نسخه چاپی
کد 19
نام واحد بجنورد
نشانی بجنورد، امتداد خیابان 17 شهریور جنوبی، صندوق پستی:9417694686
تلفن 05832296982-94
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1366
استان 14
شهر بجنورد
نشانی وب www.bojnourdiau.ac.ir
رایانامه bojnord@iau9.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 10 از 10
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
101 بجنورد علی فیروزنیا استادیار 05832296979   -622/10/10 رئیس واحد, دکتر علی فیروزنیا
بیشتر
103 بجنورد محمد ضمیریان استادیار 05832296947   -622/10/10 معاون پژوهش و فناوری, دکتر محمد ضمیریان
بیشتر
110 بجنورد محمد رضا حسين زاده استادیار 05832296948 1394/7/13 -622/10/10    
بیشتر
111 بجنورد مليحه اختري دانشیار 05832296946 1394/7/21 -622/10/10  
بیشتر
112 بجنورد حميد رضا آخرتي مربی 05832296950 1393/10/5    
بیشتر
797 بجنورد مهدي عربي مربی 05832296951 1394/6/8 -468/2/2  
بیشتر
798 بجنورد ابوالحسن مبين استادیار 05832297385 1394/11/27 153/6/16  
بیشتر
800 بجنورد مزدك تيمورتاشلو استادیار 05832296982 1394/6/1 -622/10/10 مدیر توسعه فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی, دکتر مزدک تیمورتاش لو
بیشتر
954 بجنورد الهام تفضلی استادیار       مدیر پژوهش, دکتر الهام تفضلی
بیشتر
959 بجنورد ملیحه صمدی کاظمی دانشیار       مدیر مرکز رشد, دکتر ملیحه صمدی کاظمی