نسخه چاپی
کد 35
نام واحد جهرم
نشانی جهرم، بلوار آیت الله خامنه ای، جنب فرودگاه جهرم، مجتمع دانشگاهی امام مهدی، صندوق پستی:74135/355
تلفن 07154372000-9
درجه  
تاریخ تأسیس 1367
استان 19
شهر جهرم
نشانی وب www.jia.ac.ir
رایانامه info@jia.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 7 از 7
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
479 جهرم بهنام بهروزنام استادیار 07154372020 1390/6/8   ریاست واحد,
بیشتر
480 جهرم ابوالقاسم مصلی نژاد         مدیر حراست,
بیشتر
481 جهرم وحید رفان   07154372018 1388/4/10   مدیریت اداری,
بیشتر
482 جهرم اطهر نجاتی   07154337108 1369/12/1   مدیریت مالی,
بیشتر
489 جهرم عبدالحسین ابوطالبی دانشیار 07154372017 1394/5/1   معاونت آموزشی,
بیشتر
495 جهرم کاوس ایازپور استادیار 07154372022 1391/4/20 1393/4/20 معاونت پژوهشی,
بیشتر
506 جهرم محمدحسن صلح جو مربی 07154374125 1393/4/1   معاونت دانشجویی,