزشی,  
567 قشم ندا بازماندگان   07635263309 1385/1/1   کارشناس آزمایشگاه,  
568 قشم یونس زارعی   07635263309 1382/2/10   مسئول it,  
569 قشم سکینه ذاکری   07635263309     مسئول کتابخانه,  
570 قشم عبدالله عقیلی   07635263309 1389/7/1   متصدی آزمایشگاه,  
571 قشم عبدالوهاب شرفی   07635263309 1389/9/15   کارشناس IT,  
572 قشم علیرضا رفیعی   07635263309 1391/12/30   کاردان IT,  
573 بندر دیلم محمد علی نیک بخش استادیار 07734244020     رئیس,  
575 ماهشهر مازیار نوعی دانشیار          
576 قشم بهاره باقرزاده سامانی مربی 07635287001 1396/12/14   مدیر پژوهش,  
577 قشم عماد یوسفی مربی 07635263309 1397/5/8   معاون دانشجویی - فرهنگی,  
579 خدابنده سید رضی میرصادقی استادیار 02434229451 1391/10/6      
582 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir جمال سلیمانی زاده   32370150 1393/7/15   دبیرخانه همایش های ملی,  
583 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir عبدالرضا جمالی   03532371030 1394/2/12   دفتر ارتباط با صنعت,  
584 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir شهرزاد محسنی مربی 03532370693     مدیر پژوهشی,  
585 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir سید جلال منتظری   03532370163     اداره امور کتابخانه,  
586 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir محمد حسن فلاحیان   03532370163     اداره امور آزمایشگاه ها,  
587 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir سید علی مطلبی   03532370163     اداره فناوری اطلاعات,  
588 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir نجما سلطانی مربی 03532370963     مرکز اطلاعات و آمار,  
589 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir حسنعلی مسلمان یزدی استادیار 03532370965     معاون پژوهشی,  
590 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir سعید فلاح   03532370963     کارشناس امور پژوهشی,  
591 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir نجمه موسی بیکی   032370963 1377/7/1   کارشناس آزمایشگاه,  
592 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir جعفر دهقانی   03532370163     کاردان پژوهشی,  
593 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir سید کاظم موسوی   03532370163     کارشناس اداره فناوری اطلاعات,  
594 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir سید محمد صادق میر علایی   03532370163     کارشناس اداره فناوری اطلاعات,  
595 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir محمد علی موذن   03532370163     کارشناس اداره فناوری اطلاعات,  
596 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir حبیب کارگر   03532370164     کارشناس اداره فناوری اطلاعات,  
597 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir حسن فلاح   03532370164     کارشناس آزمایشگاه,  
598 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir محمد یزدان پناه         کاردان پژوهشی,  
599 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir مظفر صلاحی   03532370955 1383/12/1   کارشناس آزمایشگاه,  
600 میبد www.cit.maybodiau.ac.ir سید علی محمد امامی   03532370955 1378/10/27   کارشناس آزمایشگاه,  
601 بوئین زهرا پروانه چگینی   34226112 028 1391/8/8   کارشناس آزمایشگاه شیمی,  
603 سبزوار رامین شریفان مربی 051-4144528 1396/1/1   ریس اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی, رامین شریفان
605 بردسکن علی اصغر محمدی مربی 55426200      
606 میناب خلیل سزیده مربی          
607 میناب حبیب خدادادی مربی          
608 میناب محمدرضا حیدری سیرمندی            
609 میناب مجید هوشمند            
610 بوئین زهرا محمود علیخانی   34220835 28 1393/12/11   رئیس اداره امور دانشجویی,  
611 اردبیل اسحق رسولی استادیار 04533727791     اسحق رسولی, رئیس واحد  
612 اردبیل فرزاد ستاری اردبیلی استادیار 04533722545     فرزاد ستاری اردبیلی, معاون پژوهش و فن آوری  
613 اردبیل حسین علیپور استادیار 04533727792     حسین علیپور, سرپرست معاونت اداری مالی  
614 نظرآباد جواد عبدی استادیار   1393/7/1 774/4/10  
615 فیروزآباد رضا جعفری     1364/5/7 743/2/23  
616 نور محمد احمدی استادیار       ریاست واحد,  
617 نور خبیب اله آدرنگ استادیار       معاونت علمی,  
618 ایلخچی اصغر رضایی   04133419545 1391/1/14   مسئول دفتر ارتباط با صنعت و جامعه,
619 ملایر محمد عظیم خدایاری مربی 32231017 1397/12/21   رئیس دانشگاه,  
620 ملایر حسین سلیمانی استادیار 32230154     معاونت پژوهش و فناوری,  
621 ملایر حسین سلیمانی استادیار 32230195     معاونت آموزش,  
622 ملایر بهروز کرد استادیار 32231007 1398/3/21   معاونت امور سما,  
623 ملایر حسین امیری مربی 32231766 1398/6/20   معاونت دانشجویی و فرهنگی,  
625 ملایر فرهنگ کریمی   32227800 1398/7/28   مدیر اداری,  
626 ملایر رحمان امینی   32230132 1384/6/10   مدیر مالی,  
627 ملایر مظاهر روزبهانی مربی 32230122 1396/11/10   معاونت اداری و مالی,  
628 ملایر هوشنگ فرحی مربی 32423751 1397/7/3   رئیس مرکز سامن,  
629 ملایر عباس احمدی استادیار 32230154 1397/7/27   مدیر پژوهش,  
630 ملایر محمد رحیمی استادیار 32230152 1397/7/24   مدیر آموزش,  
631 ملایر همایون اردلان   32250641 1394/10/1   مدیر دانشجویی,  
632 ملایر ------- --------         رئیس دفتر فرهنگ اسلامی,  
633 ملایر مهدی کاظمی   32231018 1395/6/6   مدیر حراست,  
634 ملایر غلامرضا چگینی   32231793 1397/3/20   مدیر روابط عمومی,  
635 بوئین زهرا امین کاشی   34228664 028 1391/8/13   مدیر آموزش,  
636 بوئین زهرا رسول شاملو   34226114 028 1391/8/1   کارشناس آزمایشگاهها,  
637 لاهيجان سیروس بیدریغ استادیار          
638 تنکابن مسعود قانع دانشیار 01154270514 1393/7/17    
640 ممقان آرش درخشانمهر مربی       معلون آموزشی و دانشجویی,
641 ممقان کامل صباحی مربی       رئیس اداره پژوهش و فناوری,
642 فیروزآباد محمود ابوالپور استادیار   1364/5/13 1365/9/3  
643 فیروزآباد محمد طلوع     1365/10/21 1368/9/4    
644 فیروزآباد محمد حسین شکوهیان استادیار   1368/9/8 752/8/1  
645 فیروزآباد سعید عابدینی خرمی استادیار   1373/11/23 1374/8/19    
646 فیروزآباد شهرام قراچورلو مربی   1374/8/20 1380/5/26  
647 فیروزآباد حسین شهریاری مربی   1380/5/27 1383/10/26    
648 فیروزآباد محمد رضا ابوالفضلی     1383/10/27 1390/5/7  
649 فیروزآباد امید علی زاده دانشیار   1390/5/8 1391/10/6  
650 فیروزآباد ناصر امیری استادیار   1391/10/6 1393/11/21  
651 فیروزآباد کورش اردوخانی استادیار   1393/11/20      
652 تایباد شعیب رحمت الهی مربی 54531001     رییس اداره پژوهش و فناوری,
653 قوچان مهدی وطن پرست استادیار 47015009 1390/10/2   -, -
655 قوچان حمید رضا طباطبایی یزدی استادیار 05147011197 1390/10/1 -622/10/10  
656 قوچان علی حیدری مربی 05147011142 1393/12/5 -622/10/10 معاون پژوهش و فناوری, آقای دکتر علی حیدری
657 میانه قادر حسن زاده مربی 04152240085      
658 قوچان حمید صارمی استادیار 47011154 1390/7/20 -622/10/10 -, -
659 آباده محسن عابدی مربی       معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی,
660 آباده آرش زارعیان مربی       معاونت دانشجویی و فرهنگی,
661 آباده جواد گرامی استادیار       معاونت اداری و مالی واحد,  
662 آباده مرضیه حیدری استادیار 07144351085     معاونت پژوهش و فناوری,
663 آباده حسین امیرآبادی مربی       مدیر خدمات پژوهشی,  
664 آباده حسن نعمت الهی         مدیر امور مالی و تسهیلات اعتباری,  
665 آباده محمدعلی جعفری         مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی,  
667 آباده محمد نور محمدی         مدیر امور دانشجویی,  
668 آباده سعید جاویدی         رییس دفتر فرهنگی و اجتماعی,  
672 آباده فرهنگ امامی         مسئول کتابخانه,  
673 آباده زهره یوسفی   07144350651     کارشناس توسعه فناوری و ارتباط با صنعت,  
674 آباده هانیه نوذری استادیار       رئیس باشگاه پژوهشگران جوان,
675 آباده رضا کدیور         کارشناس امور آزمایشگاه ها,  
676 رشت علیرضا امیرتیموری استاد ۰۱۳۳۳۴۲۳۳۰۸     ریاست واحد,
677 رشت حسین فلاح باقر شیدایی دانشیار 013۳۳۴۲۴۳۰۷     معاون پژوهش و فناوری,
678 رشت سیامک گلشاهی استادیار 013۳۳۴۲۴۳۰۷     مدیر کل امور پژوهشی,
679 شال شبنم صدری مربی 02834415192 1393/11/1      
681 استهبان محسن زارعی جلیانی استادیار          
682 ساوه احسان ساده استادیار 086 42433044 1387/12/1      
684 ساوه جواد نصر دانشیار 08642433019 1380/7/1      
686 ساوه حمید رضا ثمری خلج مربی 086423342-6 1385/7/1      
687 ساوه محمد شریف مقدسی استادیار 086423342-6 1373/4/1      
688 ساوه سید محمد رستگار فاطمی استادیار 08642433003 1386/10/1      
692 استهبان محمدهادی اخباری استادیار       معاون پژوهش وفناوری, محمد هادی اخباری  
693 استهبان هادی ناصری مربی       معاون اداری و مالی,  
694 استهبان محمد سلیمانی پور مربی       معاون دانشجویی,  
695 استهبان مجید علیشاهی مربی       معاون عمرانی,  
696 استهبان علیرضا فتحی استادیار       معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی,  
698 بجستان حسين ابراهيمي            
700 ترکمنچای اميررضا رمضاني مربی 04152422061        
701 نظرآباد محمدرضا عسکری استادیار 02645354258 1386/5/31    
702 رفسنجان امان اله علیمرادی استادیار 034-31313010        
703 رفسنجان علی باقری زاده استادیار 034-31313040        
704 رفسنجان حسین محمدبیگی   034-31313050        
705 رفسنجان ابراهیم انوشه استادیار 034-31313020        
706 رفسنجان حسن تاجیک محمدیه مربی 034-31313030        
707 رفسنجان سید محمد رضا حسینی پور استادیار 034-31313080        
708 نظرآباد سیدمحمد حسینی   02645326199 1392/6/1    
709 نظرآباد سهیلا ذوقی استادیار 02645354259 1388/3/1    
710 گرگان سید علی طاهری استادیار 32150015        
711 گرگان مازیار احمدی گلسفیدی استادیار          
712 گرگان اسماعیل رنجبر استادیار          
713 گرگان سورنا نسیمی استادیار          
714 گرگان سیر رضا موسوی استادیار          
716 فلاورجان سيدعلي اصغر مشتاقي استاد 031-37420144        
717 فلاورجان علي اصغر رستگاري اصفهاني استادیار 031-37435258        
718 فلاورجان مسعود فولادگر استادیار          
719 کرمان امید طیاری استادیار 33212893     معاونت پژوهش و فناوری,  
720 اسفراین حمید دارابی استادیار 05837266501 1385/11/2    
721 اسفراین ابوالفضل فرزی مربی 05837266501 1382/9/26    
722 اسفراین محسن رضایی پور مربی 05837266501 1388/8/3    
723 اسفراین حمید اسداللهی یزدی استادیار 05837266501 1387/8/10    
724 یادگار امام خمینی (ره) شهرری نسیم بریمانی استادیار 55229259        
725 یادگار امام خمینی (ره) شهرری مجتبی شاه آبادی فراهانی   55229253 1394/11/26    
726 تهران مرکزی حسین نگهدار استادیار 66563824     مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه,  
729 تهران مرکزی علیرضا بندرآباد استادیار       رئیس دانشکده معماری و شهر سازی,  
730 سمنان علیرضا بیطرف مربی 023-33654030     مدیر پژوهش,  
731 سمنان سروش صفاخواه استادیار 33654235 1396/7/1   مدیر ارتباط با صنعت وجامعه,
732 مهدی شهر فهیمه مومن   02333620000-109        
733 دامغان دکتر حسین عباسپور دانشیار 35225008        
734 دامغان دکتر بهاره کاشفی استادیار 35225023 1394/7/1      
735 دامغان دکتر شهرام رضوان بیدختی استادیار 35225071 1391/9/1 -622/10/10    
736 دامغان سید رحیم کیاحسینی استادیار 35225067 1393/11/1 774/8/10    
737 اردستان مسعود نصری استادیار 031-54242046-8      
738 بوشهر عباس شریعتی نیا استادیار 07733682307 1394/6/1      
739 شاهرود صاحبعلی منافی دانشیار 023-32394323     معاون پژوهش و فناوری,
740 شاهرود سید حسین بدیعی دانشیار 023-32396546     رئیس واحد,
742 گرمسار محمد قلی بیگی مربی 02334208990 1396/12/20   مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه,  
743 گرمسار اباصلت بداغی دانشیار 02334220706 1395/11/17   معاون پژوهش و فناوری,  
744 گرمسار علیرضا لادن مقدم دانشیار 02334204701 1395/11/13   ریاست واحد,  
745 گرمسار زهرا اردبیلی اوراقی استادیار       مدیر دفتر پژوهش و فناوری,  
746 بروجرد --- ---   066-42518012     مدير حراست,  
748 تاکستان مهرانگیز قاضی استادیار 02835270145 1394/2/12 152/9/3 معاونت پژوهشی,  
749 تاکستان عباس جهان بخشی استادیار 02835270167 1394/10/17   ریاست واحد,  
750 بروجرد حسام ياريار   42518023 1397/10/16   مدير پژوهش,  
751 بروجرد علي محمد كمانكش   066-42518000     مدير اطلاعات و آمار,
752 بروجرد غلامرضا گودرزي         مدير آموزش,
753 بروجرد محمد وثوقي   066-42518000 1396/3/28   مدير دانشجويي,  
754 بروجرد محسن مقياسي فر   066-42518000     مدير امور مالي,
755 بروجرد مصطفي خسروي   066-42518000     مدير امور اداري,  
756 بروجرد جابر چگني   066-42518000 1395/3/4 -468/8/2 مدير امور فرهنگي و اجتماعي,
758 گچساران سید جواد حسینی استادیار 07232334599 1393/8/2 1394/8/2    
759 گچساران امین محمدی استادیار 07432335910 1393/12/29 1394/12/29    
760 گچساران پرویز خواجه زاده مربی   1394/7/1      
761 گرمی اسکندر جمالی مربی 04532639732     معاون آموزشي، دانشجويي و فرهنگي,  
762 گرمی یاسر عبازاده مربی       رئيس اداره پژوهش و قناوري,  
763 رشت اصغر علیزاده داخل استادیار ۰۱۳-۳۳۴۲۳۱۵۳-۴     مدیر مرکز رشد,
764 رشت نغمه دلیلی منصور استادیار 013۳۳۴۲۴۰۷۹     رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان,
765 رشت نقی حقیقت مهدیخانمحله مربی ۳۳۴۲۳۳۰۸-داخلی 1212     رئیس اداره آزمایشگاهها,
766 رشت مهدی همایون فر استادیار       رئیس اداره نشر علمی و امور کتابخانه ها,
767 بردسیر رسول جمشیدی گوهری استادیار   1397/12/26   معاونت آموزشی و پژوهشی,  
768 بردسیر میثم تارم استادیار 33527009 1396/8/24   ریاست واحد,  
769 بردسیر آمنه فیروزآبادی استادیار 0345221900 1397/12/29   معاونت دانشجویی و فرهنگی,  
770 بردسیر عبدالرضا قاسمپور مربی 03433521900 1394/8/26   معاونت اداری و مالی,  
771 بروجرد محمود تخت چين   ---     رئيس اداره امتحانات,
772 بروجرد علي تركمان         رئيس اداره گزينش,
773 بروجرد ژاله هنرور         رئيس اداره فارغ التحصيلان,
774 رشت پیمان بیات استادیار 01333403163 1394/7/6   مدیر توسعه فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی,
776 آستارا آزاد خلیلی موسوی استادیار   1394/8/20   رییس,
777 آستارا بهرام خوشنودی استادیار   1392/12/29 773/11/5 معاون اموزشی و پژوهشی,
778 لشت نشاو زیبا کنار فرهاد شریف فر مربی 01334404112-داخلی 116 1388/2/23   رئیس مرکز,
779 آستارا سیدمحمد رشیدی حویق مربی   1394/10/14 774/7/22 معاون دانشجویی و فرهنگی,
780 آستارا شهرام قربانی فر مربی   1394/10/23 774/8/1 معاون اداری - مالی,
781 رشت حسن کفایتی دانشیار ۳۳۴۲۳۳۰۸ داخلی 1091     معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی,
782 لشت نشاو زیبا کنار بیژن حسنی مربی 01334404112-داخلی 106 1388/1/1   معاون مرکز,
783 رشت منصور صوفی مربی ۳۳۴۲۳۳۰۸ داخلی 1020     معاون اداری و مالی,
784 رشت علیرضا فرخ بخت فومنی مربی ۰۱۳۳۳۴۲۱۸۲۸     معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان,
785 رشت تیمور آمار دانشیار ۰۱۳۳۳۴۲۳۳۰۸     معاون دانشجویی,
786 آستانه اشرفیه محمدرضا وطن پرست مربی 01342126030 1394/10/15    
787 رشت رحمت علی صابری حقایق استادیار 01333131201     معاون سما,
788 آستانه اشرفیه مظاهر زمانی نعمت سرا مربی 01342126030 1394/9/28    
789 لشت نشاو زیبا کنار سینا گوهری راد مربی 01334401644 1389/12/1   مدیر پژوهش و فناوری,
790 آستانه اشرفیه محمد علی باقری نیا چپکی استادیار 01342126030 1394/9/1    
791 آستانه اشرفیه امین نوروزی فخبی مربی 01342126030      
793 لنگرود امیر زارع بازقلعه مربی 01342564117 1395/4/14   رئیس آموزشکده سما,
794 ماهشهر حسین انارکی اردکانی استادیار          
795 لاهيجان غلامرضا وقار لاهیجانی استادیار          
798 بجنورد حمید حاتمی استادیار 05832297385 1394/11/27 -468/3/25    
799 جاجرم قادر اسفيداني مربی   1390/10/30 770/8/8 رئیس دانشگاه,
800 بجنورد مزدك تيمورتاشلو استادیار 05832296982 1394/6/1 -622/10/10 مدیر توسعه فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی, دکتر مزدک تیمورتاش لو
803 بندر انزلي علیرضا اقدامی معافی استادیار 44401640 ___013 1393/2/10   رییس,
804 بندر انزلي نورعلی حقیقت استادیار 44401636 _013 1394/1/25   معاون,
805 بندر انزلي بهزاد مجیدی شیلسر   44402016 1389/4/22   معاون,
806 هیدج مهدی علایی مربی 02435754500     مسئول ارتباط با صنعت,

مهدی علایی

807 ابهر علي توكلي   02435226080-360 1395/6/20   رئیس دفتر ارتباط با صنعت,  
808 بندرعباس شهریار مشیری استادیار   1368/8/15 1389/4/1    
809 بندرعباس داریوش مهین استادیار   1383/3/5 1387/7/30    
810 بندرعباس علیرضا یوسفی استادیار   1389/5/24 1389/12/26    
811 بندرعباس احمدعلی اسدپور استادیار   1389/12/26 1391/6/30    
812 بندرعباس فرید معین پور استادیار   1390/8/1 1391/11/23    
813 بندرعباس امیرهوشنگ بحری استادیار   1390/4/21      
814 بندرعباس محسن دهقانی استادیار   1384/11/10 1389/8/22    
815 بندرعباس علیرضا سایبانی استادیار   1377/12/26 1389/5/6    
816 بندرعباس علیرضا سالارزاده استادیار   1383/12/1 1388/4/4    
817 بندرعباس وبه تحویلداری مربی   1391/9/22      
818 بندرعباس فرهاد عذباشی مربی   1389/11/2 769/5/31    
819 بندرعباس براهیم نگهداری استادیار   1390/10/23 1392/4/9    
820 بندرعباس مهناز برخورداری استادیار   1389/7/17 1390/8/1    
822 ابهر دکتر کیان پهلوان افشاری استادیار 02435226080-304 1395/5/20   رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر,  
824 ابهر دکتر جعفر پویا منش استادیار 02435226080-572 1395/6/7   معاون دانشجویی و فرهنگی,  
825 ابهر دکتر آراز نجفی استادیار 02435232574-322 1395/6/2   معاون آموزشی,  
826 ابهر دکتر محسن فرهمند مربی 02435226080-319 1395/6/6   معاون اداری -مالی,  
827 ابهر دکتر نويد سيد كاظم ويلياني استادیار 02435226080-370 1395/6/21   معاون پژوهش و فناوری,  
828 ابهر دکترسعيد پيري مربی 02435226080-530 1395/6/1   رئیس دانشکده پرستاری,  
829 ابهر دکتر محمد علي الهياري مربی 02435226080-626 1395/11/1   رئیس دانشکده فنی و مهندسی,  
830 ابهر دکتر قربان فتحی اقدم استادیار 02435226080-411 1393/8/1      
832 ابهر دکتر فرید عسگری مربی 02435226080-320 1394/9/1   مدیر کل اداره برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان,  
834 زنجان علیرضا فیروزفر استادیار          
835 زنجان مهدی رهنما دانشیار          
836 بابل صابر وطن دوست استادیار 01132415041 1394/12/1   مدیر کل برنامه ریزی وامور اقتصادی دانش بنیان,
837 بابل صابر وطن دوست استادیار 01132415041 1394/12/1   مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری,
838 دامغان هما بقایی استادیار   1395/2/8      
839 دامغان حمید عباسی نیشابوری مربی          
842 سنندج بهرام ابراهیمی استادیار 087-33288677     مدیرکل پژوهش,  
843 سنندج مژده مسعودوزیری   087-33288677     مدیر مرکز توسعه فناوری و ارتباط با صنعت,  
845 بندر لنگه ام ليلا ملكيان   07644222072 1384/7/1    
846 بندر لنگه محمود صباحی زاده استادیار 44222072 1397/2/24      
847 بندر لنگه محمد حسين غلامي مربی 07644223408 1397/7/1      
849 اسلام آباد غرب سجاد غلامی مربی 08345323529     معاونت مالی و اداری,
850 کنگان احسان پاکدامن مربی          
851 کنگان سعید احمدی مربی          
852 کنگان باقر عباسپور استادیار          
853 خورموج حسن قائدی مربی 07735340715 1392/7/8 1399/4/3  
854 هادیشهر علیرضا عظیمی ثانی مربی          
855 هادیشهر نادر رستمی            
856 هادیشهر فرهاد مالکی نژاد            
857 شادگان علی امین رشیدی فر   06153729135     رییس دفتر ارتباط با صنعت,  
858 شادگان سید فواد ابراهیمی استادیار 06153729135 1394/6/24   معاون پژوهش و فناوری,  
859 بم نادر مدافع بهزادی استادیار       مدیریت مالی و اداری, نادر مدافع بهزادی  
860 بم منصور نیک پور استادیار       معاونت پژوهش و فناوری ، آموزشی, منصور نیک پور  
862 رامسر دکتر جواد خلعتبری دانشیار 55260539 1388/2/8   رئیس واحد,
863 اهرم سهیلا لشگری استادیار 07735229001     مسول دفتر ارتباط با صنعت و جامعه, رئیس اداره پژوهش و فناوری واحد همزمان عهده دار مسئولیت دفتر ارتباط با صنعت و جامعه واحد نیز می باشد.
864 بندر دیلم مرجان آل بهبهانی مربی 07733244017 1397/7/1   معاون,  
865 بندر دیلم محسن ترکزاده مربی 07733244018 1397/7/1   رئیس اداره توسعه و مدیریت منابع,  
866 بندر دیلم یوسف صداقت مربی 07733244018 1397/7/1   مدیریت خدمات پژوهشی و آموزشی,  
867 کازرون سعید خاتم ساز دانشیار          
868 کازرون محمد حسین مرحمتی زاده استادیار          
869 کازرون عبالله نظری مربی          
870 کازرون محمد رضا دالوند مربی          
871 اندیمشک امیر کاکی مربی 42640791 1396/7/1    
872 اندیمشک ابراهیم لطفی نیا مربی 42640791        
874 اندیمشک علی دوستی مربی 42622563        
875 قوچان علی محمدی ثانی کاخکی دانشیار 051-47011197 1395/3/25   معاون پژوهش و فناوری, آقای دکتر علی حیدری
876 دولت آباد مجید هارونی استادیار   1393/4/1 774/1/11 اداره پژوهش,  
877 بروجرد داريوش قبادي     1397/12/5   رئيس اداره كتابخانه,  
878 زرقان مهدی وادی استاد 071-32626911 1395/2/28 -622/10/10 رئیس واحد,
879 زاهدان مسعود اکبری زاده استادیار 05433419441 1398/10/1 777/10/11 معاون پژوهش و فناوری, دکتر مسعود اکبری زاده
880 زرقان حمید منوچهری اردکانی استادیار 071-32626911 1395/3/30 -622/10/10 سرپرست حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی,
881 زاهدان سلطانعلی میر مربی 05431135210 1396/11/1 -622/10/10 رئیس واحد, دکتر سلطانعلی میر
882 داراب علیرضا خاکپور مربی 07153523990 1395/3/11    
883 داراب میرزا ابراهیم ابوالفتحی مربی 07153523990 1394/12/9    
884 داراب علی اصغر ایرج پور استادیار 07153523990 1394/10/22      
885 زرقان مسعود رودکی استادیار 071-32626911 1395/3/25 -622/10/10 سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی,
886 بروجرد افشين جناني         رئيس اداره حسابداري,  
887 بروجرد پرستو نوذري         رئيس اداره ارتباط با صنعت,  
888 بروجرد سيد حسين موسوي         رئيس اداره تربيت بدني,
890 بروجرد --- ---         رئيس كارگزيني هيأت علمي,  
891 زاهدان سهیل سالاری مربی 05431135222 1397/7/1 -622/10/10 رئیس اداره ارتباط با صنعت و جامعه, دکتر سهیل سالاری
892 بروجرد بهزاد پورابراهيم         رئيس كارگزيني اداري,
893 بروجرد محمدرضا گودرزي         رئيس اداره تأسيسات,
894 بروجرد علي آرمان         رئيس اداره برنامه ريزي آموزشي,  
895 بروجرد منصوره مرشدي         رئيس كلينيك بيماري هاي خاص,
896 بروجرد محمد نيكروان استادیار     153/11/24 رئيس دانشكده علوم انساني,  
897 بروجرد داود مديري مربی     153/11/24 رئيس دانشكده كشاورزي,  
898 بروجرد محمد نيكروان مربی     152/2/21 رئيس دانشكده فني مهندسي,  
899 بروجرد ابوالفضل عرب جوشقاني استادیار   1393/11/1 1394/11/1 رئيس دانشكده علوم پايه,
900 بروجرد محسن رازاني مربی   1394/8/1 1395/8/1 رئيس دانشكده پيراپزشكي,
901 بروجرد محمد علي ناصري احمدآبادي استادیار   1394/9/1 1395/9/1 رئيس دانشكده دندانپزشكي,  
902 بروجرد محمدرضا جابر انصاري مربی   1394/9/1 1395/9/1 رئيس دانشكده حسابداري و مديريت,
903 بروجرد مجيد شمس استاد 066-42518015 1395/3/1 774/12/11 مدير گروه ارشد و دكتري برنامه ريزي شهري و شهرسازي,
904 بروجرد رضا صابونچي استادیار   1395/3/1 1396/3/1 مدير گروه ارشد و دكتري تربيت بدني,
905 بروجرد مهين دارابي مربی   1393/6/1 1394/6/1 مدير گروه كارشناسي شيمي,
906 بروجرد بهنام كشاورزيان مربی   1395/3/1 774/12/11 مدير گروه كارشناسي مهندسي صنايع-ساخت و توليد و ايمني صنعتي,
907 بروجرد ابوالفضل عرب جوشقاني استادیار   1393/6/1 1394/6/1 مدير گروه كارشناسي زيست-ژنتيك-بيوتكنولوژي-ميكروبيولوژي,
908 بروجرد محمد رضا جابر انصاري مربی   1395/3/1 774/12/11 مدير گروه ارشد و دكتري مديريت دولتي-بازرگاني-اجرايي,
909 بروجرد عليرضا لوايي مربی   1395/3/1 153/9/20 مدير گروه ارشد و دكتري عمران سازه-زلزله-مديريت ساخت,
910 بروجرد محمد جعفر مهديان استادیار   1393/6/1 1394/6/1 مدير گروه ارشد و دكتري مديريت آموزشي,
911 بروجرد محمود همت فر دانشیار   1393/6/1 1394/6/1 مدير گروه ارشد و دكتري حسابداري و مديريت مالي,
912 بروجرد محسن ميرزايي مربی   1394/11/1 1395/11/1 مدير گروه ارشد و دكتري زيست شناسي-ميكروبيولوژي,
913 بروجرد ابوذر صميمي مربی   1395/3/1 1396/3/1 مدير گروه كارشناسي قدرت-شبكه هاي انتقال-مهندسي برق-تكنولوژي برق,
914 بروجرد ابوذر صميمي مربی   1395/3/1 1396/3/1 مدير گروه ارشد و دكتري برق-قدرت,
915 بروجرد ابراهيم محمودپور ملايي مربی   1393/6/1 1394/6/1 مدير گروه كارشناسي-ارشد و دكتري مهندسي مكانيك,
916 بروجرد پريچهر خدري مربی   1393/6/1 1394/6/1 مدير گروه كارشناسي مامايي,
917 بروجرد ليلا ريخته چي مربی   1395/3/1 1396/3/1 مدير گروه كارشناسي-ارشد و دكتري مهندسي كامپيوتر,
918 بروجرد عباس شميوند مربی   1393/6/1 1394/6/1 مدير گروه كارشناسي عمران,
919 بروجرد محمد رضا معظمي گودرزي استادیار   1395/3/1 1396/3/1 مدير گروه كارشناسي-ارشد و دكتري فيزيك-رياضي-مالي-رياضي كاربردي-تحقيق در عمليات,
920 بروجرد حسين ياراحمدي مربی   1393/6/1 1394/6/1 مدير گروه كارشناسي مهندسي پرتوپزشكي,
921 بروجرد فرزاد پارسا استادیار   1393/6/1 1394/6/1 مدير گروه كارشناسي علوم آزمايشگاهي,
922 بروجرد محمد جليلي مربی   1395/3/1 153/9/20 مدير گروه كارشناسي معماري-جغرافيا-نقشه برداري-شهرسازي-كاربردي معماري,
923 بروجرد ليلا عظيمي استادیار   1395/3/1 -468/6/28 مدير گروه كارشناسي آموزش ابتدايي,
924 بروجرد ليلا عظيمي استادیار   1395/3/1 774/12/11 مدير گروه ارشد و دكتري جامعه شناسي,
925 بروجرد محمد علي ناصري احمدآبادي استادیار   1394/4/1 1395/4/1 مدير گروه ارشد و دكتري دندانپزشكي,  
926 بروجرد محمد تقي گودرزي استادیار   1395/3/1 1396/3/1 مدير گروه كارشناسي-ارشد و دكتري زبان و ادبيات فارسي,
927 بروجرد كورش گودرزي استادیار   1393/6/1 1394/6/1 مدير گروه ارشد و دكتري روانشناسي عمومي-باليني-مشاوره,
928 بروجرد محمد رضا اميني مربی   1395/3/1 1396/3/1 مدير گروه كارشناسي-ارشد و دكتري برق-كنترل-الكترونيك-مخابرات,
929 بروجرد فريده حاتمي مربی   1393/6/1 773/3/11 مدير گروه كارشناسي بهداشت حرفه اي,
930 بروجرد محمد فلاحي يكتا مربی   1393/6/1 -622/10/10 مدير گروه ارشد و دكتري شيمي و مهندسي شيمي,  
931 بروجرد فريبا فلسفي مربی   1393/6/1 773/3/11 مدير گروه كارشناسي پرستاري,
932 بروجرد محمد نيكروان مربی   1392/7/1 1393/7/1 مدير گروه كارشناسي تربيت بدني,
933 بروجرد علي اكبر هرندي مربی   1393/6/1 1394/6/1 مدير گروه كارشناسي مديريت دولتي و بازرگاني,
934 بروجرد اردشير دانش مربی   1395/4/1 1396/4/1 مدير گروه كارشناسي-ارشد و دكتري زبان و ادبيات انگليسي,
935 بروجرد سعيد هاشمي استادیار   1395/3/1 774/12/11 مدير گروه كارشناسي دامپزشكي-صنايع غذايي-علوم آزمايشگاهي دامپزشكي,
936 بروجرد داود مديري مربی   1393/6/1 1394/6/1 مدير گروه ارشد و دكتري فيزيولوژي دام-انگل شناسي-زراعت-اصلاح نباتات-مرتعداري,
937 بروجرد مرضيه آقايي مربی   1393/6/1 1394/6/1 مدير گروه كارشناسي حسابداري,
938 بروجرد عبدالمحمد كردي مربی   1393/6/1 1394/6/1 مدير گروه كارشناسي- ارشد و دكتري حقوق,
939 بروجرد حميدرضا صارمي استادیار   1395/3/1 1396/3/1 مدير گروه ارشد و دكتري معماري,
940 بروجرد رضا رئوفيان     1395/3/1 774/12/11 كارشناس امور آموزشي,
941 نورآبادممسنی علیرضا عباسی استادیار 07142532945        
943 ارسنجان محمدمهدی رحیمی استادیار 7143522482 1395/2/28 1396/2/28    
944 ارسنجان علی اسکندری مربی 7143523909        
945 دولت آباد سید محمد کاظمی مربی 45829090 1394/6/29   رئیس واحد, محمد باقری  
946 دولت آباد محمد باقری مربی 45829090 1394/8/12   سرپرست معاونت علمی, زهرا حیدران  
947 دولت آباد رحمان ساعدی مربی 45829090 1394/10/22 1396/10/22 معاونت اداری مالی, رحمان ساعدی  
948 بادرود مهدی مقری بیدگلی استادیار 03154347004 1393/12/18      
949 هرند حجت توسلی استادیار 3- 03146403351     رئیس واحد,  
950 هرند امین ایمانیان مربی 3-03146403351     معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجوئی,  
951 هرند علی کبیری سامانی مربی 3-03146403351     رئیس اداره پژوهش,  
952 هرند عبدالحمید امینی هرندی   3-03146403351     کارشناس پژوهش,  
953 تهران پزشکی (علوم پزشکی) محمدرضا خاني دانشیار 22006660 داخلي 302 1393/7/26   مديردفترارتباط باصنعت,  
954 بجنورد مزدک تیمورتاش لو استادیار       مدیر پژوهش, دکتر مزدک تیمورتاش لو  
955 تنکابن محمدرضا زربخش بحری استادیار 01154271510 1379/10/30   معاون پژوهشی,
956 آیت الله آملی سیده حمیده ابراهیمیان   01143217061 1395/4/1      
957 آیت الله آملی مجتبی یعقوبی دانشیار 01143217067 1395/2/1      
958 سیرجان ابولفضل جعفر قلیخانی دانشیار 41523110        
959 بجنورد ملیحه صمدی کاظمی استادیار       مدیر مرکز رشد, دکتر ملیحه صمدی کاظمی
965 دره شهر محمد علی کرمی استادیار          
966 دره شهر مهدی فاضلی مربی          
970 بیرجند عليرضا حسني استادیار 05632443101      
971 بیرجند حسين حكيم پور استادیار 05632449415      
972 گنبد کاووس جواد رجبی استادیار          
974 بهشهر فضل شیردل شهمیری استادیار          
975 بهشهر فرشته مومنی استادیار          
976 بهشهر علیرضا نصیری خلیلی مربی          
977 ایلخچی حامد تقی پور فرشی استادیار 04133419538     رئیس اداره پژوهش و فناوری,
978 قوچان رسول قاسم زاده مربی 0514701116 1395/11/6   -, -
979 ایلخچی آرش رنجبران استادیار 04133417192     رئیس واحد,
983 کرمانشاه علی مهراس مهرابی استادیار 08337252218 1396/7/11   معاون پژوهشی وفناوری, علی مهراس مهرابی
984 کرمانشاه بابک جمشیدی نوید استادیار 08337243181 1397/3/23   معاون توسعه مدیریت ومنابع, بابک جمشیدی نوید
986 اراک حسین کلانتری خلیل آباد استاد 2101     رئیس واحد,  
987 زاهدان علیرضا حسن آبادی دانشیار 05431135231 1397/10/1 -622/10/10 مدیر پژوهشی, علیرضا حسن آبادی
988 مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی واحد تبریز افشين جوادي دانشیار 041-336372274 1395/1/25   رئيس مركز,  
989 مرکز تحقیقاتی نانو فناوری صنعتی واحد تبریز سعیده ابراهیمی الصل استادیار 31966200 1396/11/15 1397/2/15 رئیس مرکز,  
990 ميانه ناصر نظري استادیار 04152335270 1395/11/1 776/2/21 رییس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک,
991 مرکز تحقیقاتی رباتیک و فناوری های نرم واحد تبریز لاریسا خدادادی استادیار 04131966169 1395/5/1 1397/5/1 رییس مرکز تحقیقات و فناوری های نرم,  
992 مرکز تحقیقاتی رباتیک و فناوری های نرم واحد تبریز بهاره حدادپور مربی 04131966169 1396/10/5 776/7/14 کارشناس مرکز تحقیقات رباتیک و فناوری های نرم,  
993 مرکز تحقیقاتی گردشگری واحد نجف آباد امیر گندمکار استادیار 03142292112 1395/8/11 1396/8/11  
994 مرکز تحقیقاتی ریز شبکه های هوشمند واحد نجف آباد محمد رضا یوسفی نجف آبادی استادیار 03142292622 1395/4/25      
995 مرکز تحقیقاتی ریز شبکه های هوشمند واحد نجف آباد بهادر فانی استادیار          
996 مرکز تحقیقاتی ریز شبکه های هوشمند واحد نجف آباد علیرضا مهدیه مربی          
997 مرکز تحقیقاتی ریز شبکه های هوشمند واحد نجف آباد زهرا احسانی فر            
998 مرکز تحقیقاتی خودرو، سوخت و آلودگی واحد شهرضا بهرام بحری استادیار 031-53292064 1396/3/30 1396/3/30    
999 مرکز تحقیقات اصلاح و تولید بذر کورش کیقبادی   03135002701     کارشناس مرکز تحقیقات اصلاح و تولید بذر, کوروش کیقبادی  
1000 مرکز تحقیقاتی متالوژی واحد زنجان مهدی سلیمی مربی   1396/8/1 776/5/11  
1001 مرکز تحقیقاتی پسته واحد دامغان جعفر مسعود سینکی استادیار 02335225071 1396/11/1      
1002 مرکز تحقیقاتی فرش ماشینی واحد کاشان علی جهانگیر مربی 031-55540055-740 1396/11/10 1397/10/6    
1003 مرکز تحقیقاتی پسماند واحد اصفهان محمدهادی ابوالحسنی استادیار          
1004 مرکز تحقیقاتی پسماند واحد اصفهان نیلوفر پیرستانی            
1005 مرکز تحقیقاتی مهندسی کیفیت واحد نور کورش نعمتی استادیار 01144527610        
1006 بندرعباس تورج اسدی مربی 33677502        
1007 واحد نجف آباد مريم مقيميان استادیار          
1008 واحد نجف آباد مهرداد اذربرزين استادیار          
1009 واحد نجف آباد مينا چوزي استادیار          
1010 واحد نجف آباد مرجان گلي مربی          
1011 واحد نجف آباد شادي گلي مربی          
1012 واحد نجف آباد فاطمه سلماني استادیار          
1013 واحد نجف آباد فريدخت يزداني مربی          
1014 واحد نجف آباد نيره ناصري مربی          
1015 واحد نجف آباد صبيحه شكراني مربی          
1016 واحد نجف آباد فرح فيروزه مربی          
1017 واحد نجف آباد ليلا كهنگي مربی          
1018 واحد نجف آباد نرگس طوقيان مربی          
1019 واحد نجف آباد راضيه اميني مربی          
1020 واحد نجف آباد زهرا راهنورد دانشیار          
1021 واحد نجف آباد فهيمه كاشاني مربی          
1022 واحد نجف آباد مهسا شكور استادیار          
1023 واحد نجف آباد زهرا شهشهان دانشیار          
1024 نیشابور محمد حسین همتی استادیار   1395/5/2   مدیر پژوهش و فناوری,
1025 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی نیشابور جعفر سعیدی استادیار 42621935 1392/3/15   ریاست دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور,
1027 نیشابور جعفر سعیدی استادیار 05142615010     رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی,
1028 مرکز تحقیقات سیستم های هوشمند و علوم شناختی واحد قزوین دانیال صابر سمیعی مربی 02833665275 1396/7/1 155/1/21 مدیر مرکز تحقیقات,
1029 نیشابور محمد حسین همتی استادیار   1396/5/5   رئیس مرکز تحقیقات فناوری و فرآورش مواد نو,
1030 نیشابور جواد ضافحیان استادیار       رئیس باشگاه پژوهشگران جوان,  
1031 مرکز تحقیقاتی تخصصی سیستم های ترمز واحد ایلخچی آرش رنجبران استادیار       رييس, دكتر آرش رنجبران  
1032 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد عباسعلي قزل سوفلو استادیار 051-38543004 1393/12/29   رياست پژوهشكده,
1033 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد سيد هاشم قدمي   051-38543004 1393/12/29   معاون توسعه و پشتيباني,
1034 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد سيد محمدرضا علوي مقدم استادیار 051-38543004 1393/12/29   مدير گروه پژوهشي مديريت منابع آب,
1035 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد علي باقرزاده چهارجويي دانشیار 051-38543004 1394/12/29   مدير گروه پژوهشي اكولوژي گياهان زراعي,
1036 پژوهشكده محیط هاي خشک واحد مشهد احسان صالحي فر استادیار 051-38543004 1394/12/29   مدير گروه پژوهشي مديريت توليدات دامي,
1037 مرکز تحقیقاتی سوئ مصرف مواد و اختلالات رفتاری واحد اسلامشهر مسعود حاجی رسولی دانشیار   1396/11/10 1397/10/20    
1038 مرکز تحقیقاتی زیست محیطی واحد اسلامشهر صابر معظمی گودرزی استادیار   1396/10/30 1397/10/20    
1039 مرکز تحقیقاتی کشت های تلفیقی واحد اسلامشهر یونس شرقی استادیار   1396/10/30 1397/10/20    
1040 مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی محمد علی خلیل زاده دانشیار       ریاست مرکز تحقیقات,  
1041 مرکز تحقیقاتی برق هوشمند و اتوماسیون واحد تهران مرکزی شهرام جوادی استادیار 44600021 1395/2/1   رئیس مرکز تحقیقات,  
1042 مرکز تحقیقاتی حقوق واحد تهران مرکزی محمدجعفر ساعد استادیار ... 1396/12/20 776/5/23  
1043 ملکان بهنام خسروزاده استادیار       رییس واحد,  
1044 سیرجان علی یعقوبی پور مربی   1396/8/1      
1045 شبستر طرلان فرهوش استادیار       مدیر پژوهش, دکتر طرلان فرهوش
1047 کهنوج فضل الله صمیمی استادیار          
1048 کهنوج مرتضی خزاعی سلطان آباد مربی 03443201937      
1049 ارومیه دکتر محمود پور یوسف میاندوآب دانشیار          
1050 ارومیه دکتر جعفر نجف پور استادیار          
1051 ارومیه دکتر میر کاظم یکانی مربی          
1052 ارومیه دکتر سید رحیم صانعی فرد دانشیار          
1053 ارومیه دکتر جمال بحری ثالث استادیار          
1054 ارومیه حجت السلام والمسلمین دکتر رضا میرزایی سرای ملکی استادیار          
1055 ارومیه دکتر اسفندیار بالجانی مربی          
1056 ارومیه دکتر مهدی زوّاری دانشیار          
1057 شوشتر محمد حسین پورمحمدی            
1058 قشم محبوبه حسینی   07635287001 1396/11/20   کارشناس پژوهش, مسئول پایان نامه ها  
1059 بندرگز مجید محمدنژاد دانشیار 01734360404     ریاست واحد,  
1060 بندرگز مجتبی احمدی استادیار 01734360400     معاونت علمی (آموزشی و پژوهشی),  
1061 بندرگز عمار محمدی         رئیس اداره پژوهش,  
1062 مرکز تحقیقاتی بیولوژی کاربردی-تکوین جانوری واحد مشهد جواد بهارآرا استاد 05138437092     ریاست,  
1063 مرکز تحقیقاتی بیولوژی کاربردی-تکوین جانوری واحد مشهد فاطمه فراش بام حرم استاد 05138439637     مدیر گروه پژوهشی,  
1064 مرکز تحقیقاتی بیولوژی کاربردی-تکوین جانوری واحد مشهد علی مرسلی دانشیار 05138439637     مدیر گروه پژوهشی,  
1065 انار رضا قدیری مربی 03434385000 1396/10/11    
1066 انار رضا میرزایی راد مربی 03434385002 1396/8/21    
1067 انار محمد منگلی مربی 03434385003 1396/9/19    
1068 مرکز تحقیقاتی آمایش سرزمین واحد یادگار امام تهمینه دانیالی استادیار 55229253 1377/9/8 778/4/10  
1069 مرکز تحقیقاتی علوم و فناوری غشاء واحد گچساران عبد المحمد قایدی دانشیار 07432334599     رئیس,  
1070 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی نیشابور جعفر سعیدی استادیار 051-42621935     رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی,
1071 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی نیشابور احمد زنده دل استادیار 05142621921 1395/11/1   معاون علمی (آموزشی و پژوهشی),
1072 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی نیشابور محمد حسین همتی استادیار   1395/5/2   مدیر پژوهش و فناوری,
1073 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی نیشابور رضا رجبعلی زاده مربی 05142611931 1391/6/30   رئیس دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت,
1074 جلفا سید حمید حجازی مربی 04142025458        
1075 تربت جام مهدی رضائی استادیار   1388/12/3   مدیر پژوهشی,
1076 بندر دیلم رضا گله گیری زاده     1397/7/1   رئیس اداره دانشجویی و فرهنگی,  
1077 شهمیرزاد جواد صفائی کوچکسرائی استادیار 33666464 1392/2/14    
1078 شهمیرزاد علی بابایی مربی 33667595 1394/12/29      
1079 فردوس حمیدرضا غفاری استادیار          
1080 قائنات حميد طاهري مربی 056-32495110      
1081 بندردیر عبدالعزیز بحرانی استاد 07735428088 1390/9/1 1397/9/26    
1082 کوهبنان محمدرضا قطبی راوندی استادیار 03433495454        
1083 کوهبنان مهدی علیزاده جلگه پور استادیار 03433495454        
1084 ملکان اختیار خدادادی استادیار 04137878353 1395/7/7 776/2/6 معاون دانشجویی و فرهنگی,
1085 ملکان مهدی رشدی ملکی استادیار 04137820584 1395/5/7 1397/5/25 معاون پژوهش و فناوری واحد,
1086 ملکان هدایت اسلامی استادیار 04137842680 1385/1/1 1387/10/4 معاونت آموزشی و دانشجویی,
1087 ملکان صفر حیاتی استادیار 04137842689 1385/9/15 1388/3/18 رییس واحد,
1088 ملکان مهدی اقابیگی استادیار 04137842790 1395/12/10 1397/4/25 معاونت اداری مالی واحد,
1089 قوچان غلامرضا کاظمی مربی 4725009 1397/8/19   ریاست واحد, آقای دکتر غلامرضا کاظمی
1090 مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی سید عابد حسینی استادیار       معاون پژوهشی,  
1091 مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی حمید رضا کبروی استادیار       همکار,  
1092 مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی مسعود نیازی ترشیزی استادیار       همکار,  
1093 مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی محبوبه هوشمند کفاشیان استادیار       همکار,  
1094 مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی سید مهران همام استادیار       همکار,  
1095 مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی یحیی فرقانی استادیار       همکار,  
1096 پرند اکرم کریمی مربی 02156733155-1199 1396/3/1   رئیس اداره ارتباط با صنعت,  
1097 دشتستان (برازجان) عبدالمحمد افروغ مربی       681  
1098 دشتستان (برازجان) زهرا علیزاده استادیار       معاون دانشجویی و فرهنگی واحد, دکتر زهرا علیزاده  
1099 دشتستان (برازجان) مژده حیدریان اصل استادیار       رییس اداره پژوهش, دکتر مژده حیدریان اصل  
1100 دشتستان (برازجان) باقر اسمعیلی مربی       سرپرست موقت اداری و مالی واحد,

باقر اسماعیلی

 
1101 نور رضا یوسفی دانشیار       معاونت دانشجویی فرهنگی,  
1102 نور علیرضا درمیشی استادیار       مدیر اداری مالی,  
1103 نور سید صالح قریشی امیری استادیار       مدیر پژوهش,  
1105 همدان مرتضی قایمی استاد 08134494025      
1109 همدان منصور اسماعیل پور دانشیار 08134484048      
1110 همدان رویا تاج‌بخش استادیار 08134481650      
1111 همدان علیرضا پیرحیاتی مربی 08134494050      
1112 همدان مهدی عسگری کیا مربی 08134494001 الی 10 داخلی 113      
1113 همدان مصطفی چهاردولی مربی 08134481169      
1114 همدان محمد مهدی وکیلیان استادیار 08134481649      
1115 همدان مرتضی پورنجفی مربی 08134481601        
1116 همدان رضا مهری استادیار 08134481179      
1117 بافق علیرضا فرجامی استادیار 03532437335 1397/12/6   معاون اداری مالی,
1118 بیله سوار پیمان فاتح عسگرخانلو مربی 045-32828994 1398/11/1 1401/11/1 سرپرست دفتر ارتباط با صنعت و جامعه,
1119 بیله سوار فرشید هادی مربی       سرپرست دفتر ارتباط با صنعت و جامعه,  
1120 فلاورجان نفیسه السادات نقوی استادیار          
1121 اشکذر محمود دهقانی اشکذری استادیار 03532725955 1381/12/29    
1122 شوشتر حسن براتی            
1123 لنگرود امیرحسین فیروزان استادیار 01342564121 1395/5/4   رئیس واحد,
1124 لنگرود هادی سعادت نژاد   01342564115 1397/10/15   رئیس اداره مدیریت توسعه و منابع,
1125 لنگرود نرجس محمدی پور   01342564411 1397/10/15   رئیس اداره خدمات آموزشی و پژوهشی,
1126 لنجان سیدمسعود داودی استادیار 03152437020 1398/9/30   سرپرست واحد,  
1127 نراق مصطفی حیدری هراتمه استادیار 08644463920 1397/12/29   مدیریت مرکز رشد, دکتر مصطفی حیدری هراتمه  
1128 نراق علیرضا انتظاری استادیار 08644462460 1396/9/8   رییس دانشگاه آزاد اسلامی نراق, دکتر علیرضا انتظاری  
1129 نراق محمد حسین پوریانی استادیار 08644463920 1397/2/26   معاونت علمی(آموزشی-پژوهشی), دکتر محمد حسین پوریانی  
1130 نراق مجتبی جمعیتی استادیار       معاونت دانشجویی فرهنگی, دکتر مجتبی جمعیتی  
1131 ساوه حجت نبوتی مربی   1386/8/1