نسخه چاپی
کد 4
نام واحد قشم
نشانی منطقه آزاد قشم، کیلومتر ۱۸ جاده قشم، درگهان، پردیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد قشم
تلفن 07635263309
درجه  
تاریخ تأسیس 44
استان 4
شهر قشم
نشانی وب www.iauqeshm.ir
رایانامه info@iauqeshm.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 15 از 15
 
کد
واحد
نام
نام خانوادگی
رتبهٔ علمی
تلفن دفتر
تاریخ حکم
تاریخ انتهای مسئولیت
سمت
تصویر
بیشتر
560 قشم سراج الدین محبی استادیار 07635287001 1396/8/24   رئیس واحد,  
بیشتر
561 قشم مهدی سوادی استادیار 07635287001 1396/12/26   معاون پژوهش و فناوری,  
بیشتر
562 قشم فرزانه جعفری   07635263309 1387/11/1   کارشناس پژوهش, مسئول طرح ها و مقالات و کتاب و سخنرانی هاو کارآموزی  
بیشتر
563 قشم مرجان صابرعابدین   07635263309 1393/7/1   کارشناس پژوهش, مسئول پایان نامه ها  
بیشتر
564 قشم محمد قلی یزدانی   0763526433.9 1376/2/12   کارشناس دفتر طرح وبرنامه و بودجه, کارشناس آمار و اطلاعات-  
بیشتر
566 قشم مهدی سوادی استادیار 07635287001     معاون آموزشی,  
بیشتر
567 قشم ندا بازماندگان   07635263309 1385/1/1   کارشناس آزمایشگاه,  
بیشتر
568 قشم یونس زارعی   07635263309 1382/2/10   مسئول it,  
بیشتر
569 قشم سکینه ذاکری   07635263309     مسئول کتابخانه,  
بیشتر
570 قشم عبدالله عقیلی   07635263309 1389/7/1   متصدی آزمایشگاه,  
بیشتر
571 قشم عبدالوهاب شرفی   07635263309 1389/9/15   کارشناس IT,  
بیشتر
572 قشم علیرضا رفیعی   07635263309 1391/12/30   کاردان IT,  
بیشتر
576 قشم بهاره باقرزاده سامانی مربی 07635287001 1396/12/14   مدیر پژوهش,  
بیشتر
577 قشم عماد یوسفی مربی 07635263309 1397/5/8   معاون دانشجویی - فرهنگی,  
بیشتر
1058 قشم محبوبه حسینی   07635287001 1396/11/20   کارشناس پژوهش, مسئول پایان نامه ها