نسخه چاپی
کد 37
نام واحد ارسنجان
نشانی ارسنجان، بلوار دانشگاه، کدپستی: 7376153161، صندوق پستی: 168-73761
تلفن 07143523908-12
درجه  
تاریخ تأسیس 13
استان 19
شهر ارسنجان
نشانی وب www.iaua.ac.ir
رایانامه info@iaua.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 2 از 2
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
943 ارسنجان محمدمهدی رحیمی استادیار 7143522482 1395/2/28 1396/2/28    
بیشتر
944 ارسنجان علی اسکندری مربی 7143523909