نسخه چاپی
کد 2
نام واحد سازمان‌مرکزی
نشانی تهران، بزرگ‌راه شهید ستاری
تلفن 47353508
درجه  
تاریخ تأسیس 1361
استان 34
شهر تهران
نشانی وب www.iau.ir
رایانامه ES.sanat@iui.iau.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 9 از 9
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
2 سازمان‌مرکزی بیژن رنجبر استاد 47533703     معاون پژوهش و فناوری,  
بیشتر
3 سازمان‌مرکزی داوود ثمری دانشیار       مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت,  
بیشتر
10 سازمان‌مرکزی سید حاتم مهدوی نور استادیار 02147353508     مدیر پژوهش‌های کاربردی و امور قرادادهای برون دانشگاهی,
بیشتر
11 سازمان‌مرکزی عبداله محمدی دانشیار ۰۲۱۴۷۳۵۳۵۰۵     معاون مدیرکل فناوری و ارتباط با صنعت,  
بیشتر
12 سازمان‌مرکزی حمید مجیدی   ۰۲۱۴۷۳۵۳۵۰۷     8  
بیشتر
13 سازمان‌مرکزی علیرضا عسکری گشت رودخانی   ۰۲۱۴۷۳۵۳۵۰۹     رئیس اداره توسعه فناوری و حمایت از مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان,  
بیشتر
14 سازمان‌مرکزی حمید ابوطالبی   ۰۲۱۴۷۳۵۳۲۰۹     10  
بیشتر
15 سازمان‌مرکزی امیر صحافی استادیار ۰۲۱۴۷۳۵۴۵۳۶     11  
بیشتر
222 سازمان‌مرکزی ساسان حکیمی مربی 44353508 1381/8/9   کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه,