نسخه چاپی
کد 20
نام واحد همدان
نشانی همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار امام خمینی(ره)، بلوار پروفسور موسیوند، کدپستی 15743-65181
تلفن 08134481000-20
درجه جامع
تاریخ تأسیس 66
استان 30
شهر همدان
نشانی وب www.iauh.ac.ir
رایانامه iauh@iauh.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 9 از 9
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
1105 همدان مرتضی قایمی استاد 08134494025      
بیشتر
1109 همدان منصور اسماعیل پور دانشیار 08134484048      
بیشتر
1110 همدان رویا تاج‌بخش استادیار 08134481650      
بیشتر
1111 همدان علیرضا پیرحیاتی مربی 08134494050      
بیشتر
1112 همدان مهدی عسگری کیا مربی 08134494001 الی 10 داخلی 113      
بیشتر
1113 همدان مصطفی چهاردولی مربی 08134481169      
بیشتر
1114 همدان محمد مهدی وکیلیان استادیار 08134481649      
بیشتر
1115 همدان مرتضی پورنجفی مربی 08134481601        
بیشتر
1116 همدان رضا مهری استادیار 08134481179