نسخه چاپی
کد 25
نام واحد رشت
نشانی رشت، میدان گاز، پل تالشان، مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) کدپستی 54919-41476، صندوق پستی 3516-41335
تلفن 01333423308 - 01333422152-3
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1361
استان 26
شهر رشت
نشانی وب www.iaurasht.ac.ir
رایانامه info@iaurasht.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 13 از 13
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
676 رشت علیرضا امیرتیموری استاد ۰۱۳۳۳۴۲۳۳۰۸     ریاست واحد,
بیشتر
677 رشت حسین فلاح باقر شیدایی دانشیار 013۳۳۴۲۴۳۰۷     معاون پژوهش و فناوری,
بیشتر
678 رشت سیامک گلشاهی استادیار 013۳۳۴۲۴۳۰۷     مدیر کل امور پژوهشی,
بیشتر
763 رشت اصغر علیزاده داخل استادیار ۰۱۳-۳۳۴۲۳۱۵۳-۴     مدیر مرکز رشد,
بیشتر
764 رشت نغمه دلیلی منصور استادیار 013۳۳۴۲۴۰۷۹     رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان,
بیشتر
765 رشت نقی حقیقت مهدیخانمحله مربی ۳۳۴۲۳۳۰۸-داخلی 1212     رئیس اداره آزمایشگاهها,
بیشتر
766 رشت مهدی همایون فر استادیار       رئیس اداره نشر علمی و امور کتابخانه ها,
بیشتر
774 رشت پیمان بیات استادیار 01333403163 1394/7/6   مدیر توسعه فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی,
بیشتر
781 رشت حسن کفایتی دانشیار ۳۳۴۲۳۳۰۸ داخلی 1091     معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی,
بیشتر
783 رشت منصور صوفی مربی ۳۳۴۲۳۳۰۸ داخلی 1020     معاون اداری و مالی,
بیشتر
784 رشت علیرضا فرخ بخت فومنی مربی ۰۱۳۳۳۴۲۱۸۲۸     معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان,
بیشتر
785 رشت تیمور آمار دانشیار ۰۱۳۳۳۴۲۳۳۰۸     معاون دانشجویی,
بیشتر
787 رشت رحمت علی صابری حقایق استادیار 01333131201     معاون سما,