نسخه چاپی
کد 16
نام واحد زابل
نشانی زابل، کیلومتر 4 جاده زابل - بنجار، بعداز پمپ بنزین کدپستی 9861619395
تلفن 05432662788 , 05432662776
درجه متوسط
تاریخ تأسیس 0
استان 18
شهر زابل
نشانی وب www.iauzabol.ac.ir
رایانامه www.uni@iauzabol.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 4 از 4
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
216 زابل محمد مجوزی استادیار 05432662784 1393/5/14      
بیشتر
316 زابل نیما اتحادی مربی   1394/4/13      
بیشتر
318 زابل امین الله توسلی مربی 05432662780 1393/8/11      
بیشتر
319 زابل حمید اکاتی مربی 05432662789 1393/8/14