نسخه چاپی
کد 22
نام واحد دشتستان (برازجان)
نشانی خیابان دانشگاه روبروی دادگستری، کدپستی:88711-75618
تلفن 07734249121-5
درجه متوسط
تاریخ تأسیس 1381
استان 9
شهر دشتستان (برازجان)
نشانی وب www.diau.ac.ir
رایانامه dashtestan@diau.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 4 از 4
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
555 دشتستان (برازجان) مسعود دهدشتی مربی 07734249425     سرپرست واحد,

دکتر داود یحیایی

بیشتر
556 دشتستان (برازجان) امید برازجانی مربی 07734249673     معاون آموزشی و پژهش و فناوری واحد,

امید برازجانی

بیشتر
557 دشتستان (برازجان) حیدر نوروزی مربی 07734249118     سرپرست موقت اداری و مالی واحد,

باقر اسماعیلی

بیشتر
558 دشتستان (برازجان) مهدی دهقایدی مربی 07734249221     معاون دانشجویی و فرهنگی واحد,

مهدی دهقایدی