نسخه چاپی
کد 13
نام واحد تهران مرکزی
نشانی تهران، بلوار ارتش ، سوهانک ، خیابان شهید سوهانی مجتمع دانشگاهی ولایت
تلفن 23902162
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1361
استان 10
شهر تهران
نشانی وب www.iauctb.ac.ir
رایانامه info@iauctb.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 14 از 14
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
196 تهران مرکزی سید محمود رضا آقا میری استاد       سرپرست واحد تهران مرکزی,
بیشتر
197 تهران مرکزی علی نیازی استاد 66937000 1395/11/20   معاون پژوهش و فناوری,
بیشتر
198 تهران مرکزی ... ... استادیار   1394/9/1   معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان,  
بیشتر
200 تهران مرکزی محمدرضا تجلیل تبریزی مربی       معاون عمرانی,  
بیشتر
202 تهران مرکزی بهمن نقدی مربی       معاون اداری و مالی,  
بیشتر
203 تهران مرکزی عباس گوهری استادیار       معاون دانشجویی و فرهنگی,  
بیشتر
204 تهران مرکزی محمدرضا تنهایی اهری دانشیار 22481754     مدیر کل امور پژوهشی,  
بیشتر
206 تهران مرکزی اصغر شفیعی   66439679     مدیر کل امور مالی و ذیحساب,  
بیشتر
397 تهران مرکزی علی اسماعیل زاده استادیار       رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری,
بیشتر
399 تهران مرکزی مقصود پیری دانشیار       رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی,
بیشتر
400 تهران مرکزی جلیل مالکی استادیار       رئیس دانشکده حقوق,
بیشتر
440 تهران مرکزی مهدی تقوا استادیار       معاون دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی,  
بیشتر
726 تهران مرکزی حسین نگهدار استادیار 66563824     مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه,  
بیشتر
729 تهران مرکزی علیرضا بندرآباد استادیار       رئیس دانشکده معماری و شهر سازی,