نسخه چاپی
کد 22
نام واحد دشتستان (برازجان)
نشانی خیابان دانشگاه روبروی دادگستری، کدپستی:88711-75618
تلفن 07734249121-5
درجه متوسط
تاریخ تأسیس 1381
استان 9
شهر دشتستان (برازجان)
نشانی وب www.diau.ac.ir
رایانامه dashtestan@diau.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 7 از 7
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
555 دشتستان (برازجان) مسعود دهدشتی مربی 07734249425     681
بیشتر
556 دشتستان (برازجان) امید برازجانی مربی 07734249673     معاون آموزشی و پژهش و فناوری واحد, دکتر مهدی دهقایدی
بیشتر
558 دشتستان (برازجان) مهدی دهقایدی مربی 07734249221     معاون آموزشی و پژهش و فناوری واحد, دکتر مهدی دهقایدی  
بیشتر
1097 دشتستان (برازجان) عبدالمحمد افروغ مربی       681  
بیشتر
1098 دشتستان (برازجان) زهرا علیزاده استادیار       معاون دانشجویی و فرهنگی واحد, دکتر زهرا علیزاده  
بیشتر
1099 دشتستان (برازجان) مژده حیدریان اصل استادیار       رییس اداره پژوهش, دکتر مژده حیدریان اصل  
بیشتر
1100 دشتستان (برازجان) باقر اسمعیلی مربی       سرپرست موقت اداری و مالی واحد,

باقر اسماعیلی