نسخه چاپی
کد 28
نام واحد بندر انزلي
نشانی بندر انزلي، طالب آباد، کدپستی:43131
تلفن 01344401631 - 01344401635
درجه متوسط
تاریخ تأسیس 1378
استان 26
شهر بندرانزلی
نشانی وب http://www.iaubanz.ac.ir
رایانامه info@iaubanz.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 3 از 3
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
803 بندر انزلي علیرضا اقدامی معافی استادیار 44401640 ___013 1393/2/10   رییس,
بیشتر
804 بندر انزلي نورعلی حقیقت استادیار 44401636 _013 1394/1/25   معاون,
بیشتر
805 بندر انزلي بهزاد مجیدی شیلسر   44402016 1389/4/22   معاون,