نسخه چاپی
کد 19
نام واحد بجنورد
نشانی بجنورد، امتداد خیابان 17 شهریور جنوبی، صندوق پستی:9417694686
تلفن 05832296982-94
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1366
استان 14
شهر بجنورد
نشانی وب www.bojnourdiau.ac.ir
رایانامه bojnord@iau9.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 8 از 8
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
101 بجنورد محسن مرادی دانشیار 05832296979     رئیس واحد, دکتر محسن مرادی  
بیشتر
103 بجنورد حامد خراسانی طرقی استادیار 05832296947   -622/10/10 معاون علمی, دکتر حامد خراسانی طرقی  
بیشتر
111 بجنورد مریم السادات محمودی استادیار 05832296946 1396/6/1 -622/10/10 معاون دانشجویی و فرهنگی, دکتر مربم السادت محمودی  
بیشتر
112 بجنورد احمد متقی راد استادیار 05832296950 1393/10/5      
بیشتر
798 بجنورد حمید حاتمی استادیار 05832297385 1394/11/27 -468/3/25    
بیشتر
800 بجنورد مزدك تيمورتاشلو استادیار 05832296982 1394/6/1 -622/10/10 مدیر توسعه فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی, دکتر مزدک تیمورتاش لو
بیشتر
954 بجنورد مزدک تیمورتاش لو استادیار       مدیر پژوهش, دکتر مزدک تیمورتاش لو  
بیشتر
959 بجنورد ملیحه صمدی کاظمی استادیار       مدیر مرکز رشد, دکتر ملیحه صمدی کاظمی