نسخه چاپی
کد 13
نام واحد تهران مرکزی
نشانی تهران، خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، نبش خیابان فرصت شیرازی
تلفن 66436680-4
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1361
استان 10
شهر تهران
نشانی وب www.iauctb.ac.ir
رایانامه info@iauctb.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 39 از 39
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
196 تهران مرکزی محمد مهدی طهرانچی استاد 66434096-99     سرپرست واحد تهران مرکزی,
بیشتر
197 تهران مرکزی علی نیازی استاد 66937000 1395/11/20   معاون پژوهش و فناوری,
بیشتر
198 تهران مرکزی شعبانعلی صفری ثابت استادیار   1394/9/1   معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان,
بیشتر
200 تهران مرکزی محمدرضا تجلیل تبریزی مربی       معاون عمرانی,  
بیشتر
201 تهران مرکزی نصرله اسکندری استادیار 66937000     مدیرکل فرهنگی,
بیشتر
202 تهران مرکزی ادشیر سنایی استادیار       معاون دانشجویی و فرهنگی,
بیشتر
203 تهران مرکزی محمد علی کرامتی استادیار       معاون اداری و مالی,
بیشتر
204 تهران مرکزی بختیار عباسلو استادیار 66925011     مدیر کل امور پژوهشی,  
بیشتر
205 تهران مرکزی علی صابری دانشیار 66439678     مدیر کل آموزش,  
بیشتر
206 تهران مرکزی اصغر شفیعی   66439679     مدیر کل امور مالی و ذیحساب,  
بیشتر
209 تهران مرکزی محمود سید استادیار 66436679 1394/9/17   مدیرکل دفتر تأمین هیئت علمی,  
بیشتر
210 تهران مرکزی بهمن نقدی   66428973     مدیر کل امور اداری,  
بیشتر
386 تهران مرکزی طهمورث شیری دانشیار       معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی,
بیشتر
397 تهران مرکزی علی اسماعیل زاده استادیار       رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری,
بیشتر
399 تهران مرکزی مقصود پیری دانشیار       رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی,
بیشتر
400 تهران مرکزی جلیل مالکی استادیار       رئیس دانشکده حقوق,
بیشتر
401 تهران مرکزی سیدوحید عقیلی دانشیار       رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه,
بیشتر
402 تهران مرکزی سیدفرهاد افتخارزاده استادیار       رئیس دانشکده روانشناسی,
بیشتر
403 تهران مرکزی عبدالله برادران استادیار       رئیس دانشکده زبانهای خارجی,
بیشتر
404 تهران مرکزی داود ابراهیمی بقا استادیار       رئیس دانشکده علوم پایه,
بیشتر
405 تهران مرکزی اکبر اشرفی دانشیار       رئیس دانشکده علوم سیاسی,  
بیشتر
406 تهران مرکزی ابوسعید رشیدی استادیار       رئیس دانشکده فنی و مهندسی,  
بیشتر
417 تهران مرکزی عباس صالح اردستانی استادیار       رئیس دانشکده مدیریت,
بیشتر
418 تهران مرکزی عبدالرضا مظاهری استاد       رئیس دانشکده هنر,  
بیشتر
421 تهران مرکزی علی پویان مربی       معاون دانشکده هنر,
بیشتر
424 تهران مرکزی حسن مهرمنش استادیار       معاون دانشکده مدیریت,
بیشتر
425 تهران مرکزی لطف اله پورفرج         معاون دانشکده فنی و مهندسی,  
بیشتر
426 تهران مرکزی سیدعلی مرتضویان استادیار       معاون دانشکده علوم سیاسی,
بیشتر
427 تهران مرکزی علی عزآبادی استادیار       معاون دانشکده علوم پایه,  
بیشتر
429 تهران مرکزی سید محمدرضا سعید مربی       معاون دانشکده زبانهای خارجی,
بیشتر
434 تهران مرکزی محمدرضا رسولی استادیار       معاون دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه,
بیشتر
435 تهران مرکزی تراب جنگی قهرمان استادیار       معاون دانشکده حقوق,
بیشتر
440 تهران مرکزی مهدی تقوا استادیار       معاون دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی,  
بیشتر
442 تهران مرکزی زهرا پورزمانی استادیار       معاون دانشکده اقتصاد و حسابداری,
بیشتر
443 تهران مرکزی علی صابری دانشیار       معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی,
بیشتر
726 تهران مرکزی حسین نگهدار استادیار 66563824     مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه,  
بیشتر
727 تهران مرکزی عزیزاله افشارکرمانی استاد       رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی,  
بیشتر
728 تهران مرکزی حسین ابوالحسن تنهایی استادیار       رئیس دانشکده علوم اجتماعی,
بیشتر
729 تهران مرکزی علیرضا بندرآباد استادیار       رئیس دانشکده معماری و شهر سازی,