نسخه چاپی
کد 27
نام واحد آستارا
نشانی آستارا، کمربندی آستارا-رشت، صندوق پستی 1141، کد پستی: 83159-43919
تلفن 01344802310- 01344802300-01344802220
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1367
استان 26
شهر آستارا
نشانی وب www.iau-astara.ac.ir
رایانامه info@iau-astara.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 4 از 4
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
776 آستارا آزاد خلیلی موسوی استادیار   1394/8/20   رییس,
بیشتر
777 آستارا بهرام خوشنودی استادیار   1392/12/29 773/11/5 معاون اموزشی و پژوهشی,
بیشتر
779 آستارا سیدمحمد رشیدی حویق مربی   1394/10/14 774/7/22 معاون دانشجویی و فرهنگی,
بیشتر
780 آستارا شهرام قربانی فر مربی   1394/10/23 774/8/1 معاون اداری - مالی,